Aktualna wersja

Strona zawiera listę zmian w systemach MiStral.

Aktualizacja systemu Mistral i konwersja bazy danych są procesami nieodwracalnymi. Przed dokonaniem aktualizacji zalecamy wykonanie następujących kroków:

 • dokładnie zapoznaj się z warunkami aktualizacji
 • zapisz numer aktualnie posiadanej wersji sytemu Mistral (widoczny w stopce)
 • sprawdź, czy wgrywana wersja jest zgodna z aktualnie zainstalowaną wersją programu WAPRO Mag
 • wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych systemu Mistral (MS SQL)
 • wykonaj kopię folderu Mistral (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\mistral)
Od wersji 2.11.0 podajemy oznaczenia najniższego wariantu w którym dana funkcjonalność występuje:

B – Mistral Business
BP – Mistral Business PRO
BPP – Mistral Business PRO PLUS

BC – Mistral CONNECT B2B

DB – Dodatek do Mistral B2B

S – Mistral e-sklep
SP – Mistral e-sklep PRO

 


 

Wersja 2.36.45 z dnia 09.05.2024

 • Dodano parametr wyłączający podsumowanie punktów lojalnościowych programu partnerskiego w koszyku (BP)
 • W uprawnieniach użytkowników i grup użytkowników zwykłych dodano uprawnienie włączające filtr Magazyn na liście faktur (BPP)
 • W ustawieniach progów rabatowych dodano parametr Nie stosuj progów rabatowych dla artykułów w cenach indywidualnych (BP)
 • W ustawieniach magazynów zsynchronizowanych dodano parametr pokazywania na karcie artykułu zakładki ze stanami artykułów w innych magazynach (BP)
 • W ustawieniach pól widocznych na karcie artykułu dla przedstawicieli handlowych dodano opcję pokazywania stanów z innych magazynów dla trybu magazynów zsynchronizowanych (BP)
 • W raporcie powiadomień o dostępności artykułu (e-mail) dodano informację o stanie minimalnym artykułu (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.35 z dnia 19.04.2024

 • W grupach Ph dodano funkcję pokazywania stanu magazynowego artykułów jako liczba (BP)
 • W raporcie powiadomień o dostępności artykułu (e-mail) dodano informację o stanie minimalnym artykułu (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.31 z dnia 10.04.2024

 • W danych handlowców dodano obsługę nieprezentowania danych pracowników przeniesionych do archiwum (BP)
 • W danych logowania do systemu dodano obsługę automatycznego usuwania spacji z pierwszego i ostatniego znaku (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.30 z dnia 09.04.2024

 • W grupach przedstawicieli handlowych dodano ustawienie pokazywania stanu magazynowego zawsze jako liczba (niezależnie od innych ustawień systemu i kontrahenta) (BP)
 • Użytkownikom specjalnym dodano uprawnienie Pokazuj stan jako liczba (BP)
 • Oferty (WM) – dodano opcję sortowania listy ofert wg daty ostatniej zmiany oferty (BPP)
 • Oferty (WM) – dodano filtr grupy kontrahenta (BPP)
 • Oferty (WM) – Wydruk oferty –  kontrahentom, którzy nie posiadają dostępu do widoczności rabatów ukrywamy kolumnę rabat (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.25 z dnia 03.04.2024

 • Zaktualizowano do najnowszych wersji edytory html (B)
 • W eksportach XML / CSV dodano obsługę eksportu dla kontrahentów którzy mają dostęp tylko do towarów ze zdefiniowanymi cenami indywidualnymi (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.10 z dnia 15.03.2024

 • Windykator i Rozsyłacz FV – dodano wyszukiwarkę kontrahentów (BP)
 • W oknie zalogowany użytkownik – dane kontrahenta dodano informację o aktualnie zdefiniowanych adresach e-mail do wysyłki Faktur VAT oraz przypomnień i wezwań do zapłaty (BP)
 • W oknie zalogowany użytkownik – dane kontrahenta dodano opcję edycji zdefiniowanych w Mistral adresów e-mail do wysyłki Faktur VAT oraz przypomnień i wezwań do zapłaty (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.5 z dnia 12.03.2024

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.90.4 (B,S)
 • Rozbudowano funkcję ustawienia dodatkowych statusów stanu o nowe parametry (BP)
 • Wprowadzono wymóg korzystania przez bazę systemu Mistral z MS SQL w wersji 2017 Express lub nowszej
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.36.0 z dnia 29.02.2024

 • Wprowadzono dodatek – Automatyczny import kursów walut z NPB do systemu ERP. Dodatek automatycznie importuje kursy zakupu, sprzedaży oraz średnie (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.95 z dnia 23.02.2024

 • Dodano opcję wyłączenia śledzenia SEO (noindex, nofollow) na oknie logowania (B)
 • Kupony rabatowe – dodano parametr do sposobu obliczania rabatu dla cen Kontrahenta (BPP)
 • Dodano funkcję oznaczania zamówień z systemu Mistral B2B w Zamówieniu WAPRO ERP (Typ systemu Internetowego)
 • Dodano opcję wysłania informacji o zmianie statusu zamówienia tylko dla zamówień pochodzących z Mistral B2B (B)
 • Filtry listu zamówień – dodano opcję pochodzenia zamówienia z Mistral B2B
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

 

Wersja 2.35.90 z dnia 14.02.2024

 • Przebudowano stronę rozrachunków. Wprowadzono widoczność nadpłat wynikających z korekt sprzedaży lub innych zapisów w rozrachunkach w systemie ERP (B)
 • Dodano funkcję prezentacji rozrachunków płatnika (uprawnienie) dla kontrahentów powiązanych płatnikiem (BPP)
 • Layout3 – Dodano opcję wyszukiwania precyzyjnego poprzez wskazanie przeszukiwanego pola (B)
 • W definicji strony statycznej dodano opcję filtra – wyszukiwanie po zdefiniowanej frazie (BP)
 • W definicji klas XML i CSV dodano opcję pomijania artykułów bez zdefiniowanego kodu kreskowego (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 

 


 

Wersja 2.35.70 z dnia 22.01.2024

 

 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.65 z dnia 16.01.2024

 • Dodano etykietę do filtrowania artykułów znajdujących się na ofercie dla kontrahenta  (BP)
 • Dodano opcję filtrowania cech w oknie wielokrotnego wyboru (BPP+MKat)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.60 z dnia 03.01.2024

 • Dodano opcję wyświetlania ikony przełączania trybu  desktop / mobile  (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.55 z dnia 22.12.2023

 • W edycji i dodawaniu użytkownika dodano informację dotyczące kontrahenta takie jak: numer NIP, nr ID w ERP, nr ID Płatnika w ERP, główny adres e-mail (B)
 • W kartotece użytkowników zwykłych i specjalnych dodano informację (jako hint) z datą planowanego cyklicznego wymuszenia zmiany hasła (B)
 • Dodano rozpoznawanie i ustawanie okna logowania w języku zgodnym z językiem przeglądarki (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.50 z dnia 21.12.2023

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.90.2 (B,S)
 • Przebudowano mechanizm importu koszyka z pliku oraz przeliczeń cen na inną walutę (BP)
 • Dodano wybór adresu dostawy przez kliknięcie w wiersz a nie tylko w ikonę wyboru (BP)
 • Przebudowano mechanizm wymuszenia zmiany hasła oraz resetowania hasła (B)
 • W kontekście ustawień cyklicznych zmian haseł rozłączono ustawienia dla użytkowników zwykłych , specjalnych oraz ph (BPP)
 • Dla użytkowników specjalnych oraz ph dodano obligatoryjne pole adres e-mail (BP)
 • Zaktualizowano źródła bibliotek java skryptów (B,S)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.41 z dnia 12.12.2023

 • W historii wysłanych wiadomości e-mail przez Rozsyłacz Faktur oraz Windykator wprowadzono domyślne ustawienie filtra dat na ostatnie 30 dni (BP)
 • Podczas zapisywania ustawienia grupy kontrahentów w systemie z aktywnym dodatkiem Mistral Kategorie wprowadzono ostrzeżenie przed zapisaniem ustawień bez oznaczenie przynajmniej jednej kategorii z MKat (BPP) (DB)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.40 z dnia 08.12.2023

 • Mistral Cechy i Kategorie – Dodano parametr określający czy polska nazwa artykułu ma być pobierana z WAPRO Mag czy z programu MKat (BPP,DB)
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości e-mail do wszystkich wyfiltrowanych użytkowników systemu Mistral (B)
 • Dla grup kontrahentów dodano parametr pozwalający kontrahentom z danej grupy na samodzielne wskazywanie w koszyku terminu realizacji zamówienia (B)
 • W ustawieniach wizualnych dodano opcję włączania Ozdobnika okazjonalnego (śnieg) (B)
 • MKat – udostępniono nową wersję systemu (DB)
 • W ustawieniach powiadomień o wygasającej licencji dodano opcję wpisania dodatkowych adresów e-mail, na które system ma je wysyłać (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.30 z dnia 24.11.2023

 • Dodano funkcję wyświetlania opcji powiadomienia o ponownej dostępności artykułu na kafelkach i listach (B)
 • Dodano opcję wyświetlania informacji o przeterminowanych płatnościach na górnym pasku informacyjnym w Layuot nr 3 (B)
 • Do funkcji opóźnień masowej wysyłki e-mail dodano wiadomości z potwierdzeniem złożenia zamówienia (B)
 • Mistral Cechy i Mkat – dodano opcję definiowania cech słownikowych z opcją wielokrotnego wyboru (BPP)
 • Dodano opcję tłumaczeń na inne języki niesystemowych statusów ofert (BPP)
 • Dodano opcję niepokazywania okna z wyborem adresu dostawy dla wybranej formy dostawy (BP)
 • Dodano opcję definicji dwóch dodatkowych statusów dostępności artykułów (np. w zależności od stanu minimalnego) (BPP)
 • Do opcji blokad dodawania do koszyka i zamawiania artykułów niedostępnych dodano wykluczenia na dwa nowe statusy dostępności (BPP)
 • Słownik – dodano opcję filtrowania fraz względem obiektów (B)
 • Adres dostawy – Dodano opcję zapisywania numeru telefonu odbiorcy w formacie z myślnikami i bez (B)
 • Rozszerzono max. wielkość plików graficznych używanych w oknie logowania do 5MB (B)
 • Mkat – nowa wersja – rozbudowano informacje na listach artykułów, dostosowano do nowej wersji Mistral B2B (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.20 z dnia 31.10.2023

 • Mistral Cechy – Dodano funkcję tłumaczenia symboli cech (BPP, Mkat)
 • Dodano funkcję wysyłki powiadomień e-mail do wszystkich Przedstawicieli handlowych przypisanych do tras w których znajduje się dany kontrahent (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.15 z dnia 06.10.2023

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.90.0 (B,S)
 • Mistral Cechy – dodano funkcję jednoczesnego filtrowania za pomocą filtrów cech oraz etykiet (BPP)
 • Dla Administratora dodano obsługę wyboru grupy kontrahenta z poziomu edycji użytkownika w procesie dodawania nowego użytkownika ze zgłoszenia pochodzącego z formularza rejestracyjnego (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.35.10 z dnia 17.08.2023

 • Zmodyfikowano sposób obsługi zdjęć w formacie webp (B,S)

 


 

Wersja 2.35.5 z dnia 07.07.2023

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.81.4 (B,S)
 • DLa Ph dodano opcję prezentowania wybranych pól dodatkowych pozycji zamówienia (BP)
 • Poprawiono zgłoszone błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.35.0 z dnia 30.06.2023

 • Ustawienia  grupy PH – dodano funkcję pokazywanie uwag do zamówienia niezależnie od ustawień parametru globalnego (BP)
 • Poprawiono zgłoszone błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.34.98 z dnia 23.06.2023

 • Reklamacje (RMA) – dodano opcję dołączania załącznika do wybranych statusów reklamacji (BPP)
 • Wykonano prace optymalizacyjne oraz poprawiono znane błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.34.95 z dnia 20.06.2023

 • Płatności online – dostosowano działanie modułu do aktualnych adresów stron Pay (BP)
 • Płatności online – dodano opcję zakładania wybranej etykiety na opłacone online zamówienie i fakturę  (BP)
 • Poprawiono weryfikację blokady składania zamówień zależnej od finansów na sprawdzanie kwoty brutto (BP)
 • W wyszukiwaniu kontrahentów  dodano obsługę szukania po nazwie skróconej oraz nazwie pełnej (B)
 • Wykonano prace optymalizacyjne oraz poprawiono zgłoszone błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.34.85 z dnia 07.06.2023

 • Dodano obsługę bannerów graficznych w formacie webp (B)
 • Dla Managera zakupów dodano obsługę defnicji i wysyłania powiadomień na 3 różne adresy e-mail (BPP)
 • Poprawiono zgłoszone błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.34.81 z dnia 01.06.2023

 • Dla etykiet dostępności magazynów dodano możliwość definicji i wyświetlania tekstu dla hintów (BPP)
 • Dodano opcję prezentowania wartości liczbowej stanu w kolorze dostępności (B)
 • Dla PH dodano opcję sortowania listy artykułów według kartotekowej cenie zakupu (BPP)
 • Poprawiono błąd generowania plików XML / CSV

 


 

Wersja 2.34.80 z dnia 31.05.2023

 • Dla PH dodano opcję wyboru terminu płatności w koszyku zarówno jako data wybierana z kalendarza jaki i jako ilość dni (BP)
 • Dodano informacę  o błędzie uwierzytelniania reCaptcha dla Layoutu nr 3 (B)
 • W ustawieniach Mistral Kategorie dodano parametr umożliwiający wyszukiwanie artykułów spoza kategorii domyślnej dla cech (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.76 z dnia 26.05.2023

 • Poprawiono błąd związany z edycją grup kontrahentów (B)

 


 

Wersja 2.34.75 z dnia 25.05.2023

 • Dla grup PH dodano parametr pokazywania tylko artykułów dostępnych (BP)
 • Dla PH dodano opcję wybierania w koszyku terminu płatności (BP)
 • Dodano ustawienie określające które kody kreskowe artykułu mają być prezentowane na listach i karcie artykułu (domyślne / dla jednostki) (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.71 z dnia 15.05.2023

 • Poprawiono błąd blokowania zamawiana artykułów niedostępnych  (B)

 


 

Wersja 2.34.70 z dnia 12.05.2023

 • Do wiadomości e-mail informującej o zgłoszeniu nowej reklamacji (RMA) dodano opcję dodawania załącznika dodanego przez tworzącego reklmację (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.65 z dnia 11.05.2023

 • W definicji strony statycznej dodano filtr dla Listy zaznaczonych artykułów (BPP+DB)
 • W definicji Nowości automatycznych dodano wykluczenie prezentacji artykułów pochodzących z kategorii głównych ze znacznikiem Q w wybranym polu dodatkowym kategorii (BP)
 • W filtrach faktur oraz dokumentów WZ dla wyszukiwania dokumentów wszystkich kontrahentów dodano filtry nazwy oraz nr NIP (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.60 z dnia 28.04.2023

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.81.2 (B,S)
 • Manager zakupów – dodano funkcję wymuszającą przypisanie użytkownika do Managera (BPP)
 • Manager zakupów – dla wybranych kontrahentów dodano opcję składania wszystkich zamówień bez konieczności akceptowania ich przez Managera (BPP)
 • Dodano pokazywanie najniższej ceny promocyjnej z ostatnich 30 dni na karcie artykułu będącego w promocji dla Layotu nr 2 (B)
 • Koszyk – dodano funkcję pokazywania kolumny z etykietą dostępności magazynu na liście pozycji koszyka. Osobne ustawienie dla kontrahentów oraz osobne dla Przedstawicieli handlowych  (BPP)
 • W edycji danych magazynu dodano opcję wyboru koloru dostępności dla artykułów z  niego pochodzących (BPP)
 • Moduł RMA – dodano funkcję umożliwiającą dodawanie reklamacji dla tego samego artykułu pod warunkiem że poprzednia reklamacja jest zakończona (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.56 z dnia 13.04.2023

 • Poprawiono błąd eksportu listy faktur do csv oraz widoku listy zamówień wszystkich kontrahentów z tras przypisanych do PH (BPP)

 


 

