Aktualna wersja

Strona zawiera listę zmian w systemach MiStral.

Aktualizacja systemu Mistral i konwersja bazy danych są procesami nieodwracalnymi. Przed dokonaniem aktualizacji zalecamy wykonanie następujących kroków:

 • dokładnie zapoznaj się z warunkami aktualizacji
 • zapisz numer aktualnie posiadanej wersji sytemu Mistral (widoczny w stopce)
 • wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych systemu Mistral (MS SQL)
 • wykonaj kopię folderu Mistral (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\mistral)
Od wersji 2.11.0 podajemy oznaczenia najniższego wariantu w którym dana funkcjonalność występuje:

B – Mistral Business
BP – Mistral Business PRO
BPP – Mistral Business PRO PLUS
S – Mistral e-sklep
SP – Mistral e-sklep PRO

 

 

Wersja 2.27.100 z dnia 13.08.2020

 • Dodano funkcję wymuszenia w procesie składania zamówienia potwierdzenia nr NIP UE przez użytkowników przypisanych do Kontrahentów oznaczonych w WAPRO Mag jako Kontrahent UE (B)
 • W definicji serwerów poczty dodano obsługę kont pocztowych typu IMAP (B)
 • W definicji użytkownika specjalnego dodano opcję powiązania z pracownikiem z WAPRO Mag. Dzięki temu powiązaniu, zamówienia składane przez użytkownika specjalnego będą miały w systemie WAPRO Mag  odpowiednio wypełnione pole pracownik.
 • Dodano opcję definicji osobnego konta pocztowego dla wysyłki raportów przez moduły Rozsyłacza FV oraz Windykatora
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.91 z dnia 14.07.2020

 • Wprowadzono Dodatek Paczkomaty InPost dla B2B. Funkcja wymaga posiadania dodatku Płatności online (PayU) i koszty transportu (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.81 z dnia 29.06.2020

 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.75 z dnia 24.06.2020

 • Dodano możliwość powiązania użytkownika systemu Mistral z kontaktem kontrahenta zdefiniowanym w WAPRO Mag. Dane kontaktowe będą się zapisywać w zamówieniach jako osoba zamawiająca (B)
 • Dodano obsługę wyświetlania historii zmian statusów reklamacji w module RMA (BPP)
 • Dodano opcję wyświetlania numeru BDO sprzedawcy na wydrukach faktur VAT generowanych przez system Mistral (B)
 • W grupie kontrahenta dodano możliwość wskazywania minimalnej wartości zamówienia. Ustawienie to ma wyższy priorytet od dotychczasowego parametru globalnego (B)
 • W ustawieniach pozycjonowania dodano parametr Nie oznaczaj nagłówkiem nazwy artykułu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.65 z dnia 25.05.2020

 • Dodano uprawnienia dla PH – dostęp do koszyków kontrahenta oraz dostęp do programu lojalnościowego (BP)
 • Przeprowadzono optymalizację systemu (B)
 • Obsłużono przypadek bezpłatnej dostawy artykułu gabarytowego (BP)
 • Dodano obsługę microdata (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.55 z dnia 30.04.2020

 • Dodano funkcję umożliwiającą przypisanie regulaminu do grupy kontrahentów (BP)
 • Dodano funkcję prezentowania na karcie artykułu oraz kafelkach i liście informacji o ilości w innej jednostce miary (BP)
 • Dodano opcję definicji koloru tła oraz czcionki dla informacji o rabacie za zakup artykułu w opakowaniu zbiorczym (BPP)
 • Dodano możliwość edycji komunikatów wyświetlanych w koszyku po złożeniu zamówienia (B)
 • Dodano uprawnienie dostępu do blogu dla użytkownika specjalnego (S)
 • W module Windykator dodano podsekcję Wysłane raporty (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.40 z dnia 09.04.2020

 • Dodano przeliczanie wagi koszyka względem jednostek miar pozycji koszyka (BP)
 • Dodano walidację pola kwoty pobrania dla dodatku Dropshipping (BP)
 • Poprawiono błąd wyboru formy dostawy dla systemów nieposiadających funkcji Kosztów dostawy (BP)

 


 

Wersja 2.27.35 z dnia 07.04.2020

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.51.0 (B,S)
 • Dla PH dodano obsługę zarządzania użytkownikami (BP)
 • Dla PH dodano obsługę zgłoszeń z formularza rejestracyjnego (BP)
 • Dodano możliwość edycji komunikatu o pobieraniu obrazu Faktury z WAPRO Mag (B)
 • Dodano parametr domyślnego widoku typów kontrahentów w tabeli kontrahentów (B)
 • Dodano parametr umożliwiający ustawienie wielkości fontu w pozycjach dokumentów (B)
 • Zmodyfikowano ikony i odświeżono wygląd niektórych elementów systemu (B)
 • Poprawiono wybór paczkomatu z mapy (S)
 • Dodano oznaczenie artykułów gabarytowych w koszyku i na karcie artykułu (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.0 z dnia 02.03.2020

 • Wydano dodatek do systemu Mistral B2B – Cele sprzedażowe (B)
 • W ustawieniach zamówień dodano parametry prezentowania kolumn z ceną przed rabatem oraz wartością rabatu na pozycjach zamówienia (B)
 • Dodano możliwość prezentowania kodu CN artykułu z WAPRO Mag na karcie artykułu (B)
 • Do definicji klas XML oraz CSV dodano pola: Kod CN oraz Sprzedaż zablokowana (Status L)
 • Do słownika dodano zwroty z filtrów tabeli kontrahentów (B)
 • Dodano parametr ustawiający wielkość czcionki rekordów na liście kontrahentów (B)
 • Do funkcji dodawania nowego kontrahenta przez Administratora dodano opcję Uczestniczy w promocjach (B)
 • Dodano parametr pozwalający na ustawienie  domyślnej liczby wyświetlanych rekordów na liście kontrahentów i użytkowników (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.55 z dnia 08.01.2020

 • Dodano funkcję pobierania danych kontrahenta z GUS. Funkcja dostępna jest dla Administratora oraz Przedstawicieli handlowych(B)
 • Dodano kolejne parametry wydruku zamówienia (B)
 • Rozszerzono pole do wprowadzania opisów artykułów (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.40 z dnia 29.11.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.50.2 (B,S)
 • Dodano funkcję pokazywania stanu dla produktów ze statusem Y (weryfikacja możliwości produkcyjnych) (BP)
 • Wydzielono osobną sekcję Zlecenia produkcyjne w Konfiguracji Zamówień (BP)
 • Odświeżono wygląd ikon w panelu konfiguracyjnym (B,S)
 • Dodano parametry wydruku Zamówienia i Proformy (B)
 • Dodano opcję  wyboru koloru fontu powiadomienia o dostępności  na karcie artykułu (B)
 • Dodano funkcję dodawania wpisów w formie bloga (S)
 • Dodano zmienną {termin_realizacji_zamowienia_data} w szablonie zmiany statusu zamówienia (B)
 • W module integracji z Ceneo dodano obsługę parametrów „avail”  oraz „stock” (S)
 • W definicji formularza kontaktowego dodano obsługę pola kod pocztowy (S)
 • Rozbudowano system MKat (Mistral Kategorie i Cechy). Dodano opcję logowania, sortowania, pola stan min/ max, możliwość ustawienia wagi artykułu jako wartość cechy itd.
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.26.20 z dnia 18.10.2019

