System B2B – korzyści

14 stycznia 2018

B2B jest systemem określającym transakcje między podmiotami gospodarczymi. Obejmuje kompleksową obsługę relacji handlowych między sprzedawcą a firmą lub klientem biznesowym.

Dynamicznie rozwijający się rynek handlowy wymusza konkurencyjne i sprawne działanie jednostek gospodarczych. System B2B tworzy platformę profesjonalnej obsługi internetowej do sprzedaży hurtowej, która jest zintegrowana z systemem magazynowo – księgowym. Stanowi centrum pełnej obsługi klienta.

System B2B – charakterystyka

System B2B jest alternatywą dla tradycyjnych kanałów dystrybucji. Zapewnia kompleksową obsługę klienta, związaną z zakupem i sprzedaż towarów i usług.  W ramach systemu realizowane są zadania:

 • Przygotowanie i potwierdzanie ofert i zamówień
 • Dokonywanie płatności
 • Realizacja transakcji
 • Poszukanie nowych ofert
 • Wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • Marketing

Posiada rozbudowane oprogramowanie, które obsługuje:

 • Sprzedaż
 • Zarządzanie ofertami produktów i usług
 • Realizację zamówień
 • Opracowanie ofert dla klientów
 • Wystawianie faktur
 • Obsługę magazynu
 • Sporządzanie zamówień dla dostawców

System B2B jest skalowalną platformą internetową, opracowaną dla małych, jak i dużych firm. Obejmuje rynki horyzontalne, związane z określonymi regionami geograficznymi, które  obsługiwane są przez duże przedsiębiorstwa i korporacje w różnych sektorach. Handel w systemie B2B odbywa się także w oparciu o rynki wertykalne związane z daną branżą i bezpośrednią produkcją.

Korzyści systemu B2B

Platforma B2B zapewnia:

 • Automatyzację działań ( komputerowe przesyłanie zamówień i dokumentów magazynowych, generowanie ofert i  wybór najbardziej konkurencyjnej i opłacalnej z nich)
 • Obniżenie kosztów ( ograniczenie czasu pracy pracowników, którzy odpowiadają za obsługę bezpośrednią, przeniesienie większości czynności na klienta)
 • Kontrola procesów ( bezpośredni przegląd danych, kontrola stanu zamówień, reklamacji, zasobów, eliminacja błędów popełnianych przez pracownika i klienta)
 • Dostępność i szybkość ( system obsługuje klienta 24 godz. na dobę, transakcje odbywają się automatycznie i sprawnie, co zwiększa komfort pracy i zadowolenie )
 • Ułatwienie płatności ( funkcjonalność systemu  obejmuje: automatyczne wystawianie faktur i przypominanie o niezapłaconych produktach, szybki wgląd w stan rozliczeń, pełną kontrolę płatności)
 • Sprawna wymiana informacji ułatwia współpracę między firmami i uproszczenie kontaktów handlowych

Podsumowanie

Rynek sprzedaży związany jest z nowoczesną technologią informatyczną. System B2B spełnia wszystkie wymogi dla sprawnego działania e-biznesu. Zapewnia nowoczesne i efektywne działania  w układzie dostawcy-odbiorcy lub producenci-dystrybutorzy. Zastosowana w systemie B2B automatyzacja i standaryzacja przepływu informacji umożliwia kompleksowe zaopatrywanie wszystkich działów firmy, upraszczając relacje handlowe.