Import/eksport opisów artykułów w systemie Mistral

4 kwietnia 2016

W tym poradniku pokażemu Państwu jak dokonać import/eksport opisów dla wielu artykułów z pliku CSV w systemie Mistral Business B2B oraz Mistral e-Sklep.

Funkcja importu/eksportu opisów artykułów dostępna jest w w systemach Mistral Business B2B oraz Mistral e-Sklep (w każdym wariancie).


W celu przeprowadzenia poprawnego importu opisów potrzebny jest plik CSV. W tym celu należy utworzyć pusty dokument w programie Excel wraz z kolumnami zawierającymi odpowiednio kolumny:

 • indeks katalogowy artykułu
 • opis w języku polskim
 • opis w języku angielskim
 • opis w języku rosyjskim
 • opis w języku ukraińskim (tylko system Mistral Business B2B)
 • opis w języku niemieckim (tylko system Mistral Business B2B)

System Mistral zawsze aktualizuje opisy artykułów zgodnie z przypisanymi im indeksami katalogowymi w aplikacji WF-Mag, dlatego istotne jest, aby każda pozycja w przygotowanym pliku CSV została wprowadzona w oddzielnym wierszu z poprawnym indeksem katalogowym.

Tak przygotowany dokument Excela należy zapisać jako plik w formacie CSV (rozdzielany przecinkami). Jeżeli w trakcie zapisywania pliku CSV w aplikacji Excel otrzymają Państwo poniższy komunikat należy kliknąć TAK.

excel

W celu dokonania importu opisów do systemu Mistral należy:

 • System Mistral Business B2B – przejść do ustawień Administratora ⇒ Atykuł ⇒ Opisy i ustawienia produktów ⇒ Import opisów
 • System Mistral e-Sklep – przejść do ustawień Administratora ⇒ Atykuły ⇒ Opisy i ustawienia ⇒ Import opisów

Po kliknięciu na przycisk Import opsiów należy skonfigurować parametry importu:

 • Wybierz plik csv: – Należy wskazać przygotowany z opisami artykułów plik CSV na dysku
 • Nadpisuj istniejące opisy artykułów w Mistral opisami z pliku CSV (identyfikacja po indeksie katalogowym) / Pomijaj artykuły które posiadają już opis w systemie Mistral – Należy wybrać, czy system ma nadpisywać już istniejące opisy artykułów
 • Separator elementów w pliku csv (domyślnie średnik): – Jeżeli przy zapisie pliku CSV w programi Excel zostal wybrany inny separator elementów niż średnik należy go wskazać go w tym miejscu
 • Wybierz język dla którego mają być zaimportowane opisy artykułów do systemu Mistral: – Należy wybrać język aktualnie importowanego opisu artykułow. W trakcie importu opisów artykułów do systemu Mistral możliwe jest wybranie tylko jednego języka opisów, dla którego przeprowadzony zostanie import.
 • Indeks katalogowy – Należy wskazać numer kolumny zawierającej w pliku CSV indeks katalogowy artykułów
 • Opis (PL, EN, RU, UA , DE) – Należy wskazać kolumny zawierające opisy artykułow w różnych językach w pliku CSV

3. W ostatnim kroku należy kliknąć przycisk Importuj. W tym momencie system Mistral zaimportuje wszystkie opisy artykułów ze wskazanego języka z pliku CSV. W celu dokonania aktualizacji opisów artykułow dla innego języka należy powtórzyc operację.

Przykładowy plik gotowy do importu opisów w systemie Mistral mogą Państwo klikając na ten link.


Możliwy jest również eksport opisów wszystkich artykułów dostępnych w systemie Mistral Business B2B oraz Mistral e-Sklep, a następnie edycja tylko wybranych pozycji.

W tym celu należy:

 • System Mistral Business B2B – przejść do ustawień Administratora ⇒ Atykuł ⇒ Opisy i ustawienia produktów ⇒ Export opisów
 • System Mistral e-Sklep – przejść do ustawień Administratora ⇒ Atykuły ⇒ Opisy i ustawienia ⇒ Export opisów

Po kliknięciu w przycisk Export opisów należy kliknąć Eksportuj i zapisać plik CSV na dysku. Następnie należy go otworzyć w programie Excel i przystąpić do edycji opisów wybranych artykułów.


W celu korzystania z najnowszych funkcji dostępnych w systemie Mistral należy przeprowadzać regularne aktualizacje aplikacji. Aktualną wersję systemu mogą Państwo znaleźć w stopce Państwa systemu Mistral (na samej dole strony). Jeżeli nie posiadają Państwo aktualnej wersji systemu Mistral zachęcamy do odnowienia licencji i korzystania z najnowszej wersji aplikacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.