 
UWAGA!  Wydruki Faktur generowane przez system Mistral nie obejmują obsługi automatycznego mechanizmu podzielonej płatności.
W przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturach w programie WAPRO Mag, należy w systemie Mistral korzystać tylko i wyłącznie z opcji Pobierania obrazu (pdf) FV z bazy programu WAPRO Mag (moduł eDokumenty)
 • Zmodyfikowano moduł wywołań płatności online – Przelewy24 (S)
 • Dodano prawy margines stopki html  (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.26.5 z dnia 07.10.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.50.0 (B,S)
 • Dodano funkcję definiowania własnego pola „zgody” wyświetlanego w koszyku z opcją zaznaczenia przez Klienta w procesie składania zamówienia. Informacja o zaznaczeniu przez Klienta tego pola zapisuje się w zamówieniu oraz może być użyta w potwierdzeniu e-mail  (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.0 z dnia 23.09.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.8 (B,S)
 • Dodano opcję śledzenia zdarzeń Pixel Facebook (S)
 • Rozbudowano funkcję kupony rabatowe (S)
 • Dodano nowy typ kuponu rabatowego – Tylko dla dostawy (S)
 • Dodano obsługę informowania logującego się kontrahenta o zaległościach w zapłacie przez jego płatnika (B)
 • Dodano sumowanie podstron listy zamówień (B)
 • Ze względu na wprowadzone zmiany w przepisach wycofano opcję Chcę fakturę VAT dla innego kontrahenta niż zamawiający w procesie składania zamówienia (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.25.60 z dnia 27.05.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.6 (B,S)
 • Rozbudowano globalną formatkę kontakt, usunięto dane kontakt GG (B)
 • Wdrożono  szyfrowanie części adresów url. (B)
 • Poprawiono i zmodyfikowano funkcję propozycji ceny  (BPP)
 • Dodano obsługę nowej lokalizacji zbioru kategorii Ceneo (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.25.50 z dnia 10.05.2019

 • Dodano obsługę wyświetlania obrazu faktur zapisanych w module eDokumenty w programie WAPRO Mag  (B)
 • Magazyny zewnętrzne – dodano możliwość sprawdzania stanów artykułów w wybranych magazynach zewnętrznych przez Przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Dodano funkcję informowania administratora systemu o fakcie złożenia żądania przez Klienta otrzymania informacji o dostępności artykułu (B)
 • Wprowadzono istotne zmiany związane z podniesieniem zabezpieczeń danych systemu (B)
 • Manager zakupów – Dodano obsługę przypadku gdy artykuł zostaje wycofany z oferty przed zatwierdzeniem zamówienia zawierającego taki artykuł przez Managera zakupów (BPP)
 • Rozszerzono ilość obsługiwanych znaczników  schema.org z Google Search Console (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.25.20 z dnia 18.03.2019

 • Dodano parametr ograniczający dopuszczalną ilość pozycji w koszyku (B)
 • Dodano parametr umożliwiający użytkownikom wewnętrznym systemu na zmianę atrybutów reklamacji wewnętrznej już po jej złożeniu (BPP)
 • Poprawiono skalowanie wyświetlanego podglądu zdjęć (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.25.0 z dnia 04.02.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.4 (B,S)
 • Dodano funkcję Dostawy zamówień niekompletnych dzięki której zamówienia na artykuły niedostępne w zamawianej ilości mogą być realizowane wg życzenia zamawiającego (BPP)
 • Dodano funkcję prezentowania wybranej (spośród rubryk cenowych zdefiniowanych w programie WAPRO Mag) sugerowanej ceny end user w zależności od przynależności kontrahenta do grupy kontrahentów (B)
 • Dodano obsługę Google reCAPTCHA w wersji 3. System obsługuje zarówno wersję 2 jaki wersję 3 (B,S)
 • Dodano funkcję umożliwiającą wprowadzenie tytułu strony dla witryny startowej  (S)
 • Dodano funkcję oznaczającą wybranym statusem nieautomatycznym i / lub etykietą zamówienia w WAPRO Mag opłacone online (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.75 z dnia 28.12.2018

 • Dodano opcję ustawienia opóźnienia między  wysyłanymi wiadomościami e-mail (B)
 • Dodano parametr pozwalający na wyświetlanie zdjęcia artykułu w oryginalnym rozmiarze i jakości (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.65 z dnia 05.12.2018

 • Do słownika dodano frazę ” Do zapłaty” z koszyka  (S)
 • Zmodyfikowano wyświetlanie timera czasu bezczynności (B)
 • Do definicji pól klas XML / CSV dodano pole Ścieżka kategorii Mistral (BP)
 • Dodano opcję linku do pobrania Fv w formacie XML w wiadomości email Rozsyłacza FV (BP)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.60 z dnia 29.11.2018

 • Rozbudowano informację o kontrahencie powiązanym z użytkownikiem (S)
 • Dodano opcję nie pokazywania numerów sliderów (B)
 • Poprawiono błąd wymuszający wybór formy dostawy przy wyłączonej funkcji (B)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.55 z dnia 23.11.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.2 (B,S)
 • Zmodyfikowano sposób wyliczania cen promocyjnych dla różnych jednostek (B)
 • Zmodyfikowano wybór formy dostawy w koszyku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.35 z dnia 10.10.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.0 (B,S)
 • Dodano opcję blokowania zmiany waluty w koszyku dla wybranych Grup Kontrahentów (B)
 • Rozbudowano moduł Regulaminów o możliwość utworzenia wielu aktywnych regulaminów (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą tworzenie opisów dla podkategorii kategorii wielopoziomowych (S)
 • Dodano opcję pobierania nr listu przewozowego przesyłki  z  Zamówienia w WAPRO Mag (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.20 z dnia 28.09.2018

 • Dodano możliwość zdefiniowania nowego typu atrybutu o typie data do modułu RMA (BPP)
 • Do wydruku Reklamacji dodano adres @ i nr telefonu reklamującego (BPP)
 • Do Słownika systemu dodano tekst Atrybuty dodatkowe RMA  (BPP)
 • Dodano możliwość zarządzania zgodą wyrażoną przez Kontrahenta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej z poziomu edycji Kontrahenta w Mistral (B)
 • Dodano parametr sposobu obsługi plików PDF przez przeglądarkę – Pobranie pliku / Wydruk (B)
 • Dodano wyświetlanie informacji  o adresie dostawy w szczegółach zamówienia w Panelu handlu sklepu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.0 z dnia 10.09.2018

 • Dodano opcjonalną funkcję prezentacji pozostałego czasu (bezczynności) do automatycznego wylogowania (B)
 • Dodano możliwość prezentacji listy pozycji FV (w szczegółach FV) bez ceny przed rabatem oraz informacji o rabacie (B)
 • Rozbudowano funkcję Moje Artykuły o możliwość widoku tylko Moich artykułów z automatycznym przeniesieniem do listy artykułów po zalogowaniu) (B)
 • Przebudowano formatkę zmiany hasła i adresu e-mail przez zalogowanego użytkownika (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.98 z dnia 25.07.2018

 • Do szablonu wiadomości e-mail Szablon wiadomości o złożeniu zamówienia do administratora – dodano zmienną przekazującą treść Informacji dodatkowych zamówienia pobieranych  z WAPRO Mag (S)
 • Dodano funkcję Resetowania hasła i wysyłania informacji o loginie i wygenerowanym nowym  haśle dla wybranych użytkowników systemu (B)
 • Dodano Szablon wiadomości e-mail -o wygenerowaniu nowego hasła dla użytkownika (B)
 • Dodano opcję domyślnego pokazywania tabeli progów rabatowych na karcie artykułu (B)
 • Na bocznej liście kategorii, dla kategorii posiadających podpoziomy dodano sygnalizatory strzałek (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.77 z dnia 03.07.2018

 • Poprawiono problem wyświetlania okna kategorii w górnym menu (S)

 


Wersja 2.23.75 z dnia 29.06.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.31.2 (B,S)
 • Dodano funkcję Szybkie zamówienia (B)
 • Dodano obsługę protokołu TLS 1.2 dla PayU (serwer na którym pracuje system Mistral musi mieć zainstalowany Framework w wersji 4.5 lub wyższy. Pula aplikacji systemu Mistral pozostaje na Framework 4.0) (B,S)
 • Dodano opcje wymuszania resetowania haseł użytkownikom co określoną liczbę dni  (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.62 z dnia 18.06.2018

 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.40 z dnia 25.05.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.31.0 (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.35 z dnia 24.05.2018

