Platforma B2B – co to jest?

25 grudnia 2017

Termin B2B, czyli business to business, określa zespół relacji, które mają miejsce między firmami. Model B2B obejmuje wiele powiązań łączących przedsiębiorstwa i ich partnerów biznesowych.

Główną funkcję w branży B2B pełnią elektroniczne systemy teleinformacyjne, które usprawniają transakcje zachodzące pomiędzy firmami a ich dostawcami bądź producentami lub dystrybutorami. Cały proces powstałej relacji biznesowej zachodzi w formie elektronicznej.

Platforma B2B

Platformę B2B tworzy system informatyczny, który ułatwia firmom wymianę informacji oraz usprawnia sprzedaż przez zautomatyzowanie procesu składania i realizowania zamówień hurtowych. Inaczej mówiąc platforma B2B to oparte na internecie i mediach elektronicznych powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Zadania platformy B2B

Platforma B2B pozwala na:

 • uproszczenie kontaktów między firmami
 • bieżący dostęp do stale aktualizowanej oferty produktowej, czytelnych katalogów produktów i wyszukiwarek ofert, ale także katalogów sprzedawców i rozbudowanych systemów zamawiania produktów.
 • kontrolę procesu zakupowego
 • skrócenie czasu realizacji zamówienia
 • automatyzację procesu zakupu i sprzedaży
 • wspieranie realizacji zamówień poprzez integrację z systemami finansowo–księgowymi, umożliwiającymi płatności online, a także wygenerowanie, bieżący pogląd i wydruk dokumentów sprzedażowych.
 • uniwersalność czasowa – zamówienia można składać siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 • na pobieranie i gromadzenie danych o poszczególnych klientach
 • zarządzanie kontaktami z kontrahentami, co ułatwiają terminarze spotkań, bazy klientów oraz szczegółowe historie kontaktów.
 • grupowanie klientów ze względu na, np. częstotliwość i wielkość składanych przez nich zamówień, następnie oferuje im zindywidualizowane produkty oraz promocje, co z kolei umożliwia to tworzenie np. programów lojalnościowych dla klientów czy ustalanie odmiennych cen lub grup produktów dla konkretnych kontrahentów

Modele sprzedaży na platformie B2B:

 1. aukcyjno – przetargowy to swoisty sklep internetowy. Ogranicza listę dostawców do firm, z którymi kupujący współpracuje. Polecany firmom, które mają rozbudowaną strukturą organizacyjną i funkcjonują na szerokim obszarze geograficznym, posiadają wiele filii lub po prostu współpracują z wieloma kontrahentami. Model ten ułatwia użytkownikom całą obsługę procesu zakupu i zaopatrzenia. Ta forma sprzedaży redukuje ceny nabywanych produktów, skraca czas zakupów i samego procesu negocjacji. Dla kontrahentów jest gwarancją uczciwego i opartego na jasnych zasadach wyłonienia najlepszej oferty.
 2. eProcurement organizuje proces zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe, które umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy kupującym i jego dostawcami. Swoim zakresem obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.