Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MS Systems  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Połabian 68,  w celu przeprowadzenia procedury serwisowej posiadanego przeze mnie systemu komputerowego Mistral, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn.zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru.