Platforma handlu hurtowego Mistral B2B

Techniki sprzedaży B2B

21 stycznia 2018

Sprzedaż produktów i usług dla biznesu wymaga opanowania odpowiedniej techniki sprzedaży i  znajomości technik negocjacyjnych. Konieczna staje się także wiedza dotycząca skutecznej komunikacji w rozmowach handlowych. Zastosowanie tych strategii podnosi poziom sprzedaży i wzmacnia relacje z klientami.

Czytaj więcej

System B2B – korzyści

14 stycznia 2018

B2B jest systemem określającym transakcje między podmiotami gospodarczymi. Obejmuje kompleksową obsługę relacji handlowych między sprzedawcą a firmą lub klientem biznesowym.

Czytaj więcej

System B2B i B2C – różnice

6 stycznia 2018

System B2B

System B2B opiera się na relacjach handlowych między firmami i dotyczy kilku lub kilkuset klientów biznesowych. B2B to internetowy model prowadzenia biznesu i transakcji między przedsiębiorstwami, który obejmuje:

  • Przygotowanie i potwierdzanie ofert i zamówień
  • Dokonywanie płatności
  • Realizacja transakcji
  • Poszukanie nowych ofert
  • Wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
  • Marketing

Uzyskana w toku współpracy wartość zakupów jest duża, a systemy płatności dostosowane są do możliwości klienta (np. mogą być płatności odroczone w czasie lub użyte instrumenty finansowe do rozliczania transakcji takie jak w przypadku kredytu kupieckiego). Transakcje handlowe w modelu B2B są powtarzalne, często na wynegocjowanych warunkach. W B2B pozyskiwanie klienta biznesowego jest czasochłonne, a jego koszt wysoki. Automatyzacja sprzedaży pozwala obniżyć wydatki na obsługę stałych klientów rekompensując tym samym koszt pozyskania nowych. W transakcji B2B płatność wymaga złożonego systemu biznesowego. Klienci mogą wybrać towary, złożyć zamówienie i zorganizować dostawę przez uzgodniony kanał logistyczny. Nie płacą w momencie składania zamówienia, ale otrzymują fakturę, którą opłacają w ramach uzgodnionych wcześniej terminów płatności. Wszystkie transakcje w ramach systemu B2B mają charakter cykliczny, polega on na wprowadzeniu produktu do obrotu, po czym cykl ten rozpoczyna się od nowa. Transakcje B2B nastawione są na potrzeby biznesowe. Klienci nie mogą dokonywać zakupów bez wcześniejszej weryfikacji.

System B2C

System B2C obsługuje klientów indywidualnych, najczęściej za pomocą sklepów internetowych. Model ten obejmuje: przygotowanie ofert i zamówień, potwierdzenie zamówień, płatności, wystawienie dokumentów związanych z transakcją oraz marketing.

Ilość klientów w B2C jest bardzo duża. Jednak wartość zakupów w przeliczeniu na nabywcę niska. Zawierane transakcje są w znacznej części pojedyncze, a ceny zakupów standardowe oparte na ogólnych warunkach. System płatności ma postać rozliczeń w dniu zakupu lub dostawy. Płatności dokonywane są przy użyciu kart kredytowych, debetowych lub gotówki. Sprzedaż w tym systemie inicjowana jest przez nabywcę. To konsumenci wybierają produkty i towary. Zakupy w B2C ukierunkowane są na potrzeby życiowe klientów i dobra, które potrzebują. Sprzedaż jest krótka i nie jest cykliczna. Zamówienie towarów jest szybkie i sprawne. Nabywca może zaopatrzyć się w towary raz w jednym, raz w drugim sklepie bez konieczności zobowiązania się do kolejnych zakupów.

Podsumowanie

Różnice między B2B a B2C dotyczą podstawowych aspektów prowadzenia biznesu. Są widoczne podczas procesu zakupowego, w formach płatności, infrastruktury i sposobu prowadzenia działalności.

Sprzedaż B2B – na czym polega?

30 grudnia 2017

Business to business B2B tworzy relacje pomiędzy firmami. Relacje te łączą dane przedsiębiorstwo z jego partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz z punktami sprzedaży.

Czytaj więcej

Platforma B2B – co to jest?

25 grudnia 2017

Termin B2B, czyli business to business, określa zespół relacji, które mają miejsce między firmami. Model B2B obejmuje wiele powiązań łączących przedsiębiorstwa i ich partnerów biznesowych.

Czytaj więcej