Różnice w wariantach

Mistral Business B2B
B2B
PRO PRO+
Zamówienia online. Składanie zamówień zapisywanych w czasie rzeczywistym w bazie programu Asseco WAPRO Mag + + +
Prezentacja oferty asortymentowej w różnych układach graficznych (kafelki, lista, lista uproszczona). Pobieranie w trybie on-line informacji o artykułach z karty artykułu w programie WAPRO Mag + + +
Obsługa wszystkich strategii cenowych zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO Mag. Ceny indywidualne i grupy cenowe, rabat domyślny kontrahenta + + +
Obsługa priorytetów cen dla kontrahenta (np. najkorzystniejsza cena z spośród cen indywidualnych i promocyjnych) + + +
Obsługa promocji zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO Mag + + +
Zarządzanie użytkownikami i kontrahentami. Przydzielanie uprawnień dostępu do poszczególnych funkcji systemu. Tworzenie kont użytkowników przypisanych do kontrahenta z WAPRO Mag (możliwość przypisania wielu kont z różnymi uprawnieniami jednemu kontrahentowi) + + +
Funkcja grupowego importu kontrahentów z WAPRO Mag oraz automatycznego zakładania użytkownika + + +
Użytkownicy specjalni jako wewnętrzni użytkownicy zarządzający wybranymi funkcjami systemu. + + +
Historia logowań oraz blokada wybranych użytkowników + + +
Konfigurowalny formularz rejestracyjny i system powiadamiania o zgłoszeniu nowego użytkownika i przydzieleniu mu dostępu do systemu + + +
Dostęp do listy zamówień z funkcją powielania zamówień. Możliwość podglądu pozycji zamówienia oraz wydruku [PDF] + + +
Wydruk pro formy [PDF] dla zamówień niezrealizowanych + + +
Widok powiązania zamówienia z dokumentem handlowym + + +
Obsługa statusów automatycznych i nieautomatycznych zamówień zdefiniowanych w WAPRO Mag + + +
Dostęp do listy faktur VAT, widok powiązań z zamówieniami zrealizowanych fakturą VAT, możliwość podglądu pozycji. + + +
Wydruki faktur VAT [PDF] (3 konfigurowalne szablony wydruku) / Pobieranie obrazu FV z modułu eDokumenty z WAPRO Mag + + +
Parametry wydruku faktur VAT, zamówień i pro formy dla wersji angielskiej + + +
Dostęp do historii rozrachunków z podziałem na stan rozliczenia z możliwością wydruku zestawienia [PDF] + + +
Obsługa form płatności i adresów dostawy zdefiniowanych w WAPRO Mag + + +
Obsługa różnych trybów pracy magazynów (zsynchronizowane/niezsynchronizowane/pojedyncze) + + +
Prezentacja kategorii WAPRO Mag – kategorie główne i/lub kategorie wielopoziomowe, możliwość włączenia wyszukiwarki kategorii dla rozbudowanego drzewa. + + +
Obsługa producentów, prezentacja listy producentów, możliwość włączenia wyszukiwarki producenta  + + +
Nadawanie statusów wybranym artykułom (np. polecane, wyróżnione, wyprzedaż, etc.)  + + +
Definiowany sposób prezentacji stanu artykułu (brak/słupki graficzne z określonym przedziałem ilości dla każdego statusu/stan faktyczny/stan maskowany, stan liczbowy do określonej ilości). Sposób prezentacji stanów może być zależny od zalogowanego kontrahenta  + + +
Wykorzystanie i pełna obsługa pól dodatkowych oraz słowników pól dodatkowych w różnych miejscach systemu  + + +
Obsługa wielu magazynów zdefiniowanych w programie WAPRO Mag  + + +
Obsługa różnych trybów pracy magazynów (zsynchronizowane/niezsynchronizowane/pojedyncze)  + + +
Sumowanie stanów artykułów gdy system działa w trybie magazynów zsynchronizowanych  + + +