Wersja 2.34.55 z dnia 07.04.2023

 • Do ustawień grup kontrahentów dodano opcję prezentacji tylko tych faktur VAT, które są zablokowane w WAPRO Mag (B)
 • Dodano obsługę dodawania do systemu Mistral zamówień w stawce VAT 0% dla kontrahentów z innych krajów niż PL i UE (BPP)
 • Dodano parametr używania programu lojalnościowego w Mistral niezależnie od opcji włączającej program lojalnościowy w WAPRO Mag (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.45 z dnia 31.03.2023

 • Do słownika dodano możliwość tłumaczenia nazw przycisku kontynuującego proces zamówienia w koszyku  (B)
 • Przebudowano mechanizm pobierający listę Fv przy wyborze wszystkich kontrahentów. Zastosowano automatyczne ustawienie filtra dat na ostatnie 30 dni (BPP)
 • Dla grup Ph dodano opcję ustawienia blokad zamawiania artykułów niedostępnych zależnego od ustawienia globalnego dla Ph  (BP)
 • Poprawiono błąd sumowania w grafach na listach zamówień (B)

 


 

Wersja 2.34.40 z dnia 28.03.2023

 • Do definicji adresu dostawy dodano pole Adres e-mail  (B)
 • Dodano obsługę kolejności wyświetlania zamienników oraz artykułów powiązanych zgodnie z kolejnością ustawioną w WAPRO Mag (B)
 • W konfiguracji Przedstawicieli handlowych dodano niezależne od ustawień globalnych oraz grup kontrahentów parametry dot. dodawania do koszyka i zamawiania artykułów niedostępnych (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 

 


 

Wersja 2.34.30 z dnia 09.03.2023

 • Zmieniono nazewnictwo przycisków dla kolejnych kroków koszyka  (B)
 • Dodano informację o najniższej cenie promocyjnej z ostatnich 30 dni na kafelkach oraz karuzelach (Layout 3) (B)
 • W edycji użytkownika dodano opcję wysłania wiadomości e-mail  do administratora w przypadku zmiany hasła (B)
 • Dostosowano adresy śledzenia przesyłek do nowych stron spedytorów DHL oraz Fedex (BP)
 • Integracja z PayU – Wprowadzono dodatek licencyjny – Opcja generowania i wysyłki via e-mail linku z płatnością za dany dokument (BP)
 • Przerwa techniczna – dodano opcję umożliwiającą automatyczną aktywność przerwy technicznej codziennie w wybranym przedziale czasowym (BP)
 • Dodano opcję wyłączenia checkboxa dotyczącego Polityki prywatności (S)
 • Dodano opcję wysyłania powiadomienia via e-mail  o złożeniu zamówienia przez Klienta na różne firmowe adresy e-mail w zależności od grupy kontrahenta (BP)
 • Eksporty XML / CSV – w definicjach klas dodano opcję filtrowania artykułów po wpisie w słownikowym polu dodatkowym artykułu z WAPRO Mag oraz tylko tych, które mają ustawiony stan minimalny większy niż 0 (BPP)
 • Dodano parametr widoczności obrazu tła okna logowania w widoku mobilnym (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 

 


 

Wersja 2.34.25 z dnia 16.02.2023

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.81.0 (B,S)
 • Dodano opcję wyświetlania najniższej ceny promocyjnej z ostatnich 30 dni na karcie artykułu, kafelkach oraz liście (S)
 • W grupach kontrahentów dodano parametr wyświetlania  najniższej ceny promocyjnej z ostatnich 30 dni na karcie artykułu (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 

 


 

Wersja 2.34.15 z dnia 08.02.2023

 • Wprowadzono parametr globalny dla PH odpowiedzialny za domyślne ustawienie widoku desktop niezależnie od typu urządzenia z którego następuje logowanie  (BP)
 • Dodano opcję zmiany komentarza w ofercie bez zmiany statusu oferty (BPP)
 • Dodano funkcję generatora haseł dla użytkowników zwykłych (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.10 z dnia 30.01.2023

 • Wprowadzono dodatek do systemu Mistral B2B – Automatyczne zamykanie zamówień niezrealizowanych (B)
 • Dodano funkcję globalnego parametru dla terminu realizacji zamówień składanych przez system Mistral oraz parametrów o wyższym priorytecie w grupach Kontrahentów (B)
 • Dla przedstawicieli handlowych dodano opcję umożliwiającą ustawienia daty realizacji zamówienia w koszyku (BP)
 • Dodano opcję ustawienia blokad zamawiania artykułów niedostępnych lub w ilościach większych niż ilość dostępna w grupach Kontrahentów (BPP)
 • Rozbudowano istniejący już w grupie kontrahentów parametr o funkcję  pokazywania lub ukrywania rabatu na pozycjach zamówienia (BP)
 • Dodano funkcję oznaczania wybraną etykietą pozycji zamówienia niemożliwych do zrealizowania (ze względu na aktualną ilość dostępną) w momencie złożenia zamówienia (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.34.0 z dnia 28.12.2022

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.80.4 (B,S)
 • Dodano funkcję umożliwiającą dostęp i przeglądanie ofert CRM dla Klientów (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.96 z dnia 20.12.2022

 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.33.95 z dnia 09.12.2022

 • Rozłączono ustawienia Kategorii i Magazynów w panelu administracyjnym (B)
 • Dodano ustawienia etykiet dostępności wyświetlanych na karcie artykułu przy stanie artykułu wg kolejności wybranych magazynów WAPRO Mag  (BPP)
 • Dodano opcję dodawania i usuwania Moich artykułów z poziomu kafelka / listy (BP)
 • Eksporty XML i CSV – Dodano opcję zapisywania ceny promocyjnej w polach cena netto i cena brutto (BP)
 • Dla kontrahentów dodawanych do WAPRO Mag na podstawie zgłoszenia w systemie Mistral B2Bl dodano uzupełnianie pól adresu e-mail oraz telefonu firmy danymi użytkownika (B)
 • Rozbudowano plik Faktury XML prosty o możliwość dołączania informacji o numerach zamówień, numerach zamówień Klienta oraz datach zamówień powiązanych z fakturą (BPP)
 • Blokada zamówień przy przekroczeniu limitu lub przeterminowanych zobowiązaniach kontrahenta – uaktualniono mechanizm względem ustawień w nowych wersjach programu WAPRO Mag (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.33.90 z dnia 25.11.2022

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.80.2 (B,S)
 • Windykator – dodano parametr „Wyłącz kolumnę „Suma odsetek” w tabeli rozrachunków dla wysyłanych wezwań/powiadomień (BP)
 • Dodano parametr ukrywania kafli kategorii (Mistral Kategorie) po wyszukaniu artykułu (BPP)
 • Dodano parametr wyszukiwarki – Po kliknięciu w podpowiedź pokazuj listę artykułów / otwórz kartę artykułu (B)
 • Dodano obsługę wyświetlania kodu EAN dla jednostki podczas zmiany jednostki na karcie artykułu / koszyku (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.33.85 z dnia 21.11.2022

 • Eksporty XML i CSV – Dodano wyszukiwarkę pól klas (BP)
 • Eksporty  CSV- Dodano obsługę kolumn bez wartości (BP)
 • Eksporty XML i  CSV – Dodano obsługę eksportu Cech z modułu Mistral Cechy i Kategorie (BP)(DB)
 • Rozsyłasz Faktur VAT rozbudowano parametr wysyłki faktur sprzed dni: 1,2,3,7  (BP)
 • Oferty CRM (Mistral) – Dodano parametr ustawiania koloru na wydruku oferty (BPP)
 • Dodano opcję zmiany hasła przez użytkowników specjalnych oraz Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Gniazdo rozszerzeń zamówienia – Zmodyfikowano sposób przechowywania własnych procedur (BP)(DB)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.33.80 z dnia 10.11.2022

 • Do parametrów wyszukiwania dodano opcję ignorowania polskich znaków diakrytycznych (B)
 • Dodano opcję duplikowania grupy kontrahenta (B)
 • Promocje – Dodano opcję prezentacji na etykiecie wartości promocyjnego rabatu (B)
 • Dla przedstawicieli handlowych dodano parametr włączający ostrzeżenie w koszyku o przeterminowanych płatnościach kontrahenta (BP)
 • Dodano opcję prezentowania kodu EAN na liście pozycji zamówienia (B)
 • Rysunek techniczny z linkiem do artykułu (dodatek) – dodano obsługę przypisywania artykułu do punktu przy globalnie wyłączonej opcji Mistral Kategorie (BPP)
 • Rysunek techniczny z linkiem do artykułu (dodatek) – dodano uprawnienie dla użytkownika specjalnego do przypisywania artykułów do punktów zdefiniowanych na rysunku (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.75 z dnia 28.10.2022

 • Dla grup PH dodano osobny parametr blokowania zamawiania artykułów niedostępnych oraz blokad składania zamówienia ze względu na finanse  (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.70 z dnia 26.10.2022

 • Dodano wyszukiwarkę pól w słowniku (B)
 • Do definicji klas XML / CSV dodano pola kartotekowa cena zakupu netto oraz kartotekowa cena zakupu brutto (BP)
 • Rozdzielono opcję sumowania stanów z wybranych magazynów dla grup kontrahentów oraz grup przedstawicieli handlowych (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.65 z dnia 14.10.2022

 • Dodano opcję włączenia kolumny z kartotekową ceną zakupu na pozycjach koszyka dla Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.33.60 z dnia 12.10.2022

 • W Rozsyłaczu Fv dodano funkcję sprawdzania wyrażenia zgody przez kontrahenta na otrzymywanie faktur elektronicznych w module WAPRO RODO  (BP)
 • Listy zaznaczonych artykułów – dodano opcję wybrania więcej niż 1 listy (max 5) (DB)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.55 z dnia 07.10.2022

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.80.0 (B,S)
 • Dodano parametr wysyłania wiadomości z modułu windykator w wybrane dni tygodnia (BP)
 • Dodano parametr – Nie pozwalaj na dodawanie do koszyka artykułu w ilości większej niż aktualna ilość dostępna (B)
 • Rysunek z linkiem do artykułu – Dodano parametr Włącz definiowanie rysunków z linkiem dla Mistral kategorie. Parametr umożliwia definicję linków bez konieczności włączenia globalnej funkcji  Mistral kategorie (BPP)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.50 z dnia 29.09.2022

 • Dodano parametr wymuszający wybór grupy kontrahenta podczas ręcznego dodawania/ edycji kontrahenta (B)
 • Układ graficzny nr 3 – Dodano pasek funkcyjny „sticky” na dole karty artykułu (B)
 • Wyszukiwarka – dodano parametr:
 • Dodano obsługę grafik w formacie SVG (B)
 • Dodano parametr Stosuj jednolity kolor cen niezależnie od ich pochodzenia na listach artykułów (B)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.45 z dnia 21.09.2022

 • Dodano parametr włączający funkcję zmiany zamawianej ilości za pomocą + – na listach artykułów oraz pozycjach koszyka (B)
 • Na liście zgłoszeń nowych użytkowników dodano filtr Zgoda na FV elektroniczną (B)
 • W szablonach wiadomości dot. zgłoszeń nowych użytkowników dodano zamienną {zgoda_FV_elektroniczna} (B)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.36 z dnia 13.09.2022

 • Poprawiono błąd drukowania dokumentu z listy faktur (B)

 

 


 

Wersja 2.33.35 z dnia 12.09.2022

 • Dodano funkcję umożliwiającą przypisywanie kontrahenta istniejącego w bazie WAPRO Mag w procesie realizacji zgłoszenia nowego użytkownika do grupy kontrahenta bezpośrednio w formatce edycji użytkownika (BP)
 • Rozsyłacz Faktur VAT – dodano opcję grupowej wysyłki ręcznej dla zaznaczonych FV (BP)
 • Windykator – dodano opcję wysyłania wiadomości tylko do Kontrahentów zdefiniowanych w module Windykatora (BP)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.30 z dnia 02.09.2022

 • Dodano graficzną prezentację ilości i wartości zamówień do akceptacji przez Managera zamówień (BPP)
 • Dodano opcję ukrywania zakładki Inne dane (parametry) na karcie artykułu dla grupy użytkowników zwykłych (B)
 • Wykonano drobne poprawki graficzne w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.26 z dnia 01.09.2022

 • Poprawiono błąd wyświetlania artykułów artykułów w trybie magazynów zsynchronizowanych (B)

 

 


 

Wersja 2.33.25 z dnia 31.08.2022

 • W rozsyłączu Faktur VAT dodano parametr:  W przypadku braku obrazu (pdf) FV w bazie programu WAPRO Mag (e-Dokumenty) nie wysyłaj wydruku generowanego przez Mistral (BP)
 • Rozbudowano funkcję Planowane dostawy o  możliwość wyświetlania pola dodatkowego pozycji zamówienia (BP)
 • Dodano opcję pokazywania kolumny stan faktyczny na liście artykułów dla Przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Dla przedstawicieli handlowych dodano opcję prezentacji na karcie artykułu informacji o wszystkich cenach artykułu zdefiniowanych w WAPRO Mag  (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


 

Wersja 2.33.20 z dnia 25.08.2022

 • Dodano obsługę zdjęć artykułów w formacie webp (B)
 • Układ graficzny nr 3 – dodano opcję prezentacji stale widocznej wyszukiwarki w pasku menu (B)
 • Układ graficzny nr 3- zmieniono położenie pola zaznaczania na kafelku (B)
 • W definicji stron statycznych dodano parametr Pokazuj użytkownikom specjalnym (B)
 • Dodano parametr umożliwiający ustawienie kolejności prezentacji sekcji informacji bieżących oraz artykułów i karuzel na stronie głównej (B)
 • Wykonano szereg drobnych poprawek graficznych dla układu graficznego nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.33.10 z dnia 22.07.2022

 • Odświeżono graficznie opcje wyboru parametrów w filtrach na liście artykułów (B)
 • Formularz rejestracyjny  – dodano opcję pobierania danych kontrahenta z GUS (B)
 • Formularz rejestracyjny  –  dodano opcję generowania startowego hasła użytkownika (B)
 • Manager zakupów – dodano ikonę powiadomień o zamówieniach oczekujących na akceptację (BPP)
 • Rozbudowano uprawnienia użytkownika specjalnego o możliwości zarządzania użytkownikami i kontrahentami (B)
 • Dodano graficzną formę prezentacji informacji o płatnościach na listach rozrachunków oraz faktur (B)
 • Dodano graficzną formę prezentacji informacji o wartości zamówień w bieżącym filtrze na liście zamówień (B)
 • Dodano opcje ustawiania widoczności poszczególnych karuzel na stronie głównej w układzie graficznym nr 3 (B)
 • Wykonano szereg poprawek graficznych dla układu graficznego nr 3 (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.33.5 z dnia 12.07.2022

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.70.6 (B,S)
 • Dodano opcję eksportu opisów artykułów pochodzących z Mistral na serwer FTP (w tle) (B)
 • Dodano opcję eksportu opisu wybranego artykułu (B)
 • W definicji karuzel strony głównej (Layout 3) dodano parametr pokazuj tylko dostępne artykuły (B)
 • Dodano opcję pobierania nazwy artykułu dla języka polskiego z Mkat (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.33.0 z dnia 30.06.2022

 • Wydano układ graficzny nr 3. Przełączenie na nowy layout jest dostępne w konfiguracji. Uwaga! Po przełączeniu na układ graficzny nr 3 należy odświeżyć dane przeglądarki wciskając jednocześnie klawisze Ctrl + F5 (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.70 z dnia 23.06.2022

 • Dodano funkcję wyświetlania opisów artykułów z aplikacji MKat (Mistral Kategorie)  (B,S)
 • Dodano obsługę nie pokazywania cech oznaczonych jako nieaktywne w Mistral B2B w aplikacji MKat (Mistral Kategorie) (B)
 • Rozbudowano aplikację MKat o możliwość definiowania opisów artykułów (html) w każdym dostępnym języku wraz z opcją  importu opisów z pliku  (B,C)
 • Rozbudowano aplikację MKat o możliwość mapowania wartości z pól: dodatkowych artykułu,  waga, wymiar z WAPRO Mag na wartości wybranych cech MKat (B,C)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.65 z dnia 15.06.2022

 • Dodano funkcje tłumaczenia nazw magazynów (B)
 • Dodano opcję sortowania nazw magazynów po nazwie (B)
 • Rozbudowano kalkulator ilości o funkcję zaokrąglania do pełnych opakowań (BC)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.60 z dnia 09.06.2022

 • Dodano opcję wyboru użytkownika systemu ERP na którego zapisywane jest zamówienie z systemu Mistral (B)
 • Zoptymalizowano cześć procedur (B, S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.55 z dnia 07.06.2022

