Warunki aktualizacji

Obowiązują od 01.09.2023

 

DEFINICJE

Jako aktualizacje określamy wszelkie ulepszenia, poprawy błędów, nowe  funkcjonalności, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, dodanie nowych wariantów systemów, dostosowanie do nowych wersji systemów operacyjnych oraz innych systemów od których zależne jest prawidłowe działanie systemów Mistral, dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych, itp.

W ramach licencji czasowych: Licencja 30, 90, 365 oraz przedłużenie 365  aktualizacje są dostępne bezpłatnie w ramach i w czasie aktywności  licencji czasowej.

Jednorazowy zakup nowej licencji bezterminowej (On premise) na oprogramowanie Mistral  upoważnia właściciela licencji do pobierania i instalowania bez dodatkowych opłat nowych wersji systemów Mistral przez okres 12 (dwunastu) miesięcy oraz do dostępu do bezpłatnego wsparcia technicznego.

Realizacja zakupu licencji czasowej, przedłużenia licencji czasowej oraz aktualizacji licencji on premise odbywa się poprzez zdalną aktywację licencji lub przez przekazanie nabywcy za pośrednictwem wiadomości e-maili lub sms  kodu aktywacyjnego oraz faktury VAT zakupu (w formie elektronicznej).

Z uwagi na ścisłą współpracę systemu Mistral systemem magazynowo-handlowym klasy ERP, każda aktualizacja systemu magazynowo-handlowego ERP wymaga zastosowania wersji systemu Mistral z nią zgodnej.

Zainstalowanie aktualizacji systemu magazynowo-handlowego ERP niezgodnej z aktualnie posiadaną wersją systemu Mistral spowoduje zablokowanie systemu Mistral (praca w systemie Mistral nie będzie możliwa) do czasu wgrania zgodnej wersji systemu Mistral z wersją systemu magazynowo-handlowego ERP)

Przed dokonaniem aktualizacji systemu magazynowo-handlowego upewnij się że jest już opublikowana  wersja systemu Mistral z nią zgodna, oraz że posiadasz prawo do jej pobrania.

 

 

CENY

 

 

Licencje czasowe, przedłużenia licencji czasowych oraz aktualizacje licencji on premise są płatne.

Aktualne ceny licencji czasowych oraz przedłużeń licencji czasowych 365 są zawarte w cenniku

Ceny aktualizacji licencji on premise są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem, przy czym cena aktualizacji nie może przekroczyć ceny za przedłużenie licencji czasowej 365 dla danej wersji systemu Mistral

Zakup aktualizacji i wsparcia technicznego po upływie co najmniej 7 dniu od daty wygaśnięcia terminu poprzedniej aktualizacji lub 12 miesięcy od zakupu nowej licencji „On premise” jest możliwy tylko jako Przedłużenie 365 poprzez zamianę licencji On premise na licencję czasową 365.

Zastrzegamy sobie pełne prawo do zmian warunków technicznych i handlowych (w tym cen) dotyczących aktualizacji.

 

 

SERWIS

Ze względów technicznych zgłoszenia serwisowe wymagają najnowszej wersji systemu Mistral. Wszystkie zgłoszenia błędów dotyczące innych niż aktualna wersja systemu MiStral nie będą rozpatrywane.

Modyfikacja danej funkcjonalności lub usunięcie błędów przeważnie wymaga zaktualizowania systemu. Użytkownicy którzy nie mogą dokonać uaktualnienia systemu nie mogą wymagać od nas prac serwisowych.

Data aktualizacji: 01.01.2021