Konfiguracja wyszukiwarki, wybór przeszukiwanych pól.  + + +
Potwierdzenia e-mail o złożeniu zamówienia (zarówno do klienta jak i na różne adresy sprzedawcy)  + + +
Obsługa programu lojalnościowego zdefiniowanego w WAPRO Mag  + + +
Obsługa zamienników (z możliwością konfiguracji zakresu prezentacji danych). Zamienniki wzajemne  + + +
Obsługa sprzedaży wiązanej  + + +
Obsługa różnych jednostek miar  + + +
Obsługa angielskiej wersji językowej (tylko w zakresie layoutu oraz wskazania pola artykułu przechowującego nazwę w jęz. angielskim)  + + +
Obsługa walut i kursów walut zdefiniowanych w programie WAPRO Mag  + + +
Obsługa zamówień walutowych  + + +
Obsługa limitu kupieckiego określonego w WAPRO Mag i stanu jego wykorzystani  + + +
Konfiguracja blokad i ostrzeżeń dla Klientów z przeterminowanymi płatnościami  + + +
Słowniki – możliwość nadawania własnych nazw polom z WAPRO Mag (kategorie, indeks katalogowy, stan, jednostka, producent, nazwa cd, nazwa oryginalna, pola dodatkowe itd.)  + + +
Możliwość pracy aplikacji w trybie COMBO (jedna wspólna instalacja z MiStral e-sklep)  + + +
Dodawanie aktualności i  informacji bieżących. Możliwość formatowania tekstu, dodawania linków i grafiki itd.  + + +
Możliwość zdefiniowania własnych stron statycznych (tytuł widoczny na głównej belce nawigacyjnej)  + + +
Definiowanie dowolnej kolorystyki systemu  + + +
Dodawanie i zarządzanie bannerami reklamowymi wraz z definicją zmieniających się sliderów.  + + +
Możliwość definicji własnych styli CSS  + + +
Zarządzanie obrazkami i dokumentami (upload na serwer www)  + + +
Graficzne szablony wiadomości e-mail  + + +
Definicja kolorystki i czcionki komunikatów systemowych  + + +
Konfiguracja widoczności poszczególnych danych artykułu na karcie artykułu, kafelkach i listach  + + +
Funkcja Moje Artykuły – możliwość określenia przez użytkowników ulubionych artykułów  + + +
Moje Menu – Możliwość zdefiniowania własnego menu administracyjnego z najczęściej używanymi opcjami konfiguracji  + + +
Integracja z LiveChat  + + +
Definicja Regulaminu wraz z opcją wymuszania jego akceptacji przez nowych użytkowników  + + +
Specyfikacja wagowa. Obsługa wagi artykułów i sumowanie wagi na zamówieniu  + + +
Funkcja strony przerwy technicznej uaktywnianej na dowolny okres  + + +
Zarządzanie wyglądem okna logowania (tło, bannery reklamowe, logo)  + + +
Responywność w dwóch szerokościach systemu ustawiana automatycznie w zależności od rozdzielczości.  + + +
Windykator – system rozsyłania przypomnień i wezwań do zapłaty za pośrednictwem e-mail. Program działa w oparciu o rozrachunki systemu Asseco WAPRO Mag + +
Newsletter – system rozsyłania newsletterów , także aktywnych zawierających artykuły w cenach indywidualnych + +
Rozsyłacz FV – system rozsyłania faktur VAT w postaci plików PDF za pośrednictwem e-mail. + +
Ofertowanie (proste) – zarówno dla Klienta końcowego jak i tworzone przez Przedstawiciela handlowego z możliwością zapisu do Asseco WAPRO Mag + +
Obsługa wielu jednostek miar i przeliczenia wg definicji z WAPRO Mag + +
Magazyny zewnętrzne – magazyny i stany importowane z plików csv, sprawdzanie stanów on-line w systemach zewnętrznych. Sumowanie stanów z  Asseco WAPRO Mag i magazynów zewnętrznych + +
Automatyczny import stanów magazynowych z zewnętrznego pliku CSV pobieranego z serwera FTp do magazynu zewnętrznego + +