 • Dostosowano pliki eksportów opisów artykułów do pliku CSV do standardu RFC4180 (B,S)
 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do opcji Zarządzanie obrazkami i dokumentami (S)
 • Zoptymalizowano cześć procedur (B, S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.50 z dnia 27.05.2022

 • Sekcję Exporty XML i CSV rozdzielono na podsekcje:  Klasy XML, Klasy CSV oraz Serwery FTP (BP)
 • Dodano opcję wyszukiwania na listach klas XML,  CSV oraz serwerów FTP  (BP)
 • Dodano opcję wysyłania kopii wiadomości z potwierdzeniem zamówienia na główny adres e-mail kontrahenta z WAPRO Mag niezależnie od innych ustawień (B)
 • Dodano rozbudowany wydruk ofert pochodzących z WAPRO Mag (BPP)
 • W ustawieniach Windykatora dodano ustawienie: Obsługuj rozrachunki, które pochodzą tylko z systemu magazynowego (BP)
 • W panelu handlu,na liście i szczegółach zamówień dodano informację o walucie dokumentu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.45 z dnia 19.05.2022

 • Na listach użytkowników specjalnych oraz przedstawicieli handlowych dodano opcję wyszukiwania oraz sortowania (BP)
 • W ustawieniach rozsyłącza faktur dodano możliwość ograniczenia wysyłki do kontrahentów z wybranych krajów (BP)
 • Oferty CRM – współpraca z ofertami z WAPRO Mag – dodano konfigurację dodawania statusów ofert w Mistral B2B (BPP)
 • Do wydruku  listy zaakceptowanych regulaminów dodano kolumnę z nazwą regulaminu (P)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.35 z dnia 29.04.2022

 • Dodano opcję prezentowania kolumny Płatnik na liście kontrahentów (B)
 • Dodano wyszukiwanie po Płatniku na liście kontrahentów (B)
 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do dodatku Koszty transportu (B)
 • Oferty CRM – współpraca z ofertami z WAPRO Mag – dodano konfigurację aktywności niesystemowych statusów ofert w Mistral B2B (BPP)
 • Dla informacji bieżących dodano opcję widoczności poszczególnych informacji dla wybranych grup przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano opcję zdefiniowania własnego pola tekstowego wyświetlanego nad pozycjami koszyka (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.30 z dnia 22.04.2022

 • Rozszerzono pole loginu do 100 znaków (B)
 • Dodano uprawnienia użytkownikowi specjalnemu do modułu Mistral Kategorie oraz Mistral Cechy (SP)
 • Dodano opcję zresetowania godzin ciągu wysyłek eksportów XML / CSV (BP)
 • Ograniczono maksymalny czas trwania sesji do 120 minut (B)
 • Eksporty  XML / CSV – edycja klas – dodano opcję przesuwania kolejności na początek oraz na koniec listy (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.20 z dnia 07.04.2022

 • Zmodyfikowano dodatek eFaktura ProSign o pobieranie najnowszego obrazu dokumentu (BPP)
 • Dodano opcję zresetowania godzin ciągu wysyłek eksportów XML / CSV (BP)
 • W ustawieniach grupy PH dodano opcję pokazywania zamówień z wybranych magazynów w jednym widoku (BP)
 • W ustawieniach grupy PH dodano opcję pokazywania filtrów magazynu na liście zamówień oraz faktur (BP)
 • Dodano opcję zapisywania adresu dostawy w uwagach lub informacjach dodatkowych zamówienia (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.15 z dnia 28.03.2022

 • Dodano opcję drukowania kodu EAN na ofercie zwykłej (BP)
 • Dodano opcję grupowego zapisu opisów wybranych artykułów z Mistral do pola opis artykułu w WAPRO Mag (B)
 • Dodano nowy, opcjonalny układ okna logowania z podziałem na 2 części – część logowania oraz część z edytorem tiny z opcją podziału na zakładki (BP)
 • Dodano funkcję walidacji nowego hasła (B)
 • Dodawanie konta użytkownika  – dodano opcję wymuszenia zmiany hasła przy pierwszym logowaniu (B)
 • Kupony rabatowe – rozbudowano funkcjonalność o możliwość ukrywania informacji o kuponie na karcie artykułu oraz kafelkach i listach (BP)
 • W grupach kontrahentów dodano parametr umożliwiający włączenie na liście zamówień filtra na wybrane magazyny  (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnej nazwy wybranego Producenta z WAPRO Mag do użycia w Eksportach XML / CSV (BP)
 • Dodano opcję definiowania opisu dla grupy kontrahenta oraz grupy użytkownika (B)
 • Oferty z WAPRO Mag – dodano informację o modyfikującym ofertę (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.5 z dnia 08.03.2022

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.70.4 (B,S)
 • Wydano nową aplikację eFaktura ProSign (BP)
 • Do eksportu do CSV historii zalogowanych użytkowników dodano kolumnę NIP firmy (B)
 • Dodano funkcję zapisu 1000 znaków opisu artykułu z Mistral do WAPRO Mag (B,S)
 • Dodano funkcję zapisania 1000 znaków opisów wszystkich artykułów z Mistral do wszystkich artykułów w  WAPRO Mag (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.32.0 z dnia 25.02.2022

 • Dodano opcję pokazywania kolumn z zawartością pochodzącą z wybranych pól dodatkowych dokumentu handlowego (max 2) na liście faktur (B)
 • Do słownika dodano zwroty z nazwami pól dodatkowych dokumentu handlowego (lista faktur) (B)
 • Dodano informację i numerze NIP w historii logowań kontrahentów (B)
 • Do definicji klas XML dodano możliwość tłumaczenia znaczników <zdjecie> z listą zdjęć (BP)
 • Do definicji klas XML i CSV dodano pola kategoria – id (BP)
 • Rozbudowano dodatek kupony rabatowe o możliwość definicji maksymalnej wartości zamówienia dla której dany kupon ma obowiązywać (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.31.90 z dnia 17.02.2022

 • Dodano opcję pokazywania kolumny z informacją o numerze zamówienia z którego realizacji dana pozycja pochodzi na liście pozycji  Faktur VAT (BP)
 • Do słownika dodano możliwość definiowania nazwy dla kolumny FV – kolumna numer zamówienia (lista pozycji) (BP)
 • Dodano opcję duplikowania klas eksportów XML oraz CSV (BP)
 • Dodano opcję eksportu do CSV listy adresatów z grupy adresatów newslettera (BP)
 • Rozbudowano opcję importu opisów artykułów o pomijanie pustych opisów oraz raport z listą artykułów dla których wykonano import (B)
 • Rozbudowano dodatek kupony rabatowe o funkcję określenia maksymalnej ilości użyć danego kodu, opcję ograniczenia do jednorazowego użycia danego kodu przez 1 kontrahenta (BPP)
 • W dodatku kupony rabatowe dodano funkcję Statystki dla danego kodu dzięki którym istnieje możliwość sprawdzenia ile razy dany kod został użyty oraz przez których kontrahentów (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.31.80 z dnia 09.02.2022

 • W grupach kontrahentów dodano parametr Nie pokazuj artykułów bez przypisanego producenta w WAPRO Mag (BPP)
 • Dodano opcję importu załącznika artykułu z systemu Shoper (BPP)
 • W dodatku kupony rabatowe dodano opcję obsługi kategorii Mkat (BPP)
 • W rozsyłaczu FV dodano opcję automatycznego blokowania w WAPRO Mag dokumentu handlowego (FV) po wysłaniu (BP)
 • W rozsyłaczu FV dodano opcję zapisywania informacji o wysyłce FV w polu dodatkowym faktury. Zapisywane są informacje o dacie i godzinie wysyłki oraz adresie e-mail na który faktura została wysłana (BP)
 • W rozsyłaczu FV dodano opcję automatycznego ustawiania wybranej etykiety WAPRO Mag na wysłanej fakturze (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.31.70 z dnia 28.01.2022

 • Wprowadzono dodatek Gniazda rozszerzeń oraz gniazdo dla zamówień umożliwiające oprogramowanie akcji po złożeniu zamówienia (B)
 • Grupy kontrahentów – Dodano opcję wybierania dowolnych magazynów do sumowania stanów oraz prezentacji informacji o stanie w innym magazynie dla standardowego trybu pracy magazynów (BPP)
 • Wprowadzono  Dodatek –  języki: hiszpański i turecki (BP, SP)
 • Przedstawiciele Handlowi – Dodano informację o marży całego koszyka (BP)
 • Wprowadzono Dodatek – eFaktura ProSign – faktura z podpisem kwalifikowanym rozwiązanie składające się aplikacji dla WAPRO Mag oraz funkcji w Mistral (BPP)
 • Dodano opcję definicji grafiki dla stopki dla każdego języka (B)
 • Dodano ikonę informacji o artykule gabarytowym na kafelku i liście artykułów (BP)
 • Dodano szereg drobniejszych udogodnień i poprawek graficznych (B)
 • Eksport / import koszyka – Dodano indeks producenta jako identyfikator artykułu (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.31.50 z dnia 10.12.2021

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.70.2 (B,S)
 • Dodano opcję wysłania wiadomości e-mail dla zaznaczonych użytkowników (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.31.45 z dnia 07.12.2021

 • Do definicji exportów CSV dodano pole wyboru z kartotekową ceną sprzedaży  (BP)
 • W dodatku Kupony rabatowe dodano opcję minimalnej wartości zamówienia dla obowiązywania kuponu (B)
 • Obsłużono występowanie błędu gdy numer przesyłki nie jest powiązany z operatorem przesyłki w WAPRO Mag (B)

 


 

Wersja 2.31.40 z dnia 01.12.2021

 • Dodano obsługę wyświetlania paska informacji dla Kontrahentów bez przypisania do żadnej grupy (B)
 • Dodano możliwość definicji osobnego koloru tekstu dla każdego slidera paska informacji (B)
 • Poprawiono błąd pobierania linku śledzenia dla operatorów przesyłek zdefiniowanych w WAPRO Mag (B)

 


 

Wersja 2.31.35 z dnia 29.11.2021

 • Dla systemu Mistral B2B wprowadzono dodatek kupony rabatowe dzięki któremu można definiować i obsługiwać różne typy kuponów rabatowych – dla wybranego asortymentu i do wykorzystania przez wybranych kontrahentów (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania górnego paska informacyjnego ze sliderem informacji tekstowych (B)
 • W module windykator dodano możliwość podglądu wysłanych wiadomości (BP)
 • W stopce Mistral e-sklep dodano skrót do profilu LinkedIn (S)
 • Dodano szereg drobniejszych udogodnień i poprawek graficznych (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.31.15 z dnia 02.11.2021

 • Dodano parametr globalny z wyborem krajów obsługiwanych w systemie  (B)
 • Dodano opcję wyboru koloru dla rozbudowanego okna logowania (B)
 • W exportach XML / CSV dodano obsługę list zaznaczonych artykułów (BPP)
 • Dodano obsługę wyświetlania końcowych faktur zaliczkowych o zerowej wartości (BP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.31.11 z dnia 25.10.2021

 • Poprawiono błąd zwielokrotnionych wyników  wyszukiwana artykułów w dodatku Mistral Kategorie i Cechy (BP)
 • Dodano zabezpieczenie przed dodawaniem stron statycznych o takiej samej nazwie (S)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.31.10 z dnia 21.10.2021

 • Dodano funkcję wyświetlania opisów artykułów html dostarczanych przez  firmę CNET/CBS Interactive (BPP)
 • Rozbudowano funkcję pobierania parametrów artykułów ze sklepu Shoper. Dodano możliwość definiowania własnej nazwy, zarządzania kolejnością oraz ukrywania wybranych grup atrybutów (BPP)
 • Dodano obsługę usługi Google Optimizer (S)
 • Rozbudowano opcje dodatku SALESmanago o przekazywanie wybranego indeksu zamówionego artykułu (B)
 • Do definicji klas XML oraz CSV  dodano pole adres url artykułu (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.31.5 z dnia 11.10.2021

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.70.0 (B,S)
 • Rozbudowano listę zdarzeń przekazywanych do Google Analitics (B)
 • Dodano możliwość oznaczania aktywności statusów zamówień systemowych (B)
 • Zmodyfikowano format wyświetlania okna z treścią Polityki prywatności oraz Ochrony danych osobowych (B)
 • Zoptymalizowano proces pobierania i wyświetlania listy budżetów w Managerze zakupów o Kontrahencie wielooddziałowym (BPP)
 • Wprowadzono poprawki graficzne w funkcji Managera zakupów o Kontrahencie wielooddziałowym (BPP)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.31.0 z dnia 29.09.2021

 • Dodano funkcję pobierania parametrów artykułów ze sklepu Shoper i wyświetlania ich na zakładce karty artykułu  (BPP)
 • Rozbudowano uprawnienie użytkownika / grupy użytkowników Dostęp do zamówień na Dostęp do składania zamówień oraz Dostęp do listy zamówień (B)
 • Dodano parametr ograniczenia ilości artykułów do losowania Nowości na witrynie startowej (S)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.30.98 z dnia 20.09.2021

 • Do definicji klas XML dla pola Lista zdjęć dodano opcję oznaczenia go jako CDATA (B)
 • W funkcji grupowego nadawania opisów artykułów z danej kategorii dodano parametr wyświetlania opisu grupowego mimo posiadania przez dany artykuł opisu zdefiniowanego w Mistral (B)
 • W funkcji zdjęcia dodano możliwość wyeksportowania listy artykułów ze zdjęciami zawierającymi w nazwie znaki specjalne nieakceptowane przez przeglądarki stron internetowych (B)

 


Wersja 2.30.95 z dnia 15.09.2021

 • Dodano podgląd zapisanych haseł dla administratora dla serwerów poczty oraz serwerów ftp (B)
 • Dodano podgląd wprowadzonego hasła w oknie logowania (B)
 • Uprawnienie użytkownika specjalnego rozbudowano o edycję opisów kategorii (S)
 • Zmieniono kodowanie polskich znaków w nazwach zdjęć w eksportach XML / CSV (BP)
 • Dodano opcje sortowania (przez nagłówek tabeli) na liście kontrahentów w ustawieniach eksportów XML / CSV (BP)
 • Poprawiono błędy oraz wprowadzono drobne zmiany wizualne (B)

 


Wersja 2.30.90 z dnia 03.09.2021

 • Dodano obsługę Ofert z WAPRO Mag (BPP)
 • Dodano opcje kolorowania fontów rozrachunków kolorem statusu rozliczenia (B)
 • Do definicji eksportów XML i CSV dodano sekcje zawierające listę artykułów powiązanych oraz zamienników (BP)
 • Rozbudowano nowe okno logowania o nagłówek strony oraz stopkę (B)
 • Dodano obsługę Faktur zaliczkowych przy włączonej opcji pobierania obrazów Faktur z modułu eDokumenty z WAPRO Mag (B)
 • Na liście zamówień dodano filtr wyszukiwania po artykule (B)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.30.80 z dnia 06.08.2021

 • Dla grup kontrahentów oraz grup przedstawicieli handlowych dodano parametr umożliwiający automatyczne przekierowanie logującego się użytkownika na stronę z artykułami (BPP)
 • Dla dodatku integracji z SalesManago dodano rejestrowania wartości zamówienia oraz wartości dodawanych artykułów do koszyka (B,S)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.30.75 z dnia 04.08.2021

 • Dodano opcję włączenia nowego, rozszerzonego okna logowania (B)
 • Dodano funkcję definicji sliderów graficznych tła rozszerzonego okna logowania (B)
 • Dodano funkcję automatycznego blokowania złożenia zamówienia, które zawiera artykuł z zablokowanym obrotem magazynowym w WAPRO Mag (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.70 z dnia 30.07.2021

 • Do definicji klas XML i CSV dodano pole Nazwa cd (BP)
 • Do tabeli klas XML dodano kolumnę Typ klasy (BP)
 • Dodano funkcję nadawania kolorów dla statusów rozliczenia Faktur VAT (B)
 • Ujednolicono ikonę Moje artykuły oraz dodano ją na widoku kafelkowym i list artykułów (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.65 z dnia 16.07.2021

 • Dodano obsługę ukrywania pustych Mistral Kategorie dla dodatku Lista zaznaczonych artykułów (BP)
 • Manager zakupów i kontrahent wielooddziałowy – Poprawiono błąd blokady przekraczania salda budżetu   (BPP)

 