 • Dodano możliwość definicji własnych treści dla zgód o ochronie danych osobowych, polityki prywatności i regulaminu (B,S)
 • Dodano możliwość definicji własnego tekstu informacji o cookies (B)
 • Dodano prezentację i wymagalność zgód o ochronie danych osobowych i polityki prywatności na formularzu rejestracyjnym oraz reklamacjach zewnętrznych (B)
 • Rozbudowano prezentację artykułów zgrupowanych możliwość wyboru zdjęcia prezentowanego na liście wariantów (S)
 • Dodano funkcję importu i eksportu zawartości koszyka do pliku CSV (S)
 • Dodano możliwość ustawania kolorów statusów artykułów (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.15 z dnia 17.04.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.8 (B,S)
 • Dodano opcję generowania linku do Ostatniej dostawy  (S)
 • Dodano możliwość zdefiniowania Alt dla Logo systemu (S)
 • Dodano możliwość ustawienia kiedy dostępna jest opcja zapisywania cen indywidualnych Kontrahenta z Oferty CRM – Czy dla Wszystkich ofert czy tylko dla ofert zaakceptowanych (BP)
 • Dodano opcję nie pokazywania Faktur korygujących (B)
 • Dodano możliwość prezentowania zdjęcia kategorii w Górnym menu kategorii (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.10 z dnia 27.02.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.6 (B,S)
 • Dodano możliwość trackingu przesyłek Poczty Polskiej  (BP)
 • Wykonano drobne zmiany porządkowe w Konfiguracji (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.0 z dnia 29.12.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.4 (B,S,D)
 • Dodano możliwość tłumaczenia pól dot. imienia , nazwiska i nazwy firmy na formularzu kontaktowym oraz zapytań o cenę i artykuł  (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.100 z dnia 12.12.2017

 • Nieznacznie zmodyfikowano wygląd wydruku pdf Faktury – typ Rozszerzony (B)
 • Rozbudowano raport z wysyłki modułu Windykator o adresy handlowców powiązanych w WAPRO Mag z Kontrahentami do których system wysłał wezwanie lub przypomnienie (BP)
 • Przebudowano funkcję pobierającą informacje o Planowanych dostawach (BP)
 • Wprowadzono nowy Dodatek pozwalający przy wykorzystaniu modułu Mistral Kategorie i Cechy na prezentację artykułów w formie siatki dostępności (BPP)
 • W związku z wprowadzeniem dodatku Dropshipping dla Mistral Business B2B zmodyfikowano sposób wyboru typu zamówienia w koszyku (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.90 z dnia 24.11.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.2 (B,S,D)
 • Zmieniono sposób prezentacji artykułów ze statusem G (strona główna). Teraz artykuły o takim statusie mogą być prezentowane tylko na witrynie startowej (S)
 • Do konfiguracji kolumn w koszyku dodano Cenę przed rabatem (B)
 • Do słownika dodano tłumaczenia nazw kolumn w koszyku (B)
 • Do słownika dodano możliwość zdefiniowania własnych treści hintów dla kolumn koszyka (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania Metatagów dla Strony logowania, Formularza Rejestracyjnego oraz strony Reklamacji Zewnętrznych (B)
 • Dodano możliwość definicji własnego tekstu dla Zgody na przetwarzanie danych osobowych (S)
 • Rozbudowano opcję sumowania stanów z magazynów zsynchronizowanych w WAPRO Mag z magazynem e-sklepu o wybór magazynów, z których stan będzie sumowany (SP)
 • Wprowadzono dodatek DROPSHIPPING do systemu Mistral Business B2B umożliwiający kierowanie wysyłek bezpośrednio do Klienta końcowego (BP)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.82 z dnia 09.11.2017

 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do Menu Rozrachunki (B)

 


Wersja 2.22.80 z dnia 09.11.2017

 • Przebudowano funkcję rejestracji i zakładania konta w Mistral e-sklep B2C (S)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie rejestracji i logowania się do systemu Mistral e-sklep B2C (S)
 • Przebudowano funkcję wyboru kontrahentów w module Rozsyłacza Faktur (BP)
 • Dodano funkcję zarządzania kolejnością wyświetlania form dostawy w dodatku Koszty transportu i płatność on-line (B)
 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do Faktur zakupu na liście Faktur (B)
 • Dodano funkcję zarządzania widocznością wybranych kategorii Mistral (Mkat) w Mistral e-sklep B2C (S)
 • Rozbudowano program Mkat o przeglądanie artykułów w filtrze kategorii WAPRO Mag i Mistral
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.60 z dnia 09.10.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.0 (B,S,A,D)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie logowania się do systemu B2B (B)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie formularzy kontaktowych (S)
 • Rozbudowano funkcjonalność tabeli użytkowników (S)
 • Dodano funkcję kopiowania zawartości pola dodatkowego kontrahenta do pola dodatkowego zamówienia podczas składania zamówienia (BP)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.40 z dnia 10.08.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.21.4 (B,S,D)
 • Dodano możliwość definicji metatagów wraz z ich dziedziczeniem dla Kategorii Mistral (Mkat) (S)
 • Rozbudowano funkcję Zmiany statusów zamówień o parametr o możliwość wysyłki informacji o zmianie statusu zamówienia ma adres osoby zamawiającej wskazanej w zamówieniu w WAPRO Mag (BP)
 • Zmodyfikowano funkcję filtrowania listy zamówień po statusie zamówień (B)
 • Poszerzono weryfikację pól formularza rejestracyjnego (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.22.20 z dnia 21.06.2017

 • Przeprowadzono optymalizację szybkości działania systemu Mistral e-sklep  (S)
 • Dodano funkcję uzupełniania pola Pracownik imieniem i nazwiskiem wybranego pracownika w zamówieniu w WAPRO Mag dla zamówień składanych przez Mistral e-sklep B2C (S)
 • Dodano funkcjonalność ustawienia zawartości i kolejności kolumn tabeli zawierającej pozycje zamówienia w e-mailowych potwierdzeniach zamówienia (S)
 • Użytkownikom specjalnym dodano uprawnienie do sekcji Pozycjonowanie (S)
 • Dodano możliwość edycji i definiowania własnych tekstów na stronie logowania w Layoucie nr 4 (S)
 • Do definicji Regionu dodano opcję Kontrahenci UE (Wszyscy kontrahenci z krajów przypisanych do tego regionu, dodani przez Mistral e-sklep do programu WAPRO Mag będą oznaczeni jako Kontrahent UE) (SP)
 • Wprowadzono rozbudowany tryb banneru głównego na witrynie startowej. Dodano m.in możliwość wyświetlania filmów (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)
 • Wycofano z oferty system Mistral Aukcje (A)

Wersja 2.22.0 z dnia 09.05.2017

 • Wprowadzono nowy, responsywny i przyjazny dla urządzeń mobilnych układ graficzny Mistral e-sklep B2C – Layout 4 ( Uwaga ! włączenie Layoutu nr 4 wymaga dodania nowych bannerów i innych elementów graficznych dostosowanych do nowego układu. Dla starszych Layoutów może być wymagana modyfikacja własnych styli CSS) (S)
 • Dla nowego układu graficznego zmieniono panel administratora (S)
 • Dodano Menu Kategorie i Producenci (S)
 • Dodano funkcję przeliczania cen na waluty w zależności od wybranego języka interfejsu (SP)
 • Całkowicie przebudowano sekcję Moje konto (S)
 • Dodano funkcję Regiony dzięki której można zdefiniować różne scenariusze kosztów dostawy i form płatności w zależności od kraju nabywcy (SP)
 • Wprowadzono wersję Mistral e-sklep PRO PLUS która zawiera funkcjonalność Mistral Kategorie i Mistral Cechy dla Mistral B2C (SPP)
 • Wprowadzono nowy sposób generowania linków (S)
 • Rozbudowano funkcje odpowiedzialne za pozycjonowanie (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.60 z dnia 28.04.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.21.2 (B,S,A,D)
 • Na wydrukach FV rozbudowano tabelkę z wartościami netto i brutto w każdej stawce VAT (B)
 • W edycji kategorii wielopoz. dodano  opcję pokazywania opisu kategorii dla wszystkich podkategorii (S)
 • W edycji kategorii  dodano  opcję  miejsca prezentacji opisu kategorii (Pod lub nad kafelkami / listą produktów) (S)
 • Paczkomaty InPost – dodano parametr – Pokazuj POP (Punkty odbioru przesyłek) przy wyborze paczkomatu (S)
 • Zmodyfikowano funkcję Exportu do CENEO o zaokrąglanie ułamkowych wartości stanów artykułów do liczb całkowitych (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.50 z dnia 18.04.2017

 • Dodano opcję umożliwiającą wstawianie własnego kodu js w sekcjach kodu strony (B)
 • Wprowadzono dodatek – Integracja z Paczkomatami InPost (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.36 z dnia 29.03.2017

 • Poprawiono wyświetlanie logo systemu w układzie mobilnym (B)
 • Poprawiono wyświetlanie ikon (B,S)

Wersja 2.21.35 z dnia 28.03.2017

 • Wprowadzono mobilny, responsywny interfejs systemu Mistral Business B2B Uwaga ! Wersja ta wprowadza nowe style CSS. Użytkownicy używających własnych styli CSS, dla poprawnego wyświetlania muszą je dostosować do nowej wersji systemu  (B)
 • Dodano opcję dodania logo dla układu mobilnego (B)
 • Dodano parametr Domyślna ilość rekordów dla listy dokumentów (B)
 • Na listach FV oraz dokumentów WZ wprowadzono uzależnienie widoczności kolumny Kontrahent od widoku dokumentów dla większej liczby kontrahentów (wszyscy)  (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.25 z dnia 22.03.2017

 • Dodano możliwość załadowania czcionki systemowej Google Fonts (B,S)
 • W Statystykach dodano przegląd wpisywanych przez użytkowników fraz w wyszukiwarkę główną (B,S)
 • Zmieniono działanie parametru „Pokazuj kolumnę Nazwa kontrahenta na liście zamówień” – kolumna Nazwa kontrahenta będzie prezentowana zawsze w widoku zamówień od większej liczby kontrahentów (B)
 • Zmieniono prezentację aktywnych filtrów i kategorii (B)
 • Dodano parametr ustawiający sposób działania filtrów – AND lub OR (B)
 • Dodano możliwość prezentowania w menu górnym listy kategorii (pierwsze poziomy) oraz listy producentów w menu górnym (B)
 • Dodano nowy wariant widoku raportu Pozycji niezrealizowanych (BPP)
 • Dodano konfigurację pokazywanych pól w Zapytaniu o artykuł i w Zapytaniu o cenę artykułu (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.0 z dnia 23.02.2017

 • Pozycjonowanie – Dodano zmieniony wariant prezentacji adresu strony (S)
 • Pozycjonowanie – Dodano zmiany w strukturze nagłówków strony poprawiające SEO (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.95 z dnia 17.02.2017

 • Dodano parametr ustawienia koloru fontu określającego składnik kompletu w koszyku (BPP)
 • Poprawiono błąd linku potwierdzającego zamówienie w Mistral e-sklep B2C (S)

Wersja 2.20.90 z dnia 14.02.2017

 • Dodano wyszukiwarkę zdefiniowanych kompletów (BPP)
 • Dodano obsługę trackingu przesyłek Spedytorów GEIS i ET Logistik (BP,S)
 • Rozbudowano obsługę okna z informacją o ilości zaznaczonych artykułów (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.80 z dnia 02.02.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu WAPRO Mag  w wersji 8.21.0 (B,S,A,D)
 • Dodano obsługę Mistral Kategorie do definicji kompletów (BPP)
 • W definicji trybu pracy magazynów dodano ustawienie max. liczby wyświetlanych rekordów listy artykułów (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.60 z dnia 20.12.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.20.2 (B,S,A,D)
 • Dodano parametryzację listy rozrachunków o wybór jednej z dodatkowych kolumn rozrachunku (B)
 • Dodano nowy wariant informacji targetowanej – Tylko grafika (BP)
 • Dodano możliwość definicji stopki html dla każdego języka (B)
 • Do listy użytkowników tworzonych przez Managera zakupów dodano kolumnę Grupa użytkowników (BPP)
 • Wprowadzono drobne zmiany w wydrukach faktur VAT (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.45 z dnia 06.12.2016

 • Rozbudowano funkcję Schematów dodawania nowych kontrahentów przez PH o opcją Dostęp do pola Tekst ostrzeżenia (BP)
 • Dodano możliwość edycji numeru niewykorzystanego kuponu rabatowego (S)
 • Dodano funkcję prezentowania listy Zamienników zgodną z kolejnością ustawioną w WF-Mag (B,S)
 • Dodano funkcję definicji prezentowania wartości gabarytów i wagi artykułu z dokładnością do wybranej ilości miejsc po przecinku (B)
 • Do definicji klasy XML dodano pole Wybrana kartotekowa cena sprzedaży (B)
 • W ustawieniach filtrów dodano opcję Resetuj wynik wyszukiwania po dodaniu artykułu do koszyka (B,S)
 • Odświeżono wygląd części funkcji konfiguracyjnych (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.30 z dnia 24.11.2016

 • Dodano nowy układ dla newslettera – prosty układ kafelkowy (BP)
 • Dodano opcję wyszukiwania i filtrowania na liście newsletterów (BP)
 • Dodano opcję wyszukiwania na liście Adresatów (BP)
 • Dodano opcję grupowego usuwania zaznaczonych zgłoszeń nowych użytkowników (B)
 • Dodano opcje określające domyślne ustawienia czcionki dla opisów artykułów pobieranych z programu WF-Mag (bez edycji w Mistral) (B,S)
 • Lista Faktur VAT  – Dodano parametr: Pozwalaj na wydruk tylko tych Faktur VAT, które są zablokowane po wydruku w WF-Mag (B)
 • Rozsyłacz Faktur VAT – Dodano parametr: Wysyłaj tylko te Faktury VAT, które są zablokowane po wydruku w WF-Mag (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.15 z dnia 09.11.2016

 • Manager zakupów i kontrahent wielooddziałowy – Dodano funkcję edycji zamówienia przez Managera zakupów. Dodano nowy status zamówienia – Zaakceptowane ze zmianami (BPP)
 • Dodano komunikat o wygaśnięciu sesji (B,S)
 • Dodano opcję przypisywania progu rabatowego do artykułów należących do wybranej gałęzi kategorii wielopoziomowej (BP)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.0 z dnia 19.10.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.20.0 (B,S,A,D)
 • Zmodernizowano mechanizm współpracy z Freshmail w zakresie zapisywania odbiorców Newsletterów do wybranej grupy subskrybentów we Freshmail (S)
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta po loginie i adresie e-mail w Raporcie z importu (B)
 • Dodano wykluczenia Kompletów z rabatowania z tytułu rabatu dodatkowego naliczanego w koszyku, rabatu z tytułu wybranej formy płatności oraz formy dostawy (BPP)
 • Do obsługi Newslettera dodano opcję wysyłania Newslettera z produktami bez zdjęć (BP)
 • Do obsługi Newslettera dodano ustawienie sposobu sortowania artykułów w newsletterze (BP)
 • Odświeżono wygląd tabeli pozycji znajdujących się w koszyku wraz z ustawianiem rozmiaru czcionki (B)
 • Wydano dodatek dla Mistral Business B2B PRO / PRO PLUS / CONNECT – „Zaokrąglanie zamawianej ilości do pełnych opakowań”
 • Dodano opcję potwierdzenia usunięcia reklamacji przez operatora (BP)
 • Wykonano drobne zmiany porządkowe w Konfiguracji (B.S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.120 z dnia 12.09.2016

 • Wersja ta jest ostatnią wersją, która wspiera Microsoft SQL Server w wersji 2008/2008 R. Kolejne wersje będą współpracować z Microsoft SQL Server 2012 / 2014 / 2016
 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.4 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję pokazywania domyślnego rabatu kontrahenta oraz nazwę grupy cenowej do której on należy w programie WF-Mag w oknie danych handlowych (B)
 • Dodano obsługę podglądu zapisanych koszyków przy włączonym oknie bocznym koszyka (B)
 • Dodano obsługę listów przewozowych wprowadzonych do Zamówienia w programie WF-Mag (od wersji 8.11.2) (BP)
 • Rozbudowano funkcję planowanych dostaw o uwzględnianie rezerwacji artykułów oraz prezentacji ilości z planowanej dostawy zgodnie ustawieniami widoczności stanów magazynowych (BP)
 • Do ustawień dla grup kontrahentów dodano funkcję pokazywania członkowi grupy tylko artykułów z ustawioną ceną indywidualną (BPP)
 • Manager zakupów – dodano funkcję powielania zamówień odrzuconych przez Managera (BPP)
 • Dodano opcję wyłączania kolumny Kontrahent na liście Zamówień i możliwość pokazywania w jej miejscu innego pola z zamówienia (B)
 • Dodano parametr określający po jakim czasie ( w sekundach)  ma się uaktywniać okno szybkiego podglądu karty artykułu (B,S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.90 z dnia 05.08.2016