Exporty XML – rozbudowany moduł tworzenia, generowania i wysyłki listy artykułów w postaci plików XML + +
Planowane dostawy – na podstawie zamówień do dostawcy z programu Asseco WAPRO Mag + +
Poinformuj mnie, gdy artykuł będzie dostępny – informacja via e-mail + +
Automatyczne dodanie znaku wodnego do prezentowanych zdjęć + +
Polska i angielska wersja językowa z możliwością tłumaczenia nazw kategorii, opisów artykułów, jednostek miary, form płatności + +
Automatyczne tworzenie zlecenia produkcyjnego dla zamawianej ilości produktu + +
Dodatkowy rabat naliczany w koszyku definiowany dla grup kontrahentów + +
Możliwość definiowania form płatności zamówienia powiązanych z dodatkowym rabatem + +
Pliki załączników do opisów produktów + +
Spedytorzy – Tracking wg nr listów przewozowych przypisanych do faktur VAT lub zamówień + +
Zamówienia do dostawców + +
Obsługa Przedstawicieli handlowych + +
Opcja – Tylko składanie zapotrzebowania – blokowanie składania zamówienia wybranym użytkownikom. Złożone przez nich zapotrzebowanie musi być zaakceptowane przez użytkownika z wyższymi uprawnieniami. + +
Rozbudowana funkcja „Moje artykuły” – tworzenie listy na podstawie cen indywidualnych + +
Udostępnianie do pobrania Faktur VAT w postaci plików XML wcześniej wygenerowanych z poziomu programu Asseco WAPRO Mag + +
Przełącznik szybkiego ukrywania cen + +
Przełącznik cen na liście artykułów z rabatem / bez rabatu + +
Sposób prezentowania stanu zależny od grupy kontrahenta + +
Informacje bieżące jako strony statyczne z możliwością nadania uprawnień grupom kontrahentów + +
Dodatkowy pasek menu z rozszerzonymi danymi handlowca (GG, Skype, tel., e-mail) + +
Filtry zależne (na podstawie słowników pól dodatkowych artykułu) + +
Progi rabatowe (rabat zależny od zamawiane ilości) + +
Wyświetlanie kartotekowej ceny sprzedaży (na karcie artykułu) + +
Dodawanie i edycja kontrahenta przez Przedstawiciela Handlowego. Ustawienie podstawowych parametrów handlowych dla nowych kontrahentów** + +
Dostęp dla dostawców (widok artykułów wg producenta, możliwość definicji opisów artykułów) + +
Przegląd rejestru programu lojalnościowego, ręczne dodawanie punktów przez Administratora i Przedstawiciela handlowego + +
Informacje targetowane do wybranych kontrahentów z opcją blokady działania systemu po odczytaniu wiadomości + +
Moduł Statystyki -statystyka ruchu i skuteczności kontrahentów i Przedstawicieli Handlowych w systemie Mistral + +
Możliwość zapisania wielu koszyków + +
Możliwość zdefiniowania własnego pola liczbowego w koszyku + +
Możliwość ustawiania (wybranego w konfiguracji) nieautomatycznego statusu  zamówienia w koszyku + +
Niezależna wyszukiwarka kategorii i listy producentów + +
Obsługa etykiet zamówień z WAPRO Mag. Możliwość oznaczania za pomocą etykiet zamówień gotowych i niegotowych do realizacji + +
Prezentacja ostatnich dostaw (na podstawie dokumentów przychodu z WAPRO Mag) + +
Moduł RMA – obsługa reklamacji +
Reklamacje zewnętrzne – moduł nie wymaga logowania +
Rosyjska, ukraińska oraz niemiecka wersja językowa z możliwością tłumaczenia nazw kategorii, opisów artykułów, jednostek miary, form płatności +
Komplety promocyjne – tworzenie kompletów z artykułów lub grup artykułów , definicja cen i zależności +
Grupowy widok i obsługa zamówień oraz rozrachunków dla Przedstawiciela Handlowego. Widok dla kontrahenta bieżącego lub wszystkich przypisanych do PH +
Manager zakupów i kontrahent wielooddziałowy. Grupowe zarządzanie zamówieniami z oddziałów powiązanych  płatnikiem,  budżety zakupów +
Wyświetlanie historii wizyt Przedstawicieli handlowych z systemu Asseco WAPRO Mag Mobile +
Wyceny / Zamówienia artykułów nietypowych – formularz konfigurowalny +
Oferty CRM – Rozbudowany system ofertowania. Historia ofert, opisy zmian, statusy itd. +
Przegląd dokumentów magazynowych WZ wraz z powiązaniami ich z FV oraz zamówieniami +
Możliwość wyszukiwania produktów po polach tabel dodatkowych artykułu (WAPRO Mag PRESTIŻ PLUS) +
Wyświetlanie przedstawicielowi handlowemu informacji o planowanych zadaniach z modułu CRM z WAPRO Mag +
Możliwość generowania zestawienia realizacji poszczególnych pozycji zamówienia +
Premiowanie sprzedaży w opakowaniach zbiorczych – Dodatkowy rabat za zakup artykułu w opakowaniu zbiorczym +
Eksport listy zamówień, faktury VAT i dok. magazynowych do pliku CSV +
Możliwość zdefiniowania własnych 2 dodatkowych pól na formularzu rejestracyjnym +
Możliwość zdefiniowania własnego dodatkowego pola w koszyku z możliwością zapisania wprowadzonej wartości do wybranego pola dodatkowego zamówienia w WAPRO Mag +
Obsługa indeksów i nazw indywidualnych kontrahenta na wydruku FV +
Zapisywanie prefiksu zamówienia zdefiniowanego dla danego Przedstawiciela Handlowego do pozycji zamówienia przez niego składanego +
Udostępnianie Faktur VAT w formacie XML (plik XML tworzony automatycznie przez system Mistral) +
Manager Zakupów – Modyfikacja zamówień już złożonych przez kontrahentów wielooddziałowych +
Ostatnia cena sprzedaży dla Kontrahenta – funkcja dostępna dla PH

+
Nierozchodowane dostawy artykułu – funkcja dostępna dla PH

+
Opcja przekierowania na stronę artykułów bezpośrednio po zalogowaniu dla wybranych grup kontrahentów +
Pokazywanie tylko wybranych typów dokumentów magazynowych +
Obsługa ofert z WAPRO Mag

+
Wyświetlanie opisów artykułów html dostarczanych przez  CNET/CBS Interactive

+
Historia sprzedaży artykułu dla wybranego kontrahenta lub wszystkich kontrahentów danego PH ( w trakcie realizacji )
+
Obsługa modułu serwisowego z WAPRO Mag ( w trakcie realizacji ) +

Mistral e-sklep
B2C
PRO PRO+
Grupowanie artykułów wg wybranego identyfikatora – przydatne przy tzw, rozmiarówkach – zamiast prezentować od razu wiele bardzo podobnych produktów różniących się tylko np. kolorem lub rozmiarem prezentowany jest 1 artykuł, po wejściu w który wybieramy dopiero jego warianty + +
Spedytorzy – Tracking wg nr listów przewozowych przypisanych do faktur VAT lub zamówień + +
Obsługa walut, przeliczanie koszyka wg aktualnych kursów walut  z Asseco WAPRO Mag + +
Dodawanie załącznika pdf z opisem do karty artykułu + +
Sumowanie stanów z magazynów zsynchronizowanych z magazynem sklepu w programie Asseco WAPRO Mag + +
Sumowanie stanów z magazynów zewnętrznych zdefiniowanych w systemie Mistral Business PRO / PRO PLUS w przypadku licencji COMBO + +
Angielska i rosyjska wersja językowa (łącznie z tłumaczeniem nazw kategorii, form płatności itd. / bez nazw artykułów /) + +
Obsługa wielu jednostek miar i przeliczenia wg definicji  z programu Asseco WAPRO Mag + +
Ukraińska wersja językowa +
Moduł Mistral Cechy i Kategorie +