Wersja 2.30.60 z dnia 15.07.2021

 • Dodano ustawienia wielkości i koloru fontu w drzewie kategorii w układzie kaskadowym  (B)
 • Dodano do słownika możliwość tłumaczenia przycisku Resetuj w oknie etykiet  (BP)
 • Dodano opcję zwiększania i zmniejszania zamawianej ilości przyciskami  – + na karcie artykułu (B)
 • Dodano system cache do ustawień dostępu Przedstawili do artykułów z wybranych kategorii Mistral (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.50 z dnia 09.07.2021

 • Dodano parametr wyświetlania ostrzeżenia kontrahenta podczas jego automatycznej zmiany w operacji powielania zamówienia wykonywanej przez przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano wyświetlanie strzałek do przewijania większej ilości miniaturek zdjęć na karcie artykułu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.45 z dnia 02.07.2021

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.61.0 (B,S)
 • Wprowadzono dodatek Listy zaznaczonych artykułów umożliwiający ustawianie dostępu ( lub wykluczenia)  wybranym kontrahentom (lub grupom kontrahentów) do artykułów z jednej z list zaznaczonych artykułów zdefiniowanych w programie WAPRO Mag (BP)
 • Do dostępnego formatu XML Prosty dla Faktur VAT dodano możliwość pobierania pliku w formacie CSV (BP)
 • Dodano opcję wyświetlania pola Indeks producenta zdefiniowanego w kartotece artykułu w WAPRO Mag (B)
 • Do definicji klas XML / CSV dodano pole indeks producenta (BP)
 • Poprawiono błędy (BP)

 


Wersja 2.30.40 z dnia 30.06.2021

 • Dodano parametr auto-uzupełniania wartością = 1 pola do wprowadzania zamawianej ilości na kafelkach i listach artykułów (B)
 • Dodano opcję edycji adresu dostawy w koszyku (B)
 • Umożliwiono dostęp przedstawicielom handlowym do edycji adresów dostawy kontrahentom (z listy kontrahentów) bez założonego konta w Mistral B2B (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.30.35 z dnia 25.06.2021

 • Wprowadzono dodatek do integracji systemu Mistral B2B z SALESmanago.pl (BP)
 • Dodano opcję integracji z SALESmanago.pl z systemem Mistrale-sklep PRO  (SP)
 • Dodano parametr sprawdzania, ostrzegania i blokowania wprowadzenia ceny sprzedaży poniżej kartotekowej ceny zakupu artykułu dla przedstawicieli handlowych (BPP)
 • W szczegółach zamówienia dodano informację o spedytorze i nr listu przewozowego (BP)
 • Dodano opcję sortowania po nazwie pozycji zapisanego zamówienia (B)
 • Dodano funkcję edycji, dodawania i usuwania adresów dostaw z listy Kontrahentów dla przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Dodano parametry pokazywania dokumentów magazynowych o wybranych sygnaturach. Osobne ustawienie dla użytkowników i przedstawicieli handlowych (BPP)
 • W edycji użytkownika dodano informację o adresie kontrahenta (B)
 • W ustawieniach kolumn koszyka dla przedstawicieli handlowych dodano możliwość włączenia kolumny z ikoną „Otwórz w nowej karcie” (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.20 z dnia 09.06.2021

 • Dodano parametr minimalnej kwoty zamówienia dla przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano parametr wyświetlania tylko kontrahentów ze zdefiniowaną listą „Moich Artykułów” (BP)
 • Dodano funkcję zapisywania linku do artykułu w systemie Mistral B2B i B2C do wybranej tabeli dodatkowej artykułu zdefiniowanej w pogranie WAPRO Mag z ustawioną relacją po indeksie katalogowym (BP,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.30.10 z dnia 02.06.2021

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.60.8 (B,S)
 • Dodano opcję ustawienia domyślnie otwartego okna filtrów artykułów (B)
 • Dodano parametry pomijania artykułów niedostępnych oraz artykułów w promocji w definicji klasy XML o typie EMPIK Marketplace (BP)
 • Dodano opcję zapisu poszczególnych pól dodatkowych i uwag w koszyku (BP)
 • Dodano zmienne {nazwaKontrahenta} do szablonów wiadomości e-mail o utworzeniu nowej reklamacji oraz zmianie statusu reklamacji (BPP)
 • Dodano zabezpieczenie przed powielaniem zamówienia pochodzącego z innego magazynu (BP)
 • Poprawiono błędy (BP)

 


 

Wersja 2.30.0 z dnia 27.05.2021

 • Dodano parametr zapisywania rabatu udzielonego przez PH do zamówienia w WAPRO Mag  (BP)
 • Dodano parametr wyłączający pokazywanie użytkownikom typu  PH informacji o Regulaminach (BP)
 • Poprawiono wygląd informacji o wybranym adresie dostawy w koszyku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.102 z dnia 19.05.2021

 • Dodano nowy typ klasy XML – Empik Marketplace (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.29.100 z dnia 18.05.2021

 • Dodano funkcję przypisywania dostępnych kategorii (i artykułów do nich należących) dla grupy Przedstawicieli handlowych  (BP)
 • Dodano opcję przeglądu listy zamówień dla dowolnego kontrahenta spośród kontrahentów przypisanych do Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano opcję automatycznego przełączania aktywnego kontrahenta podczas powielania zamówienia przez Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano  parametr dostępności dodatkowego pola w koszyku tylko dla Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano opcję resetowania widoku listy artykułów pochodzących z wybranej dostawy (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.29.90 z dnia 30.04.2021

 • Dodano funkcję powielania zamówienia ze szczegółów zamówienia (B)
 • W ustawieniach przedstawicieli handlowych dodano funkcję definiowania dodatkowej zakładki na karcie artykułu z wyborem źródła danych spośród pól artykułu z WAPRO Mag (BP)
 • Dodano możliwość włączenia prezentacji 2 dodatkowych kolumn na liście zamówień. Włączone pola są dostępne także w filtrowaniu. Zastosowano osobne ustawienie dla PH i dla zwykłych użytkowników (BP)
 • Dodano definicję kolejnego pola edycyjnego w koszyku prezentowanego w nagłówku koszyka (BPP)
 • Dodano parametr zapisywania informacji o cenie podanej przez PH do opisu pozycji zamówienia (BP)
 • Dodano opcję zapisu artykułów z oferty CRM do cen indywidualnych kontrahenta  w WAPRO Mag oraz do listy Moich Artykułów w Mistral (BPP)
 • Dodano funkcję szybkiego resetowania filtrów na liście dokumentów (B)
 • Rozsyłacz FV – Dodano opcję wysyłania Fv wystawionej nie wcześniej niż X dni wstecz (BP)
 • Dodano opcję włączenia alternatywnego widoku filtrów na listach dokumentów (B)
 • Dodano kolumnę Lp. na liście użytkowników specjalnych. Odświeżono wygląd listy użytkowników specjalnych (BP)
 • Zoptymalizowano szybkość działania niektórych elementów systemu (B)
 • Dodano funkcję określenia które pole dodatkowe koszyka ma być uwzględniane podczas powielania zamówienia (BPP)
 • Dodano opcję braku wymogu potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail dla Szybkich zamówień (S)
 • Poprawiono błędy (B)

 


Wersja 2.29.80 z dnia 20.04.2021

 • Dodano funkcje podglądu listy Moich artykułów dla wybranego kontrahenta (BP)
 • Dodano opcję sortowania artykułów wg id artykułu oraz ilości dostępnej (B)
 • Zoptymalizowano szybkość działania niektórych elementów systemu (B)
 • Poprawiono drobne błędy (B)

 


 

Wersja 2.29.70 z dnia 01.04.2021

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.60.6 (B,S)
 • Dodano opcję prezentowania filtrów statusów w postaci etykiet w  bocznym oknie Etykiety dostępnym na liście artykułów (B)
 • Dodano opcję ustawiania dowolnych kolorów statusów dostępności artykułów (B)
 • Odświeżono wygląd niektórych tabel i ustawień konfiguracyjnych (B)
 • Zoptymalizowano szybkość działania niektórych elementów systemu (B)
 • Przebudowano prezentację artykułów podczas korzystania z filtrów globalnych w systemie pracującym z dodatkami Mistral Cechy i kategorie. Dodano ustawienie pozwalające na ukrycie kafli kategorii podczas korzystania z filtrów globalnych (BPP)
 • Poprawiono drobne błędy (B)

 


 

Wersja 2.29.60 z dnia 22.03.2021

 • Dla przedstawiciela handlowego dodano funkcję wyświetlania w zakładce karcie artykułu informacji o stanie zamówień i rezerwacji  (BPP)
 • Dla przedstawiciela handlowego dodano funkcję umożliwiającą wyświetlanie informacji o ostatniej cenie sprzedaży artykułu dla aktualnie wybranego kontrahenta (BPP)
 • Zoptymalizowano szybkość działania koszyka (B)
 • Poprawiono drobne błędy (B)

 


 

Wersja 2.29.55 z dnia 17.03.2021

 • Odświeżono wygląd kategorii, listy i karty kompletu (BPP)
 • Dodano wyszukiwarkę składników kompletów (BPP)
 • Poprawiono błąd związany ze zdefiniowaniem  konkretnego artykułu jako składnik kompletu (BPP)

 


 

Wersja 2.29.50 z dnia 16.03.2021

 • Dodano funkcjonalność definiowania dowolnego koloru etykiet i koloru czcionki dla statusów artykułów (B)
 • Dodano funkcjonalność definiowania dowolnego koloru dla statusów zamówień i rozrachunków (B)
 • Odświeżono wygląd list dokumentów oraz pozycji dokumentów (B)
 • Zoptymalizowano funkcję pobierania nowości (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.40 z dnia 09.03.2021

 • Rozwiązano problem wyświetlania wyszukiwarki na stronie głównej w nowej wersji przeglądarki Google Chrome (B)
 • Rozwiązano problem wyświetlania ikon dla nowej wersji JS InPost (S)
 • Dodano funkcję dodawania zdjęć i opisów kategorii (B) (Dotychczas funkcjonalność taka była dostępny tylko dla systemów działających z dodatkiem Mistral Kategorie)
 • Dodano funkcję wyświetlania zdjęć kategorii w górnym menu oraz zdjęć i opisów kategorii nad listą artykułów (B) (Dotychczas funkcjonalność taka była dostępny tylko dla systemów działających z dodatkiem Mistral Kategorie)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.30 z dnia 25.02.2021

 • Rozbudowano filtrowanie historii logowań  (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.25 z dnia 24.02.2021

 • Dodano opcję drukowania i eksportu do CSV listy reklamacji RMA (BPP)
 • Dla dodatków Paczkomaty InPost dodano funkcję zapisywania informacji o punkcie odbioru (numer i adres paczkomatu) do adresu dostawy w zamówieniach i adresach kontrahenta  (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.20 z dnia 18.02.2021

 • Dodano opcję importu stanu magazynu zewnętrznego z pliku XML i CSV  z lokalizacji url  (BP)
 • Do słownika dodano zwroty z karty artykułu: Cena netto bez rabatu oraz Cena brutto bez rabatu  (B)
 • Przeprowadzono drobne zmiany graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.10 z dnia 12.02.2021

 • Na wydrukach Faktur generowanych przez Mistral dodano informację o numerze paragonu (B)
 • Do szablonu wiadomości e-mail o realizacji zamówienia dodano zmienne z informacja o paczkomacie InPost  (S)
 • W ustawieniach funkcji Planowane dostawy dodano opcję pokazywania jednostki miary (BP)
 • Przeprowadzono drobne zmiany graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.29.0 z dnia 05.02.2021

 • Dodano rozbudowaną funkcję kalkulatora do wpisywania własnych cen i rabatów dla PH (BP)
 • Odświeżono wygląd koszyka (B)
 • Przeprowadzono drobne zmiany graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.102 z dnia 14.01.2021

 • Poprawiono błąd wysyłki newslettera (BP)

 


 

Wersja 2.28.100 z dnia 13.01.2021

 • Dodano obsługę konfiguracji widoczności kolumn i danych na liście artykułów dla PH (BP)
 • Dodano uprawnienia widoczności kartotekowej ceny zakupu oraz marży liczonej od kartotekowej ceny zakupu dla PH i grup PH (BPP)
 • Dodano parametr resetowania filtrów cech po dodaniu artykułu do koszyka (BP + Mkat)
 • Rozdzielono parametry pokazywania danych z tabel dodatkowych na karcie artykułu oraz w osobnej zakładce (BPP)
 • Przeprowadzono drobne zmiany graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.90 z dnia 30.12.2020

 • Dodano obsługę wyświetlania danych z tabel dodatkowych artykułu z programu WAPRO Mag PP w formie tabeli na zakładce karty artykułu (BPP)
 • Dodano osobną definicję wyświetlania tabel dodatkowych prezentowanych dla PH na karcie artykułu (BPP)
 • Przeprowadzono drobne poprawki graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.80 z dnia 24.12.2020

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu WAPRO Mag w wersji 8.60.4 (B,S)
 • W konfiguracji systemu wydzielono osobną sekcję dla Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano możliwość ustawienia niezależnego widoku koszyka dla PH (BP)
 • Dodano możliwość ustawienia niezależnego widoku karty artykułu dla PH (BP)
 • Dodano opcję powielania  zamówień przez PH z zachowaniem ceny (BP)
 • Dla PH dodano opcję prezentacji ofert CRM tylko dla Kontrahentów przypisanych do danego PH (BPP)
 • Dla PH wprowadzono możliwość prezentowania na karcie artykułu (w formie słownikowanej zakładki) tabelę z historią aktualnie nierozchodowanych dostaw (BPP)
 • Magazyny zewnętrzne – dodano opcję importuj teraz (BPP)
 • Przeprowadzono drobne poprawki graficzne i poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.65 z dnia 08.12.2020

 • Do listy klas XML / CSV dodano kolumnę Lp/ (BP)
 • Dodano zabezpieczenie wymuszenia weryfikacji SIG przy płatności przez PayU

 


 

Wersja 2.28.60 z dnia 07.12.2020

 • Dodano możliwość generowania linku do producenta (B)
 • W definicji stron statycznych dodano opcję podpięcia filtru Producenta (BP)
 • Rozsyłacz FV – wysłane wiadomości – dodano informację o wysłanym załączniku oraz opcję wyślij ponownie (BP)
 • Dodano uprawnienie Dodaj kontrahenta do Mistral dla Przedstawiciela handlowego oraz Grupy PH (BP)
 • Wprowadzono dodatek – Import Faktur VAT z pliku XML prosty (generowany przez Mistral) dla WAPRO Mag (operacja dodatkowa dla wersji START/BIZNES/PRESTIŻ) (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.50 z dnia 18.11.2020

 • Dodano opcję pokazywania Lokalizacji na karcie artykułu (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.45 z dnia 17.11.2020

 • Zmodyfikowano wygląd tabeli dokumentów (B)
 • Wprowadzono dodatek eFaktura do systemu Mistral Business PRO/PRO PLUS. System zapamiętuje informacje o pobraniach faktur przez użytkownika, obraz pobranej faktury, datę i godzinę pobrania etc.(BP)
 • Dodano parametr pozwalający na ukrycie kafelków kategorii po wyszukiwaniu dla modułu Mistral Kategorie w B2C (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.30 z dnia 24.10.2020

 • Dodano stronę informującą o automatycznym wylogowaniu spowodowanym brakiem aktywności. Na stronie można umieścić logo systemu oraz treść dodatkowej informacji (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.22 z dnia 22.10.2020

 • Poprawiono błąd widoczności kontrahentów przez PH (BP)

 


 

Wersja 2.28.20 z dnia 20.10.2020

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.60.2 (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.9 z dnia 19.10.2020

 • Rozwiązano problem współpracy systemu Mistral z programem  WAPRO Mag  w wersjach wcześniejszych niż 8.51.0 (B)

 


 

Wersja 2.28.8 z dnia 15.10.2020

 • Poprawiono problem z wyświetlaniem sliderów reklamowych (B,S)
 • Wprowadzono nowy rodzaj licencji terminowej – Mistral eFaktura i eWindykacja (B)

 


 

Wersja 2.28.5 z dnia 15.10.2020

 • Do definicji klas XML / CSV dodano pole kod GTU artykułu (BP)
 • Uaktualniono adres trackingu dla Spedytora DPD (BP)
 • Dodano opcję uaktualnienia kategorii Ceneo (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.28.0 z dnia 09.10.2020