 • Poprawiono błędy związane z obsługą java script (S)
 • Poprawiono błędy dotyczące definicji domyślnego języka kontrahenta (B)

Wersja 2.19.85 z dnia 30.07.2016

 • Dodano parametr wyłączający ukrywanie cen w całym systemie wraz z grupowym odznaczeniem uprawnienie Ukrywaj ceny wszystkim użytkownikom (BP)
 • Poprawiono błąd sumowania rabatów zamawianych pozycji z rabatem/narzutem udzielanym z tytułu wybranej formy płatności (BP)
 • Do edytorów html dodano obsługę ikon (B)

Wersja 2.19.80 z dnia 25.07.2016

 • Poprawiono błędy dotyczące wyboru form dostawy (S)
 • Poprawiono błędy dotyczące funkcji ukrywania cen wybranym użytkownikom (B)

Wersja 2.19.75 z dnia 19.07.2016

Uwaga – ważna informacja ! W związku z rozbudową opcji ukrywania cen wybranym użytkownikom / grupom użytkowników w systemie został dodany parametr globalny dot. ukrywania cen o nazwie  Nie ukrywaj. Jeśli po aktualizacji systemu ceny będą ukryte, należy parametr globalny (dostępny w Konfiguracja – > Artykuł -> Stany, ceny, filtry, wyszukiwarka-> Ukrywaj ceny artykułów) przestawić na pozycję Nie ukrywaj. 

 

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.2 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję definiowania prezentacji wybranych pól dodatkowych artykułu na kafelkach i listach artykułów dla grup kontrahentów (B)
 • Dodano opcję Nie pokazuj artykułów w promocji których ilość dostępna = 0  (B)
 • Rozbudowano funkcję importów opisów z pliku CSV. Dodano opcję określającą kodowanie znaków w źródle importu (B)
 • Koszyk B2B. Dodano funkcję prezentacji galerii artykułów powiązanych lub będących zamiennikami dla pozycji znajdujących się w koszyku (BP)
 • Dodano możliwość definicji kolorowej etykiety wybranym statusom artykułów (B)
 • Rozbudowano funkcje Rozsyłacza Faktur VAT o zmienne z danymi Faktury w szablonie wiadomości e-mail. Dodano obsługę wysyłki faktur VAT w języku angielskim kontrahentom spoza Polski (BP)
 • W wydrukach Faktur VAT dodano obsługę faktur FUE (B)
 • Rozbudowano funkcję ukrywania cen. Dodano możliwość definicji ukrywania cen użytkownikom oraz grupom użytkowników (BP)
 • Mistral Kategorie – rozbudowano aplikację o prezentację w systemie większej ilości pól artykułu z WF-Mag.
 • Mistral Cechy (Mkat)- dodano możliwość przypisania znakowego  symbolu dla cechy. Dodano możliwość przypisania zdjęcia do cechy.
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.55 z dnia 14.06.2016

 • Dodano konfigurację widoczności kompletów dla wybranych grup kontrahentów i przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Zmodyfikowano okno z informacją o zaznaczonych artykułach na okno zawsze widoczne (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.50 z dnia 09.06.2016

 • Dla Przedstawicieli handlowych i użytkowników specjalnych dodano opcję wyświetlania okna z danymi handlowymi kontrahenta z górnego menu oraz z listy wyboru kontrahenta (B)
 • Dla Przedstawicieli handlowych i użytkowników specjalnych dodano opcję wyświetlania z listy kontrahentów okna ze szczegółową informację o saldzie kontrahenta (B)
 • Zmodyfikowano listę zgłoszeń nowych użytkowników z formularza rejestracyjnego. Teraz zgłoszenia na podstawie których dodano do systemu użytkownika nie są usuwane (B)
 • Dodano obsługę wyboru kategorii Mistral do których mają dostęp przedstawiciele handlowi (BP)
 • Dodano konfigurację umożliwiająca ustawienie kolejności kolumn i zawartość tabeli z listą artykułów w wiadomościach e-mail o zmianie statusu zamówienia (B, S)
 • Rozbudowano parametr Pokazuj rabat kontrahenta na karcie artykułu. Teraz to ustawienie może być zależne od zalogowanego kontrahenta lub przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano Czeski interfejs językowy jako dodatek do systemu Mistral Business (B)
 • Dodano samoinicjujące się okno (nad oknem kategorii)  z informacją o ilości zaznaczonych artykułów z opcją dodania ich do koszyka (B)
 • Do pól dostępnych do wyszukiwania w konfiguracji wyszukiwarki dodano pola:  Lokalizacja, PKWiU oraz SWW/KU z kartoteki artykułu w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Na liście kontrahentów dodano oznaczenie czerwonym fontem kontrahentów z zablokowanym obrotem magazynowym w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.45 z dnia 03.06.2016

 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.20 z dnia 26.04.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.0 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję przypisywania konta bankowego zamówień do wybranych walut (B)
 • Dodano funkcję ustawiania wielkości czcionki dla list dokumentów (Zamówień, Faktur VAT, Rozrachunków i Dokumentów magazynowych)  (B)
 • Dodano opcję pokazywania listy należności na wydrukach Faktur VAT (B)
 • Dodano nowy wzór wydruku Faktury VAT (B)
 • Dodano nowy parametr dla wydruku Faktur VAT pokazywania ilości dla jednostek niepodzielnych jako liczby całkowite (B)
 • Dla eksportów opisów artykułów z systemu Mistral dodano parametry eksportu bez znaczników html oraz wybór separatora rozdzielającego kolumny (B,S)
 • Dodano parametr pokazywania pola Numer zamówienia Klienta wraz z możliwością nadania dla niego nazwy w każdym języku (B)
 • Mistral Kategorie – Dodano możliwość definicji dostępu Kontrahentom do wybranych kategorii z różnych magazynów (BMk)
 • Mistral Kategorie – Dodano możliwość niezależnego od uprawnień Kontrahenta przydzielania widoczności Grupom Przedstawicieli Handlowych do wybranych kategorii Mistral   (BMk)
 • Dodano opcję wyszukiwania zamówień po fragmencie tekstu z pola Uwagi zamówienia (B)
 • Dodano parametr w definicji pliku tła strony oraz pliku tła Witryny Startowej – Tło wspólne z nagłówkiem (S)
 • Dodano parametr w definicji pliku tła Witryny Startowej – Nieruchome tło (S)
 • Dodano szereg mechanizmów poprawiających SEO oraz zgodność z W3C (S)
 • Wprowadzono nowy Dodatek dla systemu Mistral Business B2B –  Mistral Cechy (BC)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.0 z dnia 01.04.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.8 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję nowości automatycznych. Nowo dodany artykuł w programie Asseco WAPRO WF-Mag może być automatycznie prezentowany jako nowość w systemie Mistral Business B2B (B)
 • Dodano funkcję definicji i prezentowania sidebarów (bocznych paneli wysuwanych). Sidebary można zdefiniować dla każdej strony systemu Mistral Business B2B (także dla okna logowania) (B) (Sidebary w B2B – zobacz więcej informacji)
 • Dodano opcję prezentacji pozycji koszyka w bocznym oknie lub w sidebar (B) (Okno koszyka – zobacz więcej informacji)
 • Rozbudowano funkcję eksportu klas XML / CSV . M.in dodano możliwość ustawiania kolejności kolumn w pliku CSV, możliwość dodania własnego pola wraz z wartością do klasy XML/CSV (BP)
 • Rozbudowano funkcję importów i eksportów danych z magazynów zewnętrznych Mistral o współpracę z plikami w formacie XML (BP)
 • Dodano słownikowanie zwrotów Artykuł dostępny, Artykuł niedostępny, Artykuł ostatnio dodany do koszyka (B)
 • Dodano parametr  sposobu wyboru formy dostawy i formy płatności w koszyku Mistral e-sklep B2C (pole rozwijalne / lista) (S)
 • Dodano obsługę danych strukturalnych Google dla artykułów (S)
 • Przebudowano mechanizm konfiguracji prezentacji danych z tabel dodatkowych zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano szereg drobnych poprawek  i ulepszeń (B,S)

Wersja 2.18.70 z dnia 29.01.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.6 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję eksportu i importu opisów artykułów z plików CSV (B,S)
 • Dodano listę użytkowników o typie Manager zakupów (BPP)
 • Do szablonów e-mail o zmianie statusu zamówienia dodano możliwość wstawiania zawartości pól dodatkowych zamówienia oraz link to trackingu przesyłki (BP,S)
 • Opublikowano dodatek dla systemu Mistral Business – Mistral kategorie który składa się z 2 elementów: Aplikacji desktopowej do zarządzania drzewem kategorii oraz ustawień w Mistral Business. Dzięki dodatkowi Mistral kategorie można stworzyć niezależne od WF-Mag drzewo kategorii, przypisać zdjęcia kategoriom, przypisać jeden artykuł do wielu kategorii, dokonać tłumaczenia nazw artykułów i kategorii na dostępne w systemie Mistral Business języki itd.(B)
 • Dodano definicję widoczności poszczególnych gałęzi Mistral kategorii dla kontrahenta / grupy kontrahenta. (BMk)
 • Opublikowano dodatek dla systemu Mistral Business – Rysunek z linkiem do artykułu. Dodatek oparty jest na funkcji Mistral kategorie. Dzięki dodatkowi możemy w sposób graficzny wskazać wybrane artykuły dostępne w systemie Mistral. Definicja dodatku polega na naniesieniu na zdjęciu przypisanym do najniższego poziomu kategorii punktów powiązanych z jednym lub wieloma artykułami (BRl)
 • Zoptymalizowano mechanizm wyszukiwarki kategorii (B,S)
 • Dla języka niemieckiego dodano parametr pobierania nazwy artykułu z wybranego pola (BPP)
 • Do definicji klas XML i CSV dodano pole Domyślna jednostka sprzedaży (BP)
 • Rozbudowano opcję przypisywania schematu dodawania nowego kontrahenta dla Przedstawiciela Handlowego. Teraz schemat ten można przypisać zarówno Przedstawicielowi handlowemu (wyższy priorytet) jak i grupie Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano możliwość nadawania własnych nazw znacznikom i kolumnom w eksportach XML i CSV (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.55 z dnia 19.01.2016

 • Poprawiono błąd eksportu plików XML i CSV (BP)

Wersja 2.18.43 z dnia 23.12.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.4 (B,S,A,D)
 • RMA – Dodano opcję dodawania załączników (np. zdjęć) do reklamacji  (BPP)
 • Dodano opcję Propozycji cenowej dostępnej z karty artykułu lub progu rabatowego (BP)
 • Dodano ustawienia sposobu ukrywania cen w zależności od zalogowanego użytkownika (B)
 • Aukcje – dodano mechanizm automatycznej aktualizacji kategorii i słowników Allegro (A)
 • Dodano mechanizm definiowania kosztów i sposobu dostawy w zależności od regionu adresu dostawy (SP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.35 z dnia  07.12.2015

 • Rozbudowano funkcjonalność formularza rejestracyjnego. Dla pola Pokazuj pole Podatnik VAT zarejestrowany w UE dodano możliwość ustawienia własnej nazwy pola w każdym języku oraz opcję prezentacji pola tylko w wybranych językach (B)
 • Dla pól dodatkowych formularza rejestracyjnego dodano możliwość ustawienia własnej nazwy pola w każdym języku oraz opcję prezentacji pola tylko w wybranych językach (B)
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem nowego kontrahenta ze zgłoszenia pochodzącego z formularza rejestracyjnego (B)
 • Dodano możliwość definiowania własnych tekstów o Planowanych dostawach w każdym języku (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.30 z dnia 02.12.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.2 (B,S,A,D)
 • W rozszerzonych szablonach e-mail potwierdzających złożenie zamówienia dodano zmienną: {link_do_zamowienia} (B)
 • W definicji treści oraz stopce newslettera dodano zmienną {adres_strony_z_newsletterem} która może być użyta jako link powiązany z obiektem – np. obrazkiem (BP)
 • Dodano niemiecką wersję językową (BPP)
 • Dodano ukraińską wersję językową (BPP)
 • W tabeli informacji bieżących dodano informację o języku (B)
 • Mistral Aukcje – Przeprowadzono lifting wyglądu panelu systemu (A)
 • Mistral Aukcje – Dodano opcję dopisywania uwag do zamówień ręcznie wysyłanych do WF-Mag przez operatora Mistral Aukcje (A)
 • Mistral Aukcje – Dodano opcję ręcznego przesyłania zaznaczonych aukcji jako zamówienie do programu WF-Mag dla Windows (A)
 • RMA – odświeżono wygląd listy reklamacji i formatek (BPP)
 • W tabeli informacji bieżących dodano informację o języku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.10 z dnia  23.10.2015

 • Dodano parametr Artykuły z ilością dostępną mniejszą niż stan minimalny w WF-Mag traktuj jako niedostępne (B)
 • Dodano obsługę oznaczania artykułów jako niedostępne dla definicji ikony stanu „Brak do” oraz parametr oznaczania tych artykułów jako niedostępne w całym systemie (B)
 • Rozbudowano opcję Odśwież informację o kategoriach o funkcję Odśwież informację o kategoriach i magazynach (B)
 • Dla systemów działających z certyfikatem SSL dodano parametr: Wymuś działanie systemu po HTTPS dla strony koszyka (S)
 • Odświeżono wygląd komunikatów informacyjnych prezentowanych w koszyku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.0 z dnia  13.10.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.0 (B,S,A,D)
 • Dodano opcję podglądu listy kontaktów z listy kontrahentów (BP)
 • Newsletter – Dodano opcję data ważności dla newslettera (BP)
 • Newsletter – Dodano opcję wyświetlania newslettera na stronie systemu Mistral. Funkcja jest szczególnie pomocna przy korzystaniu z funkcji zamówień z newslettera i problemem blokowania przez programy pocztowe formularzy (BP)
 • Newsletter – odświeżono wygląd listy artykułów do zamówienia (BP)
 • Dodano opcję podglądu i szybkiego zamówienia poszczególnych składników produktu z jego karty artykułu (BP)
 • Dodano integrację z Trusted Shops (S)
 • Dodano obsługę rabatu kontrahenta dla ceny promocyjnej wyliczanej jako rabat z ceny sprzedaży oraz obsługę znacznika Cena promocyjna podlega rabatom w kartotece artykułu w WF-Mag (w przypadku zaznaczenia znacznika Cena promocyjna podlega rabatom od ceny promocyjnej będą odejmowane inne rabaty kontrahenta) (B)
 • Rozbudowano opcję mapowania kategorii Ceneo (S)
 • Rozbudowano Systemowy Monitor Błędów. Umożliwiono usunięcie raportowania wybranych błędów (B)
 • Dodano parametr określający ilość pokazywanych wierszy artykułów na stronie głównej (B)
 • Dodano informację o nazwie i adresie e-mail użytkownika składającego zamówienie w zamówieniu w WF-Mag (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano porządki i szereg drobnych poprawek w panelu administracyjnym (B,S)

Wersja 2.17.93 z dnia  27.08.2015

 • Rozbudowano uprawnienia użytkowników specjalnych (B)
 • Rozbudowano funkcję płatności online o możliwość wskazania grupy kontrahentów którzy mogą opłacać dokument bezpośrednio z listy (B)
 • Dodano opcję pokazywania kolumny Zarezerwowano na liście pozycji zamówienia (B)
 • Dodano funkcję rozpoznawania wersji przeglądarki Microsoft Internet Explorer i blokowania działania systemu Mistral Business B2B uruchamianego na starszych, nieobsługiwanych wersjach (B)
 • Rozbudowano szablony e-mail o zgłoszeniu użytkownika o zmienne: {proponowany_login} i {proponowane_haslo}
 • Dodano parametr: Pokazuj zakres dat promocji na kafelku (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu oraz rozbudowano funkcję monitora błędów (B)

