Obsługa kont użytkowników wewnętrznych

30 czerwca 2015

Wyjaśnienie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zgodności z umową licencyjną oprogramowania Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows producenta Asseco Business Solutions S.A. w zakresie korzystania z kont przedstawicieli handlowych w systemie Mistral.

Pragniemy poinformować, że od najbliższej wersji (wydanej po 30.06.2015) system Mistral będzie kontrolował liczbę posiadanych stanowisk Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows przy logowaniu użytkowników wewnętrznych. Oznacza to, że praca na koncie użytkownika przedstawiciela handlowego będzie zajmowała stanowisko programu WF-Mag. Jednoczesna praca na większej liczbie kont przedstawicieli handlowych niż liczba posiadanych stanowisk programu WF-Mag nie będzie możliwa.