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.60.0 (B,S)
 • Dodano funkcję umożliwiającą użytkownikom o odpowiednim uprawnieniu szybkie przełączenie się na innego kontrahenta o tym samym płatniku (BPP)
 • Przebudowano widok filtrów na listach Faktur, Zamówień, Rozrachunków i Dokumentów magazynowych (B)
 • Do pól włączanych w koszyku dodano pole Wartość netto Klienta (BP)
 • Do pól tabeli zamawianych pozycji w konfiguracji formatu potwierdzenia zamówienia dodano pole Zarezerwowano (B)
 • Dodano możliwość definicji linku trackingu dla Spedytorów niesystemowych (BP)
 • Do definicji klas XML / CSV dodano pole Cena z kartoteki brutto (BP)
 • Na listach kontrahentów dodano filtr – Pokaż niezrealizowane koszyki (B)
 • W ustawieniach wyszukiwania Mistral B2C dodano opcję Resetuj wynik szukania przy zmianie kategorii (S)
 • Dla nowych Kontrahentów pochodzących z krajów UE (dokonujących zamówienia z dostawa na terenie UE) dodano automatyczne nadawanie klasyfikacji JPK: SW (SP)
 • Do szablonów potwierdzenia zamówienia i zmian statusów zamówień dodano zmienną id kontrahenta z WAPRO Mag (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.100 z dnia 13.08.2020

 • Dodano funkcję wymuszenia w procesie składania zamówienia potwierdzenia nr NIP UE przez użytkowników przypisanych do Kontrahentów oznaczonych w WAPRO Mag jako Kontrahent UE (B)
 • W definicji serwerów poczty dodano obsługę kont pocztowych typu IMAP (B)
 • W definicji użytkownika specjalnego dodano opcję powiązania z pracownikiem z WAPRO Mag. Dzięki temu powiązaniu, zamówienia składane przez użytkownika specjalnego będą miały w systemie WAPRO Mag  odpowiednio wypełnione pole pracownik.
 • Dodano opcję definicji osobnego konta pocztowego dla wysyłki raportów przez moduły Rozsyłacza FV oraz Windykatora
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.91 z dnia 14.07.2020

 • Wprowadzono Dodatek Paczkomaty InPost dla B2B. Funkcja wymaga posiadania dodatku Płatności online (PayU) i koszty transportu (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.81 z dnia 29.06.2020

 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.75 z dnia 24.06.2020

 • Dodano możliwość powiązania użytkownika systemu Mistral z kontaktem kontrahenta zdefiniowanym w WAPRO Mag. Dane kontaktowe będą się zapisywać w zamówieniach jako osoba zamawiająca (B)
 • Dodano obsługę wyświetlania historii zmian statusów reklamacji w module RMA (BPP)
 • Dodano opcję wyświetlania numeru BDO sprzedawcy na wydrukach faktur VAT generowanych przez system Mistral (B)
 • W grupie kontrahenta dodano możliwość wskazywania minimalnej wartości zamówienia. Ustawienie to ma wyższy priorytet od dotychczasowego parametru globalnego (B)
 • W ustawieniach pozycjonowania dodano parametr Nie oznaczaj nagłówkiem nazwy artykułu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.65 z dnia 25.05.2020

 • Dodano uprawnienia dla PH – dostęp do koszyków kontrahenta oraz dostęp do programu lojalnościowego (BP)
 • Przeprowadzono optymalizację systemu (B)
 • Obsłużono przypadek bezpłatnej dostawy artykułu gabarytowego (BP)
 • Dodano obsługę microdata (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.55 z dnia 30.04.2020

 • Dodano funkcję umożliwiającą przypisanie regulaminu do grupy kontrahentów (BP)
 • Dodano funkcję prezentowania na karcie artykułu oraz kafelkach i liście informacji o ilości w innej jednostce miary (BP)
 • Dodano opcję definicji koloru tła oraz czcionki dla informacji o rabacie za zakup artykułu w opakowaniu zbiorczym (BPP)
 • Dodano możliwość edycji komunikatów wyświetlanych w koszyku po złożeniu zamówienia (B)
 • Dodano uprawnienie dostępu do blogu dla użytkownika specjalnego (S)
 • W module Windykator dodano podsekcję Wysłane raporty (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.40 z dnia 09.04.2020

 • Dodano przeliczanie wagi koszyka względem jednostek miar pozycji koszyka (BP)
 • Dodano walidację pola kwoty pobrania dla dodatku Dropshipping (BP)
 • Poprawiono błąd wyboru formy dostawy dla systemów nieposiadających funkcji Kosztów dostawy (BP)

 


 

Wersja 2.27.35 z dnia 07.04.2020

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.51.0 (B,S)
 • Dla PH dodano obsługę zarządzania użytkownikami (BP)
 • Dla PH dodano obsługę zgłoszeń z formularza rejestracyjnego (BP)
 • Dodano możliwość edycji komunikatu o pobieraniu obrazu Faktury z WAPRO Mag (B)
 • Dodano parametr domyślnego widoku typów kontrahentów w tabeli kontrahentów (B)
 • Dodano parametr umożliwiający ustawienie wielkości fontu w pozycjach dokumentów (B)
 • Zmodyfikowano ikony i odświeżono wygląd niektórych elementów systemu (B)
 • Poprawiono wybór paczkomatu z mapy (S)
 • Dodano oznaczenie artykułów gabarytowych w koszyku i na karcie artykułu (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.27.0 z dnia 02.03.2020

 • Wydano dodatek do systemu Mistral B2B – Cele sprzedażowe (B)
 • W ustawieniach zamówień dodano parametry prezentowania kolumn z ceną przed rabatem oraz wartością rabatu na pozycjach zamówienia (B)
 • Dodano możliwość prezentowania kodu CN artykułu z WAPRO Mag na karcie artykułu (B)
 • Do definicji klas XML oraz CSV dodano pola: Kod CN oraz Sprzedaż zablokowana (Status L)
 • Do słownika dodano zwroty z filtrów tabeli kontrahentów (B)
 • Dodano parametr ustawiający wielkość czcionki rekordów na liście kontrahentów (B)
 • Do funkcji dodawania nowego kontrahenta przez Administratora dodano opcję Uczestniczy w promocjach (B)
 • Dodano parametr pozwalający na ustawienie  domyślnej liczby wyświetlanych rekordów na liście kontrahentów i użytkowników (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.55 z dnia 08.01.2020

 • Dodano funkcję pobierania danych kontrahenta z GUS. Funkcja dostępna jest dla Administratora oraz Przedstawicieli handlowych(B)
 • Dodano kolejne parametry wydruku zamówienia (B)
 • Rozszerzono pole do wprowadzania opisów artykułów (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.40 z dnia 29.11.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.50.2 (B,S)
 • Dodano funkcję pokazywania stanu dla produktów ze statusem Y (weryfikacja możliwości produkcyjnych) (BP)
 • Wydzielono osobną sekcję Zlecenia produkcyjne w Konfiguracji Zamówień (BP)
 • Odświeżono wygląd ikon w panelu konfiguracyjnym (B,S)
 • Dodano parametry wydruku Zamówienia i Proformy (B)
 • Dodano opcję  wyboru koloru fontu powiadomienia o dostępności  na karcie artykułu (B)
 • Dodano funkcję dodawania wpisów w formie bloga (S)
 • Dodano zmienną {termin_realizacji_zamowienia_data} w szablonie zmiany statusu zamówienia (B)
 • W module integracji z Ceneo dodano obsługę parametrów „avail”  oraz „stock” (S)
 • W definicji formularza kontaktowego dodano obsługę pola kod pocztowy (S)
 • Rozbudowano system MKat (Mistral Kategorie i Cechy). Dodano opcję logowania, sortowania, pola stan min/ max, możliwość ustawienia wagi artykułu jako wartość cechy itd.
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.26.20 z dnia 18.10.2019

 
UWAGA!  Wydruki Faktur generowane przez system Mistral nie obejmują obsługi automatycznego mechanizmu podzielonej płatności.
W przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturach w programie WAPRO Mag, należy w systemie Mistral korzystać tylko i wyłącznie z opcji Pobierania obrazu (pdf) FV z bazy programu WAPRO Mag (moduł eDokumenty)
 • Zmodyfikowano moduł wywołań płatności online – Przelewy24 (S)
 • Dodano prawy margines stopki html  (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.26.5 z dnia 07.10.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.50.0 (B,S)
 • Dodano funkcję definiowania własnego pola „zgody” wyświetlanego w koszyku z opcją zaznaczenia przez Klienta w procesie składania zamówienia. Informacja o zaznaczeniu przez Klienta tego pola zapisuje się w zamówieniu oraz może być użyta w potwierdzeniu e-mail  (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.26.0 z dnia 23.09.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.8 (B,S)
 • Dodano opcję śledzenia zdarzeń Pixel Facebook (S)
 • Rozbudowano funkcję kupony rabatowe (S)
 • Dodano nowy typ kuponu rabatowego – Tylko dla dostawy (S)
 • Dodano obsługę informowania logującego się kontrahenta o zaległościach w zapłacie przez jego płatnika (B)
 • Dodano sumowanie podstron listy zamówień (B)
 • Ze względu na wprowadzone zmiany w przepisach wycofano opcję Chcę fakturę VAT dla innego kontrahenta niż zamawiający w procesie składania zamówienia (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.25.60 z dnia 27.05.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.6 (B,S)
 • Rozbudowano globalną formatkę kontakt, usunięto dane kontakt GG (B)
 • Wdrożono  szyfrowanie części adresów url. (B)
 • Poprawiono i zmodyfikowano funkcję propozycji ceny  (BPP)
 • Dodano obsługę nowej lokalizacji zbioru kategorii Ceneo (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


 

Wersja 2.25.50 z dnia 10.05.2019

 • Dodano obsługę wyświetlania obrazu faktur zapisanych w module eDokumenty w programie WAPRO Mag  (B)
 • Magazyny zewnętrzne – dodano możliwość sprawdzania stanów artykułów w wybranych magazynach zewnętrznych przez Przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Dodano funkcję informowania administratora systemu o fakcie złożenia żądania przez Klienta otrzymania informacji o dostępności artykułu (B)
 • Wprowadzono istotne zmiany związane z podniesieniem zabezpieczeń danych systemu (B)
 • Manager zakupów – Dodano obsługę przypadku gdy artykuł zostaje wycofany z oferty przed zatwierdzeniem zamówienia zawierającego taki artykuł przez Managera zakupów (BPP)
 • Rozszerzono ilość obsługiwanych znaczników  schema.org z Google Search Console (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.25.20 z dnia 18.03.2019

 • Dodano parametr ograniczający dopuszczalną ilość pozycji w koszyku (B)
 • Dodano parametr umożliwiający użytkownikom wewnętrznym systemu na zmianę atrybutów reklamacji wewnętrznej już po jej złożeniu (BPP)
 • Poprawiono skalowanie wyświetlanego podglądu zdjęć (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.25.0 z dnia 04.02.2019

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.4 (B,S)
 • Dodano funkcję Dostawy zamówień niekompletnych dzięki której zamówienia na artykuły niedostępne w zamawianej ilości mogą być realizowane wg życzenia zamawiającego (BPP)
 • Dodano funkcję prezentowania wybranej (spośród rubryk cenowych zdefiniowanych w programie WAPRO Mag) sugerowanej ceny end user w zależności od przynależności kontrahenta do grupy kontrahentów (B)
 • Dodano obsługę Google reCAPTCHA w wersji 3. System obsługuje zarówno wersję 2 jaki wersję 3 (B,S)
 • Dodano funkcję umożliwiającą wprowadzenie tytułu strony dla witryny startowej  (S)
 • Dodano funkcję oznaczającą wybranym statusem nieautomatycznym i / lub etykietą zamówienia w WAPRO Mag opłacone online (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.75 z dnia 28.12.2018

 • Dodano opcję ustawienia opóźnienia między  wysyłanymi wiadomościami e-mail (B)
 • Dodano parametr pozwalający na wyświetlanie zdjęcia artykułu w oryginalnym rozmiarze i jakości (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.65 z dnia 05.12.2018

 • Do słownika dodano frazę ” Do zapłaty” z koszyka  (S)
 • Zmodyfikowano wyświetlanie timera czasu bezczynności (B)
 • Do definicji pól klas XML / CSV dodano pole Ścieżka kategorii Mistral (BP)
 • Dodano opcję linku do pobrania Fv w formacie XML w wiadomości email Rozsyłacza FV (BP)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.60 z dnia 29.11.2018

 • Rozbudowano informację o kontrahencie powiązanym z użytkownikiem (S)
 • Dodano opcję nie pokazywania numerów sliderów (B)
 • Poprawiono błąd wymuszający wybór formy dostawy przy wyłączonej funkcji (B)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.55 z dnia 23.11.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.2 (B,S)
 • Zmodyfikowano sposób wyliczania cen promocyjnych dla różnych jednostek (B)
 • Zmodyfikowano wybór formy dostawy w koszyku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.35 z dnia 10.10.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.40.0 (B,S)
 • Dodano opcję blokowania zmiany waluty w koszyku dla wybranych Grup Kontrahentów (B)
 • Rozbudowano moduł Regulaminów o możliwość utworzenia wielu aktywnych regulaminów (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą tworzenie opisów dla podkategorii kategorii wielopoziomowych (S)
 • Dodano opcję pobierania nr listu przewozowego przesyłki  z  Zamówienia w WAPRO Mag (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.20 z dnia 28.09.2018

 • Dodano możliwość zdefiniowania nowego typu atrybutu o typie data do modułu RMA (BPP)
 • Do wydruku Reklamacji dodano adres @ i nr telefonu reklamującego (BPP)
 • Do Słownika systemu dodano tekst Atrybuty dodatkowe RMA  (BPP)
 • Dodano możliwość zarządzania zgodą wyrażoną przez Kontrahenta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej z poziomu edycji Kontrahenta w Mistral (B)
 • Dodano parametr sposobu obsługi plików PDF przez przeglądarkę – Pobranie pliku / Wydruk (B)
 • Dodano wyświetlanie informacji  o adresie dostawy w szczegółach zamówienia w Panelu handlu sklepu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.24.0 z dnia 10.09.2018

 • Dodano opcjonalną funkcję prezentacji pozostałego czasu (bezczynności) do automatycznego wylogowania (B)
 • Dodano możliwość prezentacji listy pozycji FV (w szczegółach FV) bez ceny przed rabatem oraz informacji o rabacie (B)
 • Rozbudowano funkcję Moje Artykuły o możliwość widoku tylko Moich artykułów z automatycznym przeniesieniem do listy artykułów po zalogowaniu) (B)
 • Przebudowano formatkę zmiany hasła i adresu e-mail przez zalogowanego użytkownika (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.98 z dnia 25.07.2018

 • Do szablonu wiadomości e-mail Szablon wiadomości o złożeniu zamówienia do administratora – dodano zmienną przekazującą treść Informacji dodatkowych zamówienia pobieranych  z WAPRO Mag (S)
 • Dodano funkcję Resetowania hasła i wysyłania informacji o loginie i wygenerowanym nowym  haśle dla wybranych użytkowników systemu (B)
 • Dodano Szablon wiadomości e-mail -o wygenerowaniu nowego hasła dla użytkownika (B)
 • Dodano opcję domyślnego pokazywania tabeli progów rabatowych na karcie artykułu (B)
 • Na bocznej liście kategorii, dla kategorii posiadających podpoziomy dodano sygnalizatory strzałek (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.77 z dnia 03.07.2018

 • Poprawiono problem wyświetlania okna kategorii w górnym menu (S)

 


Wersja 2.23.75 z dnia 29.06.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.31.2 (B,S)
 • Dodano funkcję Szybkie zamówienia (B)
 • Dodano obsługę protokołu TLS 1.2 dla PayU (serwer na którym pracuje system Mistral musi mieć zainstalowany Framework w wersji 4.5 lub wyższy. Pula aplikacji systemu Mistral pozostaje na Framework 4.0) (B,S)
 • Dodano opcje wymuszania resetowania haseł użytkownikom co określoną liczbę dni  (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.62 z dnia 18.06.2018

 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.40 z dnia 25.05.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.31.0 (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.35 z dnia 24.05.2018

