Warunki aktualizacji

Obowiązują od 01.01.2021

DEFINICJE

Jako aktualizacje określamy wszelkie ulepszenia, poprawy błędów, nowe  funkcjonalności, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, dodanie nowych wariantów systemów, dostosowanie do nowych wersji systemów operacyjnych oraz innych systemów od których zależne jest prawidłowe działanie systemów Mistral, dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych, dodatki itp.

Jednorazowy zakup nowej licencji bezterminowej na oprogramowanie Mistral upoważnia właściciela licencji do pobierania i instalowania bez dodatkowych opłat nowych wersji systemów Mistral przez okres 12 (dwanaście) miesięcy oraz dostęp do wsparcia technicznego. W przypadku zakupu ratalnego okres 12 miesięcy jest liczony od daty wydania pierwszej licencji czasowej.

Każda aktualizacja posiada unikalny kod aktywacyjny.

Aktualizacje są udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej.

Realizacja zakupu aktualizacji odbywa się poprzez zdalną aktywację licencji właściciela systemu oraz przekazanie faktury VAT zakupu (w formie elektronicznej).

CENY

Aktualizacje są płatne.

Koszt aktualizacji w przypadku dokonywania regularnych uaktualnień (co 12 miesięcy) wynosi 25% (dwadzieścia pięć procent) aktualnej ceny detalicznej (określonej na stronie internetowej mistral.net.pl/cennik) posiadanego wariantu sytemu Mistral. 

W przypadku aktualizacji zakupionych po  dacie wygaśnięcia poprzedniego okresu uprawniającego do pobierania nowych wersji, koszt aktualizacji zwiększa się o 2% w każdym następnym miesiącu.

Zakup aktualizacji w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji jest możliwy tylko jako zakup licencji czasowych wg aktualnych cen.

Zastrzegamy sobie pełne prawo do zmian warunków technicznych i handlowych (w tym cen) dotyczących aktualizacji.

SERWIS

Ze względów technicznych zgłoszenia serwisowe wymagają najnowszej wersji systemu Mistral. Wszystkie zgłoszenia błędów dotyczące innych niż aktualna wersja systemu MiStral nie będą rozpatrywane.

Modyfikacja danej funkcjonalności lub usunięcie błędów przeważnie wymaga zaktualizowania systemu. Użytkownicy którzy nie mogą dokonać uaktualnienia systemu nie mogą wymagać od nas prac serwisowych.

Data aktualizacji: 09.12.2019