Wersja 2.17.85 z dnia  30.07.2015

 • Dodano możliwość definiowania własnych tekstów wyświetlających się w wyszukiwarce artykułów, kategorii i producentów (B,S)
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta wg pola Wyróżnik kontrahenta (B)
 • Dodano opcję wysyłki newslettera na adres domyślnego lub wszystkich kontaktów kontrahenta (BP)
 • Dodano opcję zmiany nazwy dla systemowej strony statycznej (B)
 • Dodano parametr: Nie pokazuj pustych kategorii (S)
 • Do szablonu wiadomości o modyfikacji zamówienia dodano zmienną adres e-mail użytkownika który dokonał zmiany (B*)
 • Rozbudowano funkcję Monitora błędów (B)
 • Poprawiono problem komunikatów przeglądarki dot. opuszczania strony (B)
 • Zoptymalizowano proces logowania (B)
 • Dodano parametr: Pokazuj zakres dat promocji na kafelku (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.72 z dnia  16.07.2015

 • Dodano możliwość wstawiania kodów konwersji dla stron pojawiających się po złożeniu zamówienia (S)
 • Dodano funkcję wymuszania zmiany hasła przy najbliższym logowaniu przez użytkownika (B)
 • Dla zsynchronizowanego trybu pracy magazynów dodano opcję pobierania cen artykułów z magazynu dla zamówień (B)
 • W definicji Exportów XML i CSV dla zsynchronizowanego trybu pracy magazynów dodano opcję pobierania cen artykułów z wybranego magazynu (BP)
 • Dodano obsługę monitowania przez przeglądarkę próby zamknięcia okna przeglądarki. Potwierdzenie opuszczenia strony dokonuje automatycznego wylogowania użytkownika. Funkcja domyślnie włączona jest dla Przedstawicieli handlowych, ale możne także obsługiwać wszystkich użytkowników systemu (B)
 • Dodano operację umożliwiającą edycję użytkownika specjalnego (S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.66 z dnia  09.07.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.8 (B,S,A,D)
 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zgodności z umową licencyjną oprogramowania WAPRO WF-Mag dla Windows produkcji firmy Asseco Business Solutions S.A. w zakresie korzystania z kont przedstawicieli handlowych w systemie Mistral wprowadzono  kontrolę liczby posiadanych stanowisk oprogramowania WF-Mag przy logowaniu użytkowników wewnętrznych. Oznacza to, że praca na koncie użytkownika przedstawiciela handlowego będzie zajmowała  stanowisko programu WF-Mag. Jednoczesna praca na większej liczbie kont przedstawicieli handlowych niż liczba posiadanych stanowisk programów WF-Mag nie będzie możliwa.(BP)
 • Rozbudowano funkcję podpowiadania wyników wyszukiwania. Dodano miniaturkę zdjęcia oraz możliwość pokazania jednego z identyfikatorów artykułu (B,S)
 • Dodano oznaczenie aktualnie wybranej ostatniej dostawy (BP,S)
 • Aktywnymi linkami oznaczono poszczególne kroki koszyka (w koszyku) (S)
 • Dodano opcję ręcznego zamykania okna szybkiego podglądu (B,S)
 • Rozbudowano moduł Exporty XML o następujące funkcje: Dodano pola klasy xml: data ostatniej zmiany ceny oraz kod kreskowy kontrahenta, dodano opcję pokazywania aktualnych możliwości produkcyjnych produktu zamiast jego stanu wg wariantu domyślnego, dodano opcję wyboru znaku separatora ceny („.”, „,”), dodano opcję generowania pliku XML zawierającego tylko artykuły  o wybranych statusach, dodano opcję wprowadzenie wartości stanu powyżej której artykuł jest oznaczony jako artykuł o nieograniczonej dostępności (Bp)
 • Dodano funkcję eksporty CSV będącą odwzorowaniem definicji  istniejącej funkcji exportów XML (BP)
 • Dodano zoom dla zdjęcia artykułu (na karcie artykułu) (B,S)
 • Dodano opcję zdefiniowania stopki strony w każdym z dostępnych w systemie języków (S)
 • Dodano obsługę aktywnej stopki do własnych styli CSS (S)
 • Dodano opcję nie dodawania do zamówienia pozycji z usługą dostawy gdy koszt dostawy = 0 (S)
 • Dodano do słownika nazwy klawiszy Kup teraz  oraz zamawiam w rozbiciu na wszystkie kroki koszyka oraz ostatni krok zamówienia (S)
 • Dodano do słownika treść wymogu akceptacji regulaminu prezentowaną w koszyku (S)
 • Dodano opcję administracyjną umożliwiającą wyczyszczenie historii akceptacji regulaminów (S)
 • RMA – Zoptymalizowano system w zakresie przeglądania listy reklamacji (BPP)
 • Dodano możliwość definicji osobnego serwera SMTP dla wysyłania informacji o zmianie statusu zamówienia (BP)
 • Przeglądanie listy FV – dodano filtr Typ faktury (jako parametr konfiguracyjny). Dzięki niemu można filtrować faktury zakupu i sprzedaży (B)
 • Rozbudowano funkcje Newslettera o możliwość wyboru trybu składania zamówienia z newslettera, definicję prefiksu zamówienia oraz możliwość zakładania wybranej etykiety zamówienia (BP)
 • Dodano możliwość mapowania każdego poziomu kategorii wielopoziomowej na kategorie Ceneo (S)
 • Dodano opcję podpowiadania kontrahenta (wg podanego w zgłoszeniu nr NIP) przy dodawaniu użytkownika ze zgłoszenia pochodzącego z formularza rejestracyjnego (B)
 • Dodano opcję umożliwiającą edycję Przedstawiciela Handlowego z poziomu edycji Grupy Przedstawicieli Handlowych (BP)
 • Dodano integrację z FRESHMAIL (S)
 • Dodano integrację z LiveChat (S, B)
 • Dodano integrację z Ceneo – Zaufane Opinie (S)
 • Dodano moduł Monitor błędów który monitoruje błędy automatów działających cyklicznie (Windykator, Rozsyłacz FV, Exporty XML) oraz błędy zwrócone przez WF-Mag podczas zapisywania zamówienia (B,S)
 • Rozbudowano szablony e-mail dla potwierdzeń zamówień o pola Odbiorca – firma Odbiorca -osoba oraz Telefon (S)
 • Dodano opcję zarządzania kolejnością zakładek z artykułami na stronie głównej (przy wyłączonym panelu bannerów) (B)
 • Dodano opcję ustawienia wielkości czcionki na liście artykułów (B)
 • Dodano opcję założenia wybranej etykiety zamówienia zdefiniowanej w programie WF-Mag zamówieniom złożonym przez danego Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano definicję koloru czcionki w panelu logowania (S)
 • Dodano opcję dodawania użytkownika e-sklepu przez Administratora (S)
 • Informacje o zmianie statusu zamówienia – Dodano obsługę definicji szablonów e-mail dla wybranego statusu zamówienia (S)
 • Dodano funkcję wysyłania raportu dostępności artykułu (BPP)
 • RMA – dodano opcję osobnej definicji szablonów e-mail dla każdego statusu reklamacji (BPP)
 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.37 z dnia  30.04.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.6 (B,S,A,D)
 • Wprowadzono nowy panel administratora w układzie graficznym nr 2 (B)
 • Dodano funkcję zarządzania kolejnością zakładek na karcie artykułu (B,S)
 • Dodano kolorowanie całych rekordów FV i Rozrachunków w zależności od stanu rozliczenia (B)
 • Rozszerzono funkcje uprawnień Użytkowników specjalnych o możliwość przeglądania FV oraz zamówień wszystkich kontrahentów (BPP)
 • Dodano opcję wyszukiwania faktur VAT zawierających asortyment o wskazanym kodzie egzemplarzowym (BPP)
 • Reklamacje RMA – Dodano opcję wprowadzania i weryfikację sprzedaży danego kodu egzemplarzowego (BPP)
 • Reklamacje RMA – dodano obsługę kodów egzemplarzowych (BPP)
 • Zmieniono sposób przechowywania informacji bieżących (B)
 • Dodano stronicowanie nad listą artykułów (S)
 • Dodano opcję Automatycznie dodawaj datę do nazwy generowanego pliku do ustawień każdego Kontrahenta w module Exporty XML (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.28 z dnia  14.04.2015