 • Dodano możliwość definicji własnych treści dla zgód o ochronie danych osobowych, polityki prywatności i regulaminu (B,S)
 • Dodano możliwość definicji własnego tekstu informacji o cookies (B)
 • Dodano prezentację i wymagalność zgód o ochronie danych osobowych i polityki prywatności na formularzu rejestracyjnym oraz reklamacjach zewnętrznych (B)
 • Rozbudowano prezentację artykułów zgrupowanych możliwość wyboru zdjęcia prezentowanego na liście wariantów (S)
 • Dodano funkcję importu i eksportu zawartości koszyka do pliku CSV (S)
 • Dodano możliwość ustawania kolorów statusów artykułów (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.15 z dnia 17.04.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.8 (B,S)
 • Dodano opcję generowania linku do Ostatniej dostawy  (S)
 • Dodano możliwość zdefiniowania Alt dla Logo systemu (S)
 • Dodano możliwość ustawienia kiedy dostępna jest opcja zapisywania cen indywidualnych Kontrahenta z Oferty CRM – Czy dla Wszystkich ofert czy tylko dla ofert zaakceptowanych (BP)
 • Dodano opcję nie pokazywania Faktur korygujących (B)
 • Dodano możliwość prezentowania zdjęcia kategorii w Górnym menu kategorii (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.10 z dnia 27.02.2018

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.6 (B,S)
 • Dodano możliwość trackingu przesyłek Poczty Polskiej  (BP)
 • Wykonano drobne zmiany porządkowe w Konfiguracji (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.23.0 z dnia 29.12.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.4 (B,S,D)
 • Dodano możliwość tłumaczenia pól dot. imienia , nazwiska i nazwy firmy na formularzu kontaktowym oraz zapytań o cenę i artykuł  (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.100 z dnia 12.12.2017

 • Nieznacznie zmodyfikowano wygląd wydruku pdf Faktury – typ Rozszerzony (B)
 • Rozbudowano raport z wysyłki modułu Windykator o adresy handlowców powiązanych w WAPRO Mag z Kontrahentami do których system wysłał wezwanie lub przypomnienie (BP)
 • Przebudowano funkcję pobierającą informacje o Planowanych dostawach (BP)
 • Wprowadzono nowy Dodatek pozwalający przy wykorzystaniu modułu Mistral Kategorie i Cechy na prezentację artykułów w formie siatki dostępności (BPP)
 • W związku z wprowadzeniem dodatku Dropshipping dla Mistral Business B2B zmodyfikowano sposób wyboru typu zamówienia w koszyku (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.90 z dnia 24.11.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.2 (B,S,D)
 • Zmieniono sposób prezentacji artykułów ze statusem G (strona główna). Teraz artykuły o takim statusie mogą być prezentowane tylko na witrynie startowej (S)
 • Do konfiguracji kolumn w koszyku dodano Cenę przed rabatem (B)
 • Do słownika dodano tłumaczenia nazw kolumn w koszyku (B)
 • Do słownika dodano możliwość zdefiniowania własnych treści hintów dla kolumn koszyka (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania Metatagów dla Strony logowania, Formularza Rejestracyjnego oraz strony Reklamacji Zewnętrznych (B)
 • Dodano możliwość definicji własnego tekstu dla Zgody na przetwarzanie danych osobowych (S)
 • Rozbudowano opcję sumowania stanów z magazynów zsynchronizowanych w WAPRO Mag z magazynem e-sklepu o wybór magazynów, z których stan będzie sumowany (SP)
 • Wprowadzono dodatek DROPSHIPPING do systemu Mistral Business B2B umożliwiający kierowanie wysyłek bezpośrednio do Klienta końcowego (BP)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.82 z dnia 09.11.2017

 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do Menu Rozrachunki (B)

 


Wersja 2.22.80 z dnia 09.11.2017

 • Przebudowano funkcję rejestracji i zakładania konta w Mistral e-sklep B2C (S)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie rejestracji i logowania się do systemu Mistral e-sklep B2C (S)
 • Przebudowano funkcję wyboru kontrahentów w module Rozsyłacza Faktur (BP)
 • Dodano funkcję zarządzania kolejnością wyświetlania form dostawy w dodatku Koszty transportu i płatność on-line (B)
 • Użytkownikowi specjalnemu dodano uprawnienie dostępu do Faktur zakupu na liście Faktur (B)
 • Dodano funkcję zarządzania widocznością wybranych kategorii Mistral (Mkat) w Mistral e-sklep B2C (S)
 • Rozbudowano program Mkat o przeglądanie artykułów w filtrze kategorii WAPRO Mag i Mistral
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.60 z dnia 09.10.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.30.0 (B,S,A,D)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie logowania się do systemu B2B (B)
 • Dodano integrację z Google reCAPTCHA  w zakresie formularzy kontaktowych (S)
 • Rozbudowano funkcjonalność tabeli użytkowników (S)
 • Dodano funkcję kopiowania zawartości pola dodatkowego kontrahenta do pola dodatkowego zamówienia podczas składania zamówienia (BP)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

 


Wersja 2.22.40 z dnia 10.08.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.21.4 (B,S,D)
 • Dodano możliwość definicji metatagów wraz z ich dziedziczeniem dla Kategorii Mistral (Mkat) (S)
 • Rozbudowano funkcję Zmiany statusów zamówień o parametr o możliwość wysyłki informacji o zmianie statusu zamówienia ma adres osoby zamawiającej wskazanej w zamówieniu w WAPRO Mag (BP)
 • Zmodyfikowano funkcję filtrowania listy zamówień po statusie zamówień (B)
 • Poszerzono weryfikację pól formularza rejestracyjnego (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.22.20 z dnia 21.06.2017

 • Przeprowadzono optymalizację szybkości działania systemu Mistral e-sklep  (S)
 • Dodano funkcję uzupełniania pola Pracownik imieniem i nazwiskiem wybranego pracownika w zamówieniu w WAPRO Mag dla zamówień składanych przez Mistral e-sklep B2C (S)
 • Dodano funkcjonalność ustawienia zawartości i kolejności kolumn tabeli zawierającej pozycje zamówienia w e-mailowych potwierdzeniach zamówienia (S)
 • Użytkownikom specjalnym dodano uprawnienie do sekcji Pozycjonowanie (S)
 • Dodano możliwość edycji i definiowania własnych tekstów na stronie logowania w Layoucie nr 4 (S)
 • Do definicji Regionu dodano opcję Kontrahenci UE (Wszyscy kontrahenci z krajów przypisanych do tego regionu, dodani przez Mistral e-sklep do programu WAPRO Mag będą oznaczeni jako Kontrahent UE) (SP)
 • Wprowadzono rozbudowany tryb banneru głównego na witrynie startowej. Dodano m.in możliwość wyświetlania filmów (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)
 • Wycofano z oferty system Mistral Aukcje (A)

Wersja 2.22.0 z dnia 09.05.2017

 • Wprowadzono nowy, responsywny i przyjazny dla urządzeń mobilnych układ graficzny Mistral e-sklep B2C – Layout 4 ( Uwaga ! włączenie Layoutu nr 4 wymaga dodania nowych bannerów i innych elementów graficznych dostosowanych do nowego układu. Dla starszych Layoutów może być wymagana modyfikacja własnych styli CSS) (S)
 • Dla nowego układu graficznego zmieniono panel administratora (S)
 • Dodano Menu Kategorie i Producenci (S)
 • Dodano funkcję przeliczania cen na waluty w zależności od wybranego języka interfejsu (SP)
 • Całkowicie przebudowano sekcję Moje konto (S)
 • Dodano funkcję Regiony dzięki której można zdefiniować różne scenariusze kosztów dostawy i form płatności w zależności od kraju nabywcy (SP)
 • Wprowadzono wersję Mistral e-sklep PRO PLUS która zawiera funkcjonalność Mistral Kategorie i Mistral Cechy dla Mistral B2C (SPP)
 • Wprowadzono nowy sposób generowania linków (S)
 • Rozbudowano funkcje odpowiedzialne za pozycjonowanie (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.60 z dnia 28.04.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu  WAPRO Mag w wersji 8.21.2 (B,S,A,D)
 • Na wydrukach FV rozbudowano tabelkę z wartościami netto i brutto w każdej stawce VAT (B)
 • W edycji kategorii wielopoz. dodano  opcję pokazywania opisu kategorii dla wszystkich podkategorii (S)
 • W edycji kategorii  dodano  opcję  miejsca prezentacji opisu kategorii (Pod lub nad kafelkami / listą produktów) (S)
 • Paczkomaty InPost – dodano parametr – Pokazuj POP (Punkty odbioru przesyłek) przy wyborze paczkomatu (S)
 • Zmodyfikowano funkcję Exportu do CENEO o zaokrąglanie ułamkowych wartości stanów artykułów do liczb całkowitych (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.50 z dnia 18.04.2017

 • Dodano opcję umożliwiającą wstawianie własnego kodu js w sekcjach kodu strony (B)
 • Wprowadzono dodatek – Integracja z Paczkomatami InPost (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.36 z dnia 29.03.2017

 • Poprawiono wyświetlanie logo systemu w układzie mobilnym (B)
 • Poprawiono wyświetlanie ikon (B,S)

Wersja 2.21.35 z dnia 28.03.2017

 • Wprowadzono mobilny, responsywny interfejs systemu Mistral Business B2B Uwaga ! Wersja ta wprowadza nowe style CSS. Użytkownicy używających własnych styli CSS, dla poprawnego wyświetlania muszą je dostosować do nowej wersji systemu  (B)
 • Dodano opcję dodania logo dla układu mobilnego (B)
 • Dodano parametr Domyślna ilość rekordów dla listy dokumentów (B)
 • Na listach FV oraz dokumentów WZ wprowadzono uzależnienie widoczności kolumny Kontrahent od widoku dokumentów dla większej liczby kontrahentów (wszyscy)  (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.25 z dnia 22.03.2017

 • Dodano możliwość załadowania czcionki systemowej Google Fonts (B,S)
 • W Statystykach dodano przegląd wpisywanych przez użytkowników fraz w wyszukiwarkę główną (B,S)
 • Zmieniono działanie parametru „Pokazuj kolumnę Nazwa kontrahenta na liście zamówień” – kolumna Nazwa kontrahenta będzie prezentowana zawsze w widoku zamówień od większej liczby kontrahentów (B)
 • Zmieniono prezentację aktywnych filtrów i kategorii (B)
 • Dodano parametr ustawiający sposób działania filtrów – AND lub OR (B)
 • Dodano możliwość prezentowania w menu górnym listy kategorii (pierwsze poziomy) oraz listy producentów w menu górnym (B)
 • Dodano nowy wariant widoku raportu Pozycji niezrealizowanych (BPP)
 • Dodano konfigurację pokazywanych pól w Zapytaniu o artykuł i w Zapytaniu o cenę artykułu (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.21.0 z dnia 23.02.2017

 • Pozycjonowanie – Dodano zmieniony wariant prezentacji adresu strony (S)
 • Pozycjonowanie – Dodano zmiany w strukturze nagłówków strony poprawiające SEO (S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.95 z dnia 17.02.2017

 • Dodano parametr ustawienia koloru fontu określającego składnik kompletu w koszyku (BPP)
 • Poprawiono błąd linku potwierdzającego zamówienie w Mistral e-sklep B2C (S)

Wersja 2.20.90 z dnia 14.02.2017

 • Dodano wyszukiwarkę zdefiniowanych kompletów (BPP)
 • Dodano obsługę trackingu przesyłek Spedytorów GEIS i ET Logistik (BP,S)
 • Rozbudowano obsługę okna z informacją o ilości zaznaczonych artykułów (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.80 z dnia 02.02.2017

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu WAPRO Mag  w wersji 8.21.0 (B,S,A,D)
 • Dodano obsługę Mistral Kategorie do definicji kompletów (BPP)
 • W definicji trybu pracy magazynów dodano ustawienie max. liczby wyświetlanych rekordów listy artykułów (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.60 z dnia 20.12.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.20.2 (B,S,A,D)
 • Dodano parametryzację listy rozrachunków o wybór jednej z dodatkowych kolumn rozrachunku (B)
 • Dodano nowy wariant informacji targetowanej – Tylko grafika (BP)
 • Dodano możliwość definicji stopki html dla każdego języka (B)
 • Do listy użytkowników tworzonych przez Managera zakupów dodano kolumnę Grupa użytkowników (BPP)
 • Wprowadzono drobne zmiany w wydrukach faktur VAT (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.45 z dnia 06.12.2016

 • Rozbudowano funkcję Schematów dodawania nowych kontrahentów przez PH o opcją Dostęp do pola Tekst ostrzeżenia (BP)
 • Dodano możliwość edycji numeru niewykorzystanego kuponu rabatowego (S)
 • Dodano funkcję prezentowania listy Zamienników zgodną z kolejnością ustawioną w WF-Mag (B,S)
 • Dodano funkcję definicji prezentowania wartości gabarytów i wagi artykułu z dokładnością do wybranej ilości miejsc po przecinku (B)
 • Do definicji klasy XML dodano pole Wybrana kartotekowa cena sprzedaży (B)
 • W ustawieniach filtrów dodano opcję Resetuj wynik wyszukiwania po dodaniu artykułu do koszyka (B,S)
 • Odświeżono wygląd części funkcji konfiguracyjnych (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.30 z dnia 24.11.2016

 • Dodano nowy układ dla newslettera – prosty układ kafelkowy (BP)
 • Dodano opcję wyszukiwania i filtrowania na liście newsletterów (BP)
 • Dodano opcję wyszukiwania na liście Adresatów (BP)
 • Dodano opcję grupowego usuwania zaznaczonych zgłoszeń nowych użytkowników (B)
 • Dodano opcje określające domyślne ustawienia czcionki dla opisów artykułów pobieranych z programu WF-Mag (bez edycji w Mistral) (B,S)
 • Lista Faktur VAT  – Dodano parametr: Pozwalaj na wydruk tylko tych Faktur VAT, które są zablokowane po wydruku w WF-Mag (B)
 • Rozsyłacz Faktur VAT – Dodano parametr: Wysyłaj tylko te Faktury VAT, które są zablokowane po wydruku w WF-Mag (B)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.15 z dnia 09.11.2016

 • Manager zakupów i kontrahent wielooddziałowy – Dodano funkcję edycji zamówienia przez Managera zakupów. Dodano nowy status zamówienia – Zaakceptowane ze zmianami (BPP)
 • Dodano komunikat o wygaśnięciu sesji (B,S)
 • Dodano opcję przypisywania progu rabatowego do artykułów należących do wybranej gałęzi kategorii wielopoziomowej (BP)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.20.0 z dnia 19.10.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.20.0 (B,S,A,D)
 • Zmodernizowano mechanizm współpracy z Freshmail w zakresie zapisywania odbiorców Newsletterów do wybranej grupy subskrybentów we Freshmail (S)
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta po loginie i adresie e-mail w Raporcie z importu (B)
 • Dodano wykluczenia Kompletów z rabatowania z tytułu rabatu dodatkowego naliczanego w koszyku, rabatu z tytułu wybranej formy płatności oraz formy dostawy (BPP)
 • Do obsługi Newslettera dodano opcję wysyłania Newslettera z produktami bez zdjęć (BP)
 • Do obsługi Newslettera dodano ustawienie sposobu sortowania artykułów w newsletterze (BP)
 • Odświeżono wygląd tabeli pozycji znajdujących się w koszyku wraz z ustawianiem rozmiaru czcionki (B)
 • Wydano dodatek dla Mistral Business B2B PRO / PRO PLUS / CONNECT – „Zaokrąglanie zamawianej ilości do pełnych opakowań”
 • Dodano opcję potwierdzenia usunięcia reklamacji przez operatora (BP)
 • Wykonano drobne zmiany porządkowe w Konfiguracji (B.S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.120 z dnia 12.09.2016

 • Wersja ta jest ostatnią wersją, która wspiera Microsoft SQL Server w wersji 2008/2008 R. Kolejne wersje będą współpracować z Microsoft SQL Server 2012 / 2014 / 2016
 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.4 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję pokazywania domyślnego rabatu kontrahenta oraz nazwę grupy cenowej do której on należy w programie WF-Mag w oknie danych handlowych (B)
 • Dodano obsługę podglądu zapisanych koszyków przy włączonym oknie bocznym koszyka (B)
 • Dodano obsługę listów przewozowych wprowadzonych do Zamówienia w programie WF-Mag (od wersji 8.11.2) (BP)
 • Rozbudowano funkcję planowanych dostaw o uwzględnianie rezerwacji artykułów oraz prezentacji ilości z planowanej dostawy zgodnie ustawieniami widoczności stanów magazynowych (BP)
 • Do ustawień dla grup kontrahentów dodano funkcję pokazywania członkowi grupy tylko artykułów z ustawioną ceną indywidualną (BPP)
 • Manager zakupów – dodano funkcję powielania zamówień odrzuconych przez Managera (BPP)
 • Dodano opcję wyłączania kolumny Kontrahent na liście Zamówień i możliwość pokazywania w jej miejscu innego pola z zamówienia (B)
 • Dodano parametr określający po jakim czasie ( w sekundach)  ma się uaktywniać okno szybkiego podglądu karty artykułu (B,S)
 • Wprowadzono drobne zmiany wizualne i poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.90 z dnia 05.08.2016

 • Poprawiono błędy związane z obsługą java script (S)
 • Poprawiono błędy dotyczące definicji domyślnego języka kontrahenta (B)

Wersja 2.19.85 z dnia 30.07.2016

 • Dodano parametr wyłączający ukrywanie cen w całym systemie wraz z grupowym odznaczeniem uprawnienie Ukrywaj ceny wszystkim użytkownikom (BP)
 • Poprawiono błąd sumowania rabatów zamawianych pozycji z rabatem/narzutem udzielanym z tytułu wybranej formy płatności (BP)
 • Do edytorów html dodano obsługę ikon (B)

Wersja 2.19.80 z dnia 25.07.2016

 • Poprawiono błędy dotyczące wyboru form dostawy (S)
 • Poprawiono błędy dotyczące funkcji ukrywania cen wybranym użytkownikom (B)

Wersja 2.19.75 z dnia 19.07.2016

Uwaga – ważna informacja ! W związku z rozbudową opcji ukrywania cen wybranym użytkownikom / grupom użytkowników w systemie został dodany parametr globalny dot. ukrywania cen o nazwie  Nie ukrywaj. Jeśli po aktualizacji systemu ceny będą ukryte, należy parametr globalny (dostępny w Konfiguracja – > Artykuł -> Stany, ceny, filtry, wyszukiwarka-> Ukrywaj ceny artykułów) przestawić na pozycję Nie ukrywaj. 

 

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.2 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję definiowania prezentacji wybranych pól dodatkowych artykułu na kafelkach i listach artykułów dla grup kontrahentów (B)
 • Dodano opcję Nie pokazuj artykułów w promocji których ilość dostępna = 0  (B)
 • Rozbudowano funkcję importów opisów z pliku CSV. Dodano opcję określającą kodowanie znaków w źródle importu (B)
 • Koszyk B2B. Dodano funkcję prezentacji galerii artykułów powiązanych lub będących zamiennikami dla pozycji znajdujących się w koszyku (BP)
 • Dodano możliwość definicji kolorowej etykiety wybranym statusom artykułów (B)
 • Rozbudowano funkcje Rozsyłacza Faktur VAT o zmienne z danymi Faktury w szablonie wiadomości e-mail. Dodano obsługę wysyłki faktur VAT w języku angielskim kontrahentom spoza Polski (BP)
 • W wydrukach Faktur VAT dodano obsługę faktur FUE (B)
 • Rozbudowano funkcję ukrywania cen. Dodano możliwość definicji ukrywania cen użytkownikom oraz grupom użytkowników (BP)
 • Mistral Kategorie – rozbudowano aplikację o prezentację w systemie większej ilości pól artykułu z WF-Mag.
 • Mistral Cechy (Mkat)- dodano możliwość przypisania znakowego  symbolu dla cechy. Dodano możliwość przypisania zdjęcia do cechy.
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.55 z dnia 14.06.2016

 • Dodano konfigurację widoczności kompletów dla wybranych grup kontrahentów i przedstawicieli handlowych (BPP)
 • Zmodyfikowano okno z informacją o zaznaczonych artykułach na okno zawsze widoczne (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.50 z dnia 09.06.2016

 • Dla Przedstawicieli handlowych i użytkowników specjalnych dodano opcję wyświetlania okna z danymi handlowymi kontrahenta z górnego menu oraz z listy wyboru kontrahenta (B)
 • Dla Przedstawicieli handlowych i użytkowników specjalnych dodano opcję wyświetlania z listy kontrahentów okna ze szczegółową informację o saldzie kontrahenta (B)
 • Zmodyfikowano listę zgłoszeń nowych użytkowników z formularza rejestracyjnego. Teraz zgłoszenia na podstawie których dodano do systemu użytkownika nie są usuwane (B)
 • Dodano obsługę wyboru kategorii Mistral do których mają dostęp przedstawiciele handlowi (BP)
 • Dodano konfigurację umożliwiająca ustawienie kolejności kolumn i zawartość tabeli z listą artykułów w wiadomościach e-mail o zmianie statusu zamówienia (B, S)
 • Rozbudowano parametr Pokazuj rabat kontrahenta na karcie artykułu. Teraz to ustawienie może być zależne od zalogowanego kontrahenta lub przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano Czeski interfejs językowy jako dodatek do systemu Mistral Business (B)
 • Dodano samoinicjujące się okno (nad oknem kategorii)  z informacją o ilości zaznaczonych artykułów z opcją dodania ich do koszyka (B)
 • Do pól dostępnych do wyszukiwania w konfiguracji wyszukiwarki dodano pola:  Lokalizacja, PKWiU oraz SWW/KU z kartoteki artykułu w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Na liście kontrahentów dodano oznaczenie czerwonym fontem kontrahentów z zablokowanym obrotem magazynowym w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.45 z dnia 03.06.2016

 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.20 z dnia 26.04.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.11.0 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję przypisywania konta bankowego zamówień do wybranych walut (B)
 • Dodano funkcję ustawiania wielkości czcionki dla list dokumentów (Zamówień, Faktur VAT, Rozrachunków i Dokumentów magazynowych)  (B)
 • Dodano opcję pokazywania listy należności na wydrukach Faktur VAT (B)
 • Dodano nowy wzór wydruku Faktury VAT (B)
 • Dodano nowy parametr dla wydruku Faktur VAT pokazywania ilości dla jednostek niepodzielnych jako liczby całkowite (B)
 • Dla eksportów opisów artykułów z systemu Mistral dodano parametry eksportu bez znaczników html oraz wybór separatora rozdzielającego kolumny (B,S)
 • Dodano parametr pokazywania pola Numer zamówienia Klienta wraz z możliwością nadania dla niego nazwy w każdym języku (B)
 • Mistral Kategorie – Dodano możliwość definicji dostępu Kontrahentom do wybranych kategorii z różnych magazynów (BMk)
 • Mistral Kategorie – Dodano możliwość niezależnego od uprawnień Kontrahenta przydzielania widoczności Grupom Przedstawicieli Handlowych do wybranych kategorii Mistral   (BMk)
 • Dodano opcję wyszukiwania zamówień po fragmencie tekstu z pola Uwagi zamówienia (B)
 • Dodano parametr w definicji pliku tła strony oraz pliku tła Witryny Startowej – Tło wspólne z nagłówkiem (S)
 • Dodano parametr w definicji pliku tła Witryny Startowej – Nieruchome tło (S)
 • Dodano szereg mechanizmów poprawiających SEO oraz zgodność z W3C (S)
 • Wprowadzono nowy Dodatek dla systemu Mistral Business B2B –  Mistral Cechy (BC)
 • Wykonano szereg prac optymalizujących działanie systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.19.0 z dnia 01.04.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.8 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję nowości automatycznych. Nowo dodany artykuł w programie Asseco WAPRO WF-Mag może być automatycznie prezentowany jako nowość w systemie Mistral Business B2B (B)
 • Dodano funkcję definicji i prezentowania sidebarów (bocznych paneli wysuwanych). Sidebary można zdefiniować dla każdej strony systemu Mistral Business B2B (także dla okna logowania) (B) (Sidebary w B2B – zobacz więcej informacji)
 • Dodano opcję prezentacji pozycji koszyka w bocznym oknie lub w sidebar (B) (Okno koszyka – zobacz więcej informacji)
 • Rozbudowano funkcję eksportu klas XML / CSV . M.in dodano możliwość ustawiania kolejności kolumn w pliku CSV, możliwość dodania własnego pola wraz z wartością do klasy XML/CSV (BP)
 • Rozbudowano funkcję importów i eksportów danych z magazynów zewnętrznych Mistral o współpracę z plikami w formacie XML (BP)
 • Dodano słownikowanie zwrotów Artykuł dostępny, Artykuł niedostępny, Artykuł ostatnio dodany do koszyka (B)
 • Dodano parametr  sposobu wyboru formy dostawy i formy płatności w koszyku Mistral e-sklep B2C (pole rozwijalne / lista) (S)
 • Dodano obsługę danych strukturalnych Google dla artykułów (S)
 • Przebudowano mechanizm konfiguracji prezentacji danych z tabel dodatkowych zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag (BPP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano szereg drobnych poprawek  i ulepszeń (B,S)

Wersja 2.18.70 z dnia 29.01.2016

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.6 (B,S,A,D)
 • Dodano funkcję eksportu i importu opisów artykułów z plików CSV (B,S)
 • Dodano listę użytkowników o typie Manager zakupów (BPP)
 • Do szablonów e-mail o zmianie statusu zamówienia dodano możliwość wstawiania zawartości pól dodatkowych zamówienia oraz link to trackingu przesyłki (BP,S)
 • Opublikowano dodatek dla systemu Mistral Business – Mistral kategorie który składa się z 2 elementów: Aplikacji desktopowej do zarządzania drzewem kategorii oraz ustawień w Mistral Business. Dzięki dodatkowi Mistral kategorie można stworzyć niezależne od WF-Mag drzewo kategorii, przypisać zdjęcia kategoriom, przypisać jeden artykuł do wielu kategorii, dokonać tłumaczenia nazw artykułów i kategorii na dostępne w systemie Mistral Business języki itd.(B)
 • Dodano definicję widoczności poszczególnych gałęzi Mistral kategorii dla kontrahenta / grupy kontrahenta. (BMk)
 • Opublikowano dodatek dla systemu Mistral Business – Rysunek z linkiem do artykułu. Dodatek oparty jest na funkcji Mistral kategorie. Dzięki dodatkowi możemy w sposób graficzny wskazać wybrane artykuły dostępne w systemie Mistral. Definicja dodatku polega na naniesieniu na zdjęciu przypisanym do najniższego poziomu kategorii punktów powiązanych z jednym lub wieloma artykułami (BRl)
 • Zoptymalizowano mechanizm wyszukiwarki kategorii (B,S)
 • Dla języka niemieckiego dodano parametr pobierania nazwy artykułu z wybranego pola (BPP)
 • Do definicji klas XML i CSV dodano pole Domyślna jednostka sprzedaży (BP)
 • Rozbudowano opcję przypisywania schematu dodawania nowego kontrahenta dla Przedstawiciela Handlowego. Teraz schemat ten można przypisać zarówno Przedstawicielowi handlowemu (wyższy priorytet) jak i grupie Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano możliwość nadawania własnych nazw znacznikom i kolumnom w eksportach XML i CSV (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.55 z dnia 19.01.2016

 • Poprawiono błąd eksportu plików XML i CSV (BP)

Wersja 2.18.43 z dnia 23.12.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.4 (B,S,A,D)
 • RMA – Dodano opcję dodawania załączników (np. zdjęć) do reklamacji  (BPP)
 • Dodano opcję Propozycji cenowej dostępnej z karty artykułu lub progu rabatowego (BP)
 • Dodano ustawienia sposobu ukrywania cen w zależności od zalogowanego użytkownika (B)
 • Aukcje – dodano mechanizm automatycznej aktualizacji kategorii i słowników Allegro (A)
 • Dodano mechanizm definiowania kosztów i sposobu dostawy w zależności od regionu adresu dostawy (SP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.35 z dnia  07.12.2015

 • Rozbudowano funkcjonalność formularza rejestracyjnego. Dla pola Pokazuj pole Podatnik VAT zarejestrowany w UE dodano możliwość ustawienia własnej nazwy pola w każdym języku oraz opcję prezentacji pola tylko w wybranych językach (B)
 • Dla pól dodatkowych formularza rejestracyjnego dodano możliwość ustawienia własnej nazwy pola w każdym języku oraz opcję prezentacji pola tylko w wybranych językach (B)
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem nowego kontrahenta ze zgłoszenia pochodzącego z formularza rejestracyjnego (B)
 • Dodano możliwość definiowania własnych tekstów o Planowanych dostawach w każdym języku (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.30 z dnia 02.12.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.2 (B,S,A,D)
 • W rozszerzonych szablonach e-mail potwierdzających złożenie zamówienia dodano zmienną: {link_do_zamowienia} (B)
 • W definicji treści oraz stopce newslettera dodano zmienną {adres_strony_z_newsletterem} która może być użyta jako link powiązany z obiektem – np. obrazkiem (BP)
 • Dodano niemiecką wersję językową (BPP)
 • Dodano ukraińską wersję językową (BPP)
 • W tabeli informacji bieżących dodano informację o języku (B)
 • Mistral Aukcje – Przeprowadzono lifting wyglądu panelu systemu (A)
 • Mistral Aukcje – Dodano opcję dopisywania uwag do zamówień ręcznie wysyłanych do WF-Mag przez operatora Mistral Aukcje (A)
 • Mistral Aukcje – Dodano opcję ręcznego przesyłania zaznaczonych aukcji jako zamówienie do programu WF-Mag dla Windows (A)
 • RMA – odświeżono wygląd listy reklamacji i formatek (BPP)
 • W tabeli informacji bieżących dodano informację o języku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.10 z dnia  23.10.2015

 • Dodano parametr Artykuły z ilością dostępną mniejszą niż stan minimalny w WF-Mag traktuj jako niedostępne (B)
 • Dodano obsługę oznaczania artykułów jako niedostępne dla definicji ikony stanu „Brak do” oraz parametr oznaczania tych artykułów jako niedostępne w całym systemie (B)
 • Rozbudowano opcję Odśwież informację o kategoriach o funkcję Odśwież informację o kategoriach i magazynach (B)
 • Dla systemów działających z certyfikatem SSL dodano parametr: Wymuś działanie systemu po HTTPS dla strony koszyka (S)
 • Odświeżono wygląd komunikatów informacyjnych prezentowanych w koszyku (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.18.0 z dnia  13.10.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.10.0 (B,S,A,D)
 • Dodano opcję podglądu listy kontaktów z listy kontrahentów (BP)
 • Newsletter – Dodano opcję data ważności dla newslettera (BP)
 • Newsletter – Dodano opcję wyświetlania newslettera na stronie systemu Mistral. Funkcja jest szczególnie pomocna przy korzystaniu z funkcji zamówień z newslettera i problemem blokowania przez programy pocztowe formularzy (BP)
 • Newsletter – odświeżono wygląd listy artykułów do zamówienia (BP)
 • Dodano opcję podglądu i szybkiego zamówienia poszczególnych składników produktu z jego karty artykułu (BP)
 • Dodano integrację z Trusted Shops (S)
 • Dodano obsługę rabatu kontrahenta dla ceny promocyjnej wyliczanej jako rabat z ceny sprzedaży oraz obsługę znacznika Cena promocyjna podlega rabatom w kartotece artykułu w WF-Mag (w przypadku zaznaczenia znacznika Cena promocyjna podlega rabatom od ceny promocyjnej będą odejmowane inne rabaty kontrahenta) (B)
 • Rozbudowano opcję mapowania kategorii Ceneo (S)
 • Rozbudowano Systemowy Monitor Błędów. Umożliwiono usunięcie raportowania wybranych błędów (B)
 • Dodano parametr określający ilość pokazywanych wierszy artykułów na stronie głównej (B)
 • Dodano informację o nazwie i adresie e-mail użytkownika składającego zamówienie w zamówieniu w WF-Mag (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano porządki i szereg drobnych poprawek w panelu administracyjnym (B,S)

Wersja 2.17.93 z dnia  27.08.2015

 • Rozbudowano uprawnienia użytkowników specjalnych (B)
 • Rozbudowano funkcję płatności online o możliwość wskazania grupy kontrahentów którzy mogą opłacać dokument bezpośrednio z listy (B)
 • Dodano opcję pokazywania kolumny Zarezerwowano na liście pozycji zamówienia (B)
 • Dodano funkcję rozpoznawania wersji przeglądarki Microsoft Internet Explorer i blokowania działania systemu Mistral Business B2B uruchamianego na starszych, nieobsługiwanych wersjach (B)
 • Rozbudowano szablony e-mail o zgłoszeniu użytkownika o zmienne: {proponowany_login} i {proponowane_haslo}
 • Dodano parametr: Pokazuj zakres dat promocji na kafelku (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu oraz rozbudowano funkcję monitora błędów (B)

