Warunki procedury serwisowej i wsparcia technicznego

  1. Serwis systemów Mistral prowadzony jest tylko i wyłącznie przez producenta – firmę MS Systems z siedzibą we Wrocławiu, ul. Połabian 68, tel./ fax 71 796 72 98
  2. Gwarancyjnej procedurze serwisowej podlegają jedynie aktualne wersje systemów Mistral. Wersje nieaktualne nie są serwisowane i usuwanie błędów oraz usługa wsparcia technicznego dla takich wersji nie jest realizowana.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis błędu wraz z przykładami.
  4. Jedno zgłoszenie serwisowe może zawierać opis dotyczący tylko jednego błędu lub zagadnienia.
  5. W ramach procedury serwisowej technik systemów Mistral dla celów diagnostycznych dokonuje zalogowania się (w trybie naprawczym) do systemu Klienta. Logowanie ma tryb diagnostyczny i nie wpływa na ustawienia systemu dokonane przez użytkownika oraz nie usuwa jakichkolwiek danych. Akceptacja warunków serwisowych systemów Mistral jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez firmę (właściciela licencji systemu Mistral) składającą zgłoszenie serwisowe na dostęp przez technika firmy MS Systems do panelu administracyjnego jej systemu.
  6. Czas  reakcji serwisowej wynosi do 7 dni roboczych.
  7. Usunięcie błędów często wymaga wgrania nowej wersji systemu Mistral. Cykl wydawania nowych wersji systemu z reguły nie przekracza 60 dni.  W sporadycznych przypadkach może się więc zdarzyć, że oczekiwanie na nową wersję systemu zawierającą poprawki zgłoszonych błędów może wynieść do 60 dni.
  8. Serwis zastrzega sobie możliwość przygotowania specjalnej wersji testowej dla Klienta który zgłosił błąd wymagający dokładniejszej analizy.
  9. Bezpłatna procedura serwisowa nie obejmuje zgłoszeń błędów będących pochodną błędów bazy danych programu Asseco WAPRO Mag, konfiguracji i pracy oprogramowania serwerowego (w tym serwera SQL), sieci lokalnych i internet, problemów sprzętowych, nieznajomością systemu Mistral oraz programu Asseco WAPRO Mag  itd.
  10. W przypadku wykonania procedury serwisowej, która ze względów opisanych w pkt IX nie podlega bezpłatnej usłudze, zgłaszający zostanie obciążony opłatą serwisową wynoszącą 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy technika Mistral.

Ostatnia aktualizacja 01.03.2017r.