 • Zmodyfikowano funkcję – Lista producentów. Dla przyspieszenia działania systemu lista producentów jest aktualizowana i  „cache-owana” co stały interwał czasowy. Dodano także opcję ręcznego wymuszenia odświeżenia informacji o producentach (B,S)
 • Dodano parametr określający sposób aktywowania okna filtrów (B,S)
 • Dodano opcję oznaczenia wybraną etykietą zamówień w WF-Mag zamówień pochodzących z Mistral Aukcje (A)
 • Zmodyfikowano wydruk Zamówień zewnętrznych (BPP)
 • Dodano możliwość włączenia innej prezentacji artykułów w menu Produkty w Mistral e-sklep. Teraz zamiast całej listy artykułów można zdefiniować 3 dowolne zakładki i prezentować w nich tylko artykuły o wybranych statusach (np. promocje, nowości, wyprzedaże itd.) (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.23 z dnia  03.04.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.4 (B,S,A,D)
 • Wprowadzono nowe edytory HTML (B,S,A,D)
 • Dodano możliwość oznaczania zamówień pochodzących z Mistral wybraną etykietą zamówień zdefiniowaną w WF-Mag (S,A)
 • Dodano obsługę większej liczby zakładek na karcie artykułu (zastosowano mechanizm przesuwania) (B,S)
 • Dodano możliwość prezentowania w formie kolorowych etykiet nakładanych na zdjęcia artykułów wyróżnionych (S)
 • Przebudowano funkcję Duplikaty NIP (S)
 • Rozbudowano opcje galerii artykułów na witrynie startowej. Dodano możliwość automatycznego prezentowania artykułów wyróżnionych (S)
 • Dodano panel handlu zawierający bieżące informacje handlowe dla Administratora (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.5 z dnia  24.02.2015

 • Dodano funkcję ustawiania kolejności stron w górnym menu (B)
 • Formularz rejestracyjny – dodano możliwość wyłączenia sekcji Adres Korespondencyjny i Adres dostawy (B)
 • W informacjach bieżących dodano konfigurację widoczności danej informacji w  zależności od grupy kontrahenta i grupy użytkownika (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.0 z dnia  17.02.2015

Uwaga! Ta wersja zawiera zmiany graficzne ! Użytkownicy, którzy korzystają z własnych styli CSS muszą dokonać ich redefinicji lub deaktywacji. W przeciwnym wypadku system nie będzie wyświetlany poprawnie!

 • Podczas logowania dodano sprawdzanie trwania aktywnej sesji dla logującego się użytkownika. W przypadku aktywnej sesji system wyświetla odpowiedni komunikat  (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch własnych pól na formularzu rejestracyjnym (BPP)
 • Dodano sprawdzanie trackingu przesyłek dla Kuriera K-EX (http://kurier.k-ex.pl/tnt.php) (BP)
 • Dodano prezentację ikony „Sprawdź możliwości produkcyjne produktu” na kafelku (BP)
 • Dodano funkcję Automatycznie zmieniaj zamawianą ilość na max ilość dostępną podczas dodawania artykułu do koszyka oraz składania zamówienia (B)
 • Dodano parametr dla trybu pracy magazynów zsynchronizowanych : „Ilość artykułów w wynikach szukania ” – Domyślne ustawienie 4000 (B)
 • Zoptymalizowano działanie systemu dla trybu pracy – Magazyny zsynchronizowane (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnego pola liczbowego w koszyku (BP)
 • Dodano opcję ustawiania (wybranego w konfiguracji) statusu nieautomatycznego zamówienia w koszyku (BP)
 • Do szablonów wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia dodano pole z nazwą zakładanej etykiety zamówienia (BP)
 • Dodano opcję kolorowania barwą przypisaną dla danego statusu całych rekordów na liście zamówień (B)
 • Dodano inny wariant graficzny dla alternatywnej listy artykułów zgrupowanych (SP)
 • W ustawieniach Zamówień dodano parametr: Nie pokazuj opcji wyboru adresu dostawy (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą zapisywanie prefiksu zamówienia zdefiniowanego dla danego Przedstawiciela Handlowego do pozycji zamówienia przez niego składanego (BPP)
 • Zmodyfikowano mechanizm paginacji stron (B)
 • Dodano opcję Domyślna forma płatności kontrahenta na zamówieniach dzięki której zamówienia składane w systemie Mistral miały automatycznie ustawiony termin płatności zależny od ustawień kontrahenta w programie WF-MAG (B)
 • W grupie kontrahentów dodano znacznik określający domyślną formę dostawy (B)
 • Rozbudowano konfigurację pokazywania odpowiednich pól zamówienia. Umożliwiono wybór jednej z opcji : Pola Uwagi z zakładki informacje dodatkowe / Pola informacje dodatkowe / Pola informacje dodatkowe oraz pola Uwagi dodatkowe zamówienia WF-Mag
 • Do szablonów wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia dodano pole {informacje_dodatkowe}. Jednocześnie z dotychczasowego pola {Uwagi} usunięto treści zapisane w informacjach dodatkowych zamówienia.

Uwaga! – Aby w wiadomości e-mail pokazywały się automatycznie dopisane przez system Mistral  informacje należy do wybranego szablonu wiadomości e-mail dodać pole {informacje_dodatkowe} !

 • Dla ustawień etykiet zamówień składanych przez system Mistral dodano opcję Pomijaj usługi (BP)
 • Dodano funkcję wyszukiwarki dla listy Producentów i drzewa kategorii (BP,S)
 • Dodano możliwość wstawienia logo na okno logowania dla układu graficznego nr 2 (B)
 • Dodano parametr zapisywania informacji o nowych kontrahentach dodawanych do bazy programu WF-Mag wielkimi literami (B,S)
 • Dodano definicję osobnego serwera SMTP do wysyłki wiadomości e-mail o zgłoszeniach / utworzeniu kont użytkowników (B)
 • Dodano nowy parametr dla widoku kategorii wielopoziomowych – Pokazuj rozwinięte tylko jedno drzewo z podkategoriami (B)
 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.95 z dnia  06.02.2015

 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.77 z dnia  22.01.2015

 • Dodano opcję usunięcia struktur monitora zamówień z bazy WF-Mag (B)
 • Dodano opcję prezentacji zapisanego adresu dostawy podczas jego zmiany w dodatku Modyfikacje zamówień (B)
 • Poprawiono błąd z błędnym zapisywaniem adresu dostawy jeśli nie był on wybrany w procesie składnia zamówienia (B)

Wersja 2.16.75 z dnia  21.01.2015

 • Dodano możliwość prezentowania listy producentów w bocznym oknie kategorii (B,S)
 • Podczas logowania do systemu Mistral Business B2B wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o fakcie istnienia aktywnej sesji na jego loginie. Ponowne zalogowanie kończy poprzednią sesję (B)
 • Zmodyfikowano ekran wyboru adresu dostawy. Dodano tabelę z zapisanymi adresami dostaw z możliwością usunięcia wybranego adresu dostawy (B)
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania dodatkowego pola edycyjnego w koszyku z możliwością zapisania wprowadzonej do niego wartości do wybranego pola dodatkowego zamówienia (BPP)
 • Dodano moduł Ostatnie dostawy. Ostatnie dostawy prezentowane są jako daty. Prezentują one wszystkie pozycje widoczne w systemie internetowym które zostały przyjęte dokumentem magazynowym z ustawieniem do prezentacji w systemie Mistral w danym dniu (BP,S)
 • Wprowadzono nowy sposób wyświetlania komunikatów systemowych (S)
 • Wprowadzono możliwość ustawienia responsywnego widoku systemu. Dla rozdzielczości powyżej 1200 pix system automatycznie będzie wyświetlał się w szerokim układzie a dla rozdzielczości niższych w wąskim (B)
 • Dla układu responsywnego wprowadzono możliwość osobnej definicji bannerów dla każdej szerokości lub dla układu wąskiego skalowanie w dół bannerów zdefiniowanych dla układu szerokiego (B)
 • Dodano nowy mechanizm paginacji stron (B)
 • Dodano możliwość eksportowania do pliku CSV aktualnego widoku artykułów (B)
 • Dodano możliwość prezentowania różnicy procentowej między kartotekową cena sprzedaży i ceną dla kontrahenta (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

archiwum zmian