Wersja 2.17.85 z dnia  30.07.2015

 • Dodano możliwość definiowania własnych tekstów wyświetlających się w wyszukiwarce artykułów, kategorii i producentów (B,S)
 • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta wg pola Wyróżnik kontrahenta (B)
 • Dodano opcję wysyłki newslettera na adres domyślnego lub wszystkich kontaktów kontrahenta (BP)
 • Dodano opcję zmiany nazwy dla systemowej strony statycznej (B)
 • Dodano parametr: Nie pokazuj pustych kategorii (S)
 • Do szablonu wiadomości o modyfikacji zamówienia dodano zmienną adres e-mail użytkownika który dokonał zmiany (B*)
 • Rozbudowano funkcję Monitora błędów (B)
 • Poprawiono problem komunikatów przeglądarki dot. opuszczania strony (B)
 • Zoptymalizowano proces logowania (B)
 • Dodano parametr: Pokazuj zakres dat promocji na kafelku (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.72 z dnia  16.07.2015

 • Dodano możliwość wstawiania kodów konwersji dla stron pojawiających się po złożeniu zamówienia (S)
 • Dodano funkcję wymuszania zmiany hasła przy najbliższym logowaniu przez użytkownika (B)
 • Dla zsynchronizowanego trybu pracy magazynów dodano opcję pobierania cen artykułów z magazynu dla zamówień (B)
 • W definicji Exportów XML i CSV dla zsynchronizowanego trybu pracy magazynów dodano opcję pobierania cen artykułów z wybranego magazynu (BP)
 • Dodano obsługę monitowania przez przeglądarkę próby zamknięcia okna przeglądarki. Potwierdzenie opuszczenia strony dokonuje automatycznego wylogowania użytkownika. Funkcja domyślnie włączona jest dla Przedstawicieli handlowych, ale możne także obsługiwać wszystkich użytkowników systemu (B)
 • Dodano operację umożliwiającą edycję użytkownika specjalnego (S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.66 z dnia  09.07.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.8 (B,S,A,D)
 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zgodności z umową licencyjną oprogramowania WAPRO WF-Mag dla Windows produkcji firmy Asseco Business Solutions S.A. w zakresie korzystania z kont przedstawicieli handlowych w systemie Mistral wprowadzono  kontrolę liczby posiadanych stanowisk oprogramowania WF-Mag przy logowaniu użytkowników wewnętrznych. Oznacza to, że praca na koncie użytkownika przedstawiciela handlowego będzie zajmowała  stanowisko programu WF-Mag. Jednoczesna praca na większej liczbie kont przedstawicieli handlowych niż liczba posiadanych stanowisk programów WF-Mag nie będzie możliwa.(BP)
 • Rozbudowano funkcję podpowiadania wyników wyszukiwania. Dodano miniaturkę zdjęcia oraz możliwość pokazania jednego z identyfikatorów artykułu (B,S)
 • Dodano oznaczenie aktualnie wybranej ostatniej dostawy (BP,S)
 • Aktywnymi linkami oznaczono poszczególne kroki koszyka (w koszyku) (S)
 • Dodano opcję ręcznego zamykania okna szybkiego podglądu (B,S)
 • Rozbudowano moduł Exporty XML o następujące funkcje: Dodano pola klasy xml: data ostatniej zmiany ceny oraz kod kreskowy kontrahenta, dodano opcję pokazywania aktualnych możliwości produkcyjnych produktu zamiast jego stanu wg wariantu domyślnego, dodano opcję wyboru znaku separatora ceny („.”, „,”), dodano opcję generowania pliku XML zawierającego tylko artykuły  o wybranych statusach, dodano opcję wprowadzenie wartości stanu powyżej której artykuł jest oznaczony jako artykuł o nieograniczonej dostępności (Bp)
 • Dodano funkcję eksporty CSV będącą odwzorowaniem definicji  istniejącej funkcji exportów XML (BP)
 • Dodano zoom dla zdjęcia artykułu (na karcie artykułu) (B,S)
 • Dodano opcję zdefiniowania stopki strony w każdym z dostępnych w systemie języków (S)
 • Dodano obsługę aktywnej stopki do własnych styli CSS (S)
 • Dodano opcję nie dodawania do zamówienia pozycji z usługą dostawy gdy koszt dostawy = 0 (S)
 • Dodano do słownika nazwy klawiszy Kup teraz  oraz zamawiam w rozbiciu na wszystkie kroki koszyka oraz ostatni krok zamówienia (S)
 • Dodano do słownika treść wymogu akceptacji regulaminu prezentowaną w koszyku (S)
 • Dodano opcję administracyjną umożliwiającą wyczyszczenie historii akceptacji regulaminów (S)
 • RMA – Zoptymalizowano system w zakresie przeglądania listy reklamacji (BPP)
 • Dodano możliwość definicji osobnego serwera SMTP dla wysyłania informacji o zmianie statusu zamówienia (BP)
 • Przeglądanie listy FV – dodano filtr Typ faktury (jako parametr konfiguracyjny). Dzięki niemu można filtrować faktury zakupu i sprzedaży (B)
 • Rozbudowano funkcje Newslettera o możliwość wyboru trybu składania zamówienia z newslettera, definicję prefiksu zamówienia oraz możliwość zakładania wybranej etykiety zamówienia (BP)
 • Dodano możliwość mapowania każdego poziomu kategorii wielopoziomowej na kategorie Ceneo (S)
 • Dodano opcję podpowiadania kontrahenta (wg podanego w zgłoszeniu nr NIP) przy dodawaniu użytkownika ze zgłoszenia pochodzącego z formularza rejestracyjnego (B)
 • Dodano opcję umożliwiającą edycję Przedstawiciela Handlowego z poziomu edycji Grupy Przedstawicieli Handlowych (BP)
 • Dodano integrację z FRESHMAIL (S)
 • Dodano integrację z LiveChat (S, B)
 • Dodano integrację z Ceneo – Zaufane Opinie (S)
 • Dodano moduł Monitor błędów który monitoruje błędy automatów działających cyklicznie (Windykator, Rozsyłacz FV, Exporty XML) oraz błędy zwrócone przez WF-Mag podczas zapisywania zamówienia (B,S)
 • Rozbudowano szablony e-mail dla potwierdzeń zamówień o pola Odbiorca – firma Odbiorca -osoba oraz Telefon (S)
 • Dodano opcję zarządzania kolejnością zakładek z artykułami na stronie głównej (przy wyłączonym panelu bannerów) (B)
 • Dodano opcję ustawienia wielkości czcionki na liście artykułów (B)
 • Dodano opcję założenia wybranej etykiety zamówienia zdefiniowanej w programie WF-Mag zamówieniom złożonym przez danego Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano definicję koloru czcionki w panelu logowania (S)
 • Dodano opcję dodawania użytkownika e-sklepu przez Administratora (S)
 • Informacje o zmianie statusu zamówienia – Dodano obsługę definicji szablonów e-mail dla wybranego statusu zamówienia (S)
 • Dodano funkcję wysyłania raportu dostępności artykułu (BPP)
 • RMA – dodano opcję osobnej definicji szablonów e-mail dla każdego statusu reklamacji (BPP)
 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.17.37 z dnia  30.04.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.6 (B,S,A,D)
 • Wprowadzono nowy panel administratora w układzie graficznym nr 2 (B)
 • Dodano funkcję zarządzania kolejnością zakładek na karcie artykułu (B,S)
 • Dodano kolorowanie całych rekordów FV i Rozrachunków w zależności od stanu rozliczenia (B)
 • Rozszerzono funkcje uprawnień Użytkowników specjalnych o możliwość przeglądania FV oraz zamówień wszystkich kontrahentów (BPP)
 • Dodano opcję wyszukiwania faktur VAT zawierających asortyment o wskazanym kodzie egzemplarzowym (BPP)
 • Reklamacje RMA – Dodano opcję wprowadzania i weryfikację sprzedaży danego kodu egzemplarzowego (BPP)
 • Reklamacje RMA – dodano obsługę kodów egzemplarzowych (BPP)
 • Zmieniono sposób przechowywania informacji bieżących (B)
 • Dodano stronicowanie nad listą artykułów (S)
 • Dodano opcję Automatycznie dodawaj datę do nazwy generowanego pliku do ustawień każdego Kontrahenta w module Exporty XML (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.28 z dnia  14.04.2015

 • Zmodyfikowano funkcję – Lista producentów. Dla przyspieszenia działania systemu lista producentów jest aktualizowana i  „cache-owana” co stały interwał czasowy. Dodano także opcję ręcznego wymuszenia odświeżenia informacji o producentach (B,S)
 • Dodano parametr określający sposób aktywowania okna filtrów (B,S)
 • Dodano opcję oznaczenia wybraną etykietą zamówień w WF-Mag zamówień pochodzących z Mistral Aukcje (A)
 • Zmodyfikowano wydruk Zamówień zewnętrznych (BPP)
 • Dodano możliwość włączenia innej prezentacji artykułów w menu Produkty w Mistral e-sklep. Teraz zamiast całej listy artykułów można zdefiniować 3 dowolne zakładki i prezentować w nich tylko artykuły o wybranych statusach (np. promocje, nowości, wyprzedaże itd.) (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.23 z dnia  03.04.2015

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.4 (B,S,A,D)
 • Wprowadzono nowe edytory HTML (B,S,A,D)
 • Dodano możliwość oznaczania zamówień pochodzących z Mistral wybraną etykietą zamówień zdefiniowaną w WF-Mag (S,A)
 • Dodano obsługę większej liczby zakładek na karcie artykułu (zastosowano mechanizm przesuwania) (B,S)
 • Dodano możliwość prezentowania w formie kolorowych etykiet nakładanych na zdjęcia artykułów wyróżnionych (S)
 • Przebudowano funkcję Duplikaty NIP (S)
 • Rozbudowano opcje galerii artykułów na witrynie startowej. Dodano możliwość automatycznego prezentowania artykułów wyróżnionych (S)
 • Dodano panel handlu zawierający bieżące informacje handlowe dla Administratora (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.5 z dnia  24.02.2015

 • Dodano funkcję ustawiania kolejności stron w górnym menu (B)
 • Formularz rejestracyjny – dodano możliwość wyłączenia sekcji Adres Korespondencyjny i Adres dostawy (B)
 • W informacjach bieżących dodano konfigurację widoczności danej informacji w  zależności od grupy kontrahenta i grupy użytkownika (BP)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.17.0 z dnia  17.02.2015

Uwaga! Ta wersja zawiera zmiany graficzne ! Użytkownicy, którzy korzystają z własnych styli CSS muszą dokonać ich redefinicji lub deaktywacji. W przeciwnym wypadku system nie będzie wyświetlany poprawnie!

 • Podczas logowania dodano sprawdzanie trwania aktywnej sesji dla logującego się użytkownika. W przypadku aktywnej sesji system wyświetla odpowiedni komunikat  (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch własnych pól na formularzu rejestracyjnym (BPP)
 • Dodano sprawdzanie trackingu przesyłek dla Kuriera K-EX (http://kurier.k-ex.pl/tnt.php) (BP)
 • Dodano prezentację ikony „Sprawdź możliwości produkcyjne produktu” na kafelku (BP)
 • Dodano funkcję Automatycznie zmieniaj zamawianą ilość na max ilość dostępną podczas dodawania artykułu do koszyka oraz składania zamówienia (B)
 • Dodano parametr dla trybu pracy magazynów zsynchronizowanych : „Ilość artykułów w wynikach szukania ” – Domyślne ustawienie 4000 (B)
 • Zoptymalizowano działanie systemu dla trybu pracy – Magazyny zsynchronizowane (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnego pola liczbowego w koszyku (BP)
 • Dodano opcję ustawiania (wybranego w konfiguracji) statusu nieautomatycznego zamówienia w koszyku (BP)
 • Do szablonów wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia dodano pole z nazwą zakładanej etykiety zamówienia (BP)
 • Dodano opcję kolorowania barwą przypisaną dla danego statusu całych rekordów na liście zamówień (B)
 • Dodano inny wariant graficzny dla alternatywnej listy artykułów zgrupowanych (SP)
 • W ustawieniach Zamówień dodano parametr: Nie pokazuj opcji wyboru adresu dostawy (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą zapisywanie prefiksu zamówienia zdefiniowanego dla danego Przedstawiciela Handlowego do pozycji zamówienia przez niego składanego (BPP)
 • Zmodyfikowano mechanizm paginacji stron (B)
 • Dodano opcję Domyślna forma płatności kontrahenta na zamówieniach dzięki której zamówienia składane w systemie Mistral miały automatycznie ustawiony termin płatności zależny od ustawień kontrahenta w programie WF-MAG (B)
 • W grupie kontrahentów dodano znacznik określający domyślną formę dostawy (B)
 • Rozbudowano konfigurację pokazywania odpowiednich pól zamówienia. Umożliwiono wybór jednej z opcji : Pola Uwagi z zakładki informacje dodatkowe / Pola informacje dodatkowe / Pola informacje dodatkowe oraz pola Uwagi dodatkowe zamówienia WF-Mag
 • Do szablonów wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia dodano pole {informacje_dodatkowe}. Jednocześnie z dotychczasowego pola {Uwagi} usunięto treści zapisane w informacjach dodatkowych zamówienia.

Uwaga! – Aby w wiadomości e-mail pokazywały się automatycznie dopisane przez system Mistral  informacje należy do wybranego szablonu wiadomości e-mail dodać pole {informacje_dodatkowe} !

 • Dla ustawień etykiet zamówień składanych przez system Mistral dodano opcję Pomijaj usługi (BP)
 • Dodano funkcję wyszukiwarki dla listy Producentów i drzewa kategorii (BP,S)
 • Dodano możliwość wstawienia logo na okno logowania dla układu graficznego nr 2 (B)
 • Dodano parametr zapisywania informacji o nowych kontrahentach dodawanych do bazy programu WF-Mag wielkimi literami (B,S)
 • Dodano definicję osobnego serwera SMTP do wysyłki wiadomości e-mail o zgłoszeniach / utworzeniu kont użytkowników (B)
 • Dodano nowy parametr dla widoku kategorii wielopoziomowych – Pokazuj rozwinięte tylko jedno drzewo z podkategoriami (B)
 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.95 z dnia  06.02.2015

 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.77 z dnia  22.01.2015

 • Dodano opcję usunięcia struktur monitora zamówień z bazy WF-Mag (B)
 • Dodano opcję prezentacji zapisanego adresu dostawy podczas jego zmiany w dodatku Modyfikacje zamówień (B)
 • Poprawiono błąd z błędnym zapisywaniem adresu dostawy jeśli nie był on wybrany w procesie składnia zamówienia (B)

Wersja 2.16.75 z dnia  21.01.2015

 • Dodano możliwość prezentowania listy producentów w bocznym oknie kategorii (B,S)
 • Podczas logowania do systemu Mistral Business B2B wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o fakcie istnienia aktywnej sesji na jego loginie. Ponowne zalogowanie kończy poprzednią sesję (B)
 • Zmodyfikowano ekran wyboru adresu dostawy. Dodano tabelę z zapisanymi adresami dostaw z możliwością usunięcia wybranego adresu dostawy (B)
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania dodatkowego pola edycyjnego w koszyku z możliwością zapisania wprowadzonej do niego wartości do wybranego pola dodatkowego zamówienia (BPP)
 • Dodano moduł Ostatnie dostawy. Ostatnie dostawy prezentowane są jako daty. Prezentują one wszystkie pozycje widoczne w systemie internetowym które zostały przyjęte dokumentem magazynowym z ustawieniem do prezentacji w systemie Mistral w danym dniu (BP,S)
 • Wprowadzono nowy sposób wyświetlania komunikatów systemowych (S)
 • Wprowadzono możliwość ustawienia responsywnego widoku systemu. Dla rozdzielczości powyżej 1200 pix system automatycznie będzie wyświetlał się w szerokim układzie a dla rozdzielczości niższych w wąskim (B)
 • Dla układu responsywnego wprowadzono możliwość osobnej definicji bannerów dla każdej szerokości lub dla układu wąskiego skalowanie w dół bannerów zdefiniowanych dla układu szerokiego (B)
 • Dodano nowy mechanizm paginacji stron (B)
 • Dodano możliwość eksportowania do pliku CSV aktualnego widoku artykułów (B)
 • Dodano możliwość prezentowania różnicy procentowej między kartotekową cena sprzedaży i ceną dla kontrahenta (B)
 • Poprawiono błędy (B,S)

oarchiwum zmian