Warunki aktualizacji

Obowiązują od 01.12.2021

 

DEFINICJE

Jako aktualizacje określamy wszelkie ulepszenia, poprawy błędów, nowe  funkcjonalności, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, dodanie nowych wariantów systemów, dostosowanie do nowych wersji systemów operacyjnych oraz innych systemów od których zależne jest prawidłowe działanie systemów Mistral, dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych, dodatki itp.

Jednorazowy zakup nowej licencji bezterminowej na oprogramowanie Mistral  upoważnia właściciela licencji do pobierania i instalowania bez dodatkowych opłat nowych wersji systemów Mistral przez okres 12 (dwanaście) miesięcy oraz dostęp do wsparcia technicznego.

W przypadku użytkowania systemu Mistral jako usługa Abonament 30/90 lub licencji czasowych: Licencja 365 dni i Przedłużenie 365 aktualizacje są dostępne bezpłatnie w ramach i w czasie aktywności usługi / licencji czasowej.

Realizacja zakupu aktualizacji odbywa się poprzez zdalną aktywację licencji właściciela systemu oraz przekazanie mu faktury VAT zakupu (w formie elektronicznej).

Z uwagi na ścisłą współpracę systemu Mistral systemem magazynowo-handlowym klasy ERP, każda aktualizacja systemu magazynowo-handlowego ERP wymaga zastosowania wersji systemu Mistral z nią zgodnej.

Zainstalowanie aktualizacji systemu magazynowo-handlowego ERP niezgodnej z aktualnie posiadaną wersją systemu Mistral spowoduje zablokowanie systemu Mistral (praca w systemie Mistral nie będzie możliwa) do czasu wgrania zgodnej wersji systemu Mistral z wersją systemu magazynowo-handlowego ERP)

Przed dokonaniem aktualizacji systemu magazynowo-handlowego upewnij się że jest już opublikowana  wersja systemu Mistral z nią zgodna, oraz że posiadasz prawo do jej pobrania.

 

 

CENY

Aktualizacje dla licencji bezterminowych są płatne.

Koszt aktualizacji w przypadku dokonywania regularnych uaktualnień (co 12 miesięcy) wynosi 25% (dwadzieścia pięć procent) aktualnej ceny detalicznej (określonej na stronie internetowej mistral.net.pl/cennik) posiadanego wariantu sytemu Mistral. 

W przypadku aktualizacji zakupionych po  dacie wygaśnięcia poprzedniego okresu uprawniającego do pobierania nowych wersji, koszt aktualizacji zwiększa się o 2% w każdym następnym miesiącu.

Zakup aktualizacji w terminie dłuższym niż 3 miesiące od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji jest możliwy tylko jako licencja Przedłużenie 365 wg aktualnych cen.

Zastrzegamy sobie pełne prawo do zmian warunków technicznych i handlowych (w tym cen) dotyczących aktualizacji.

 

 

SERWIS

Ze względów technicznych zgłoszenia serwisowe wymagają najnowszej wersji systemu Mistral. Wszystkie zgłoszenia błędów dotyczące innych niż aktualna wersja systemu MiStral nie będą rozpatrywane.

Modyfikacja danej funkcjonalności lub usunięcie błędów przeważnie wymaga zaktualizowania systemu. Użytkownicy którzy nie mogą dokonać uaktualnienia systemu nie mogą wymagać od nas prac serwisowych.

Data aktualizacji: 01.01.2021