Sidebar w systemie Mistral Business B2B

2 marca 2016

W kolejnej wersji systemu Mistral Business B2B możliwa stanie się aktywacja oraz konfiguracja Sidebara (panelu bocznego) wyświetlanego na ekranie logowania lub wybranych podstronach aplikacji.

Sidebar umożliwia Administratorowi systemu dodanie wybranego tekstu i/lub grafiki widocznych (automatycznie lub po kliknięciu w ikonę) dla użytkownika systemu.

Poniższa animacja przedstawia przykładowy Sidebar na ekranie logowania systemu Mistral Business B2B.

Po kliknięciu na białą ikonę informacji widoczną z lewej strony wyświetlony zostanie Sidebar.

Analogicznie Sidebar będzie prezentował się na stronie głównej systemu, a także wybranych stronach statycznych.

Ustawienia Sidebara dostępne są w 3 miejscach w panelu Administratora:

 • Opcje wizualne / grafiki ⇒ Sidebar główny  – Sidebar domyślny
 • Opcje wizualne / grafiki ⇒ Układ strony – Sidebar dla ekranu logowania
 • Ustawienia ⇒ Informacja i strony statyczne – Sidebar dla stron statycznych

Poniższy zrzut ekranu przedstawia ustawienia Sidebara dla stron statycznych.

Dla każdego Sidebara istnieje możliwość ustawienia następujących parametrów:

 • Pokazuj sidebar na stronie głównej – Po zaznaczeniu opcji Sidebar będzie aktywny na stronie głównej systemu Mistral po zalogowaniu się użytkownika (Sidebar główny może być również ustawiony dla pozostałych podstron). Opcja jest widoczna tylko w Opcje wizualne / grafiki ⇒ Sidebar główny.
 • Pokazuj Sidebar – Opcja umożliwia włączenie Sidebara głównego lub zdefiniowanie nowego tylko dla danej strony.
 • Położenie sidebara – Położenie Sidebara z lewej lub prawej strony systemu.
 • Szerokość (px) – Szerokość Sidebara w pikselach.
 • Przezroczystość (%) – Przezroczystość tła i czcionki sidebara (od 0 – 100%).
 • Domyślnie wysunięta – Po aktywacji opcji Sidebar będzie automatycznie widoczny dla użytkownika systemu po otwarciu strony.
 • Kolor tła – Definiowanie własnego lub domyślnego koloru pobieranego z ustawień systemu Mistral.
 • Ikona wysuwanej zakładki – Możliwość dodania własnej ikony Sidebara (także przezroczystej w formacie .png).
 • Wybierz język – nazwa oraz treść Sidebara może zostać zdefiniowana oddzielnie dla różnych języków w systemie Mistral.
 • Nazwa sidebara (Hint) – Nazwa Sidebara wyświetlana po najechaniu myszką na ikonę.
 • Treść sidebara – Tekst i/lub grafika.

W celu zamieszczenia grafiki w panelu bocznym należy w pierwszej kolejności dodać ją w Opcje wizualne / grafiki ⇒ Zarządzanie obrazkami i dokumentami. Następnie w edytorze treści Sidebara wybrać Wstaw ⇒ Wstaw/edytuj obrazek.

323232

W polu Źródło należy wprowadzić link do obrazka w systemie Mistral. Możliwe jest także dodanie jego opisu oraz zdefiniowanie własnych wymiarów grafiki. Zaawansowane ustawienia umożliwiają edycję stylu grafiki.

Sidebar może zawierać także kod HTML, który umożliwia dodanie widgetów np. informacji z serwisu Facebook.

W tym celu należy w polu edycji tekstu wybrać Narzędzia ⇒ Kod źródłowy. W nowym oknie należy wprowadzić wybrany kod HTML pomiędzy znacznikami <body> </body>.

html


W panelu bocznym Administrator systemu może umieścić łatwo dostępne dla klienta informacje np. dane kontaktowe lub aktualności dotyczącej wybranej strony systemu Mistral.