Archiwum zmian

Wersja 2.16.59 z dnia  29.12.2014

 • Poprawiono błędy (S)

Wersja 2.16.58 z dnia  23.12.2014

 • Dodano możliwość definiowania w słowniku własnego tekstu wyświetlanego na przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (S)
 • Dodano opcję blokowania zamówienia po zapisie (B)
 • Dodano opcję włączania szyfrowania SSL (https)  tylko dla zalogowanych użytkowników (S)
 • Poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.16.55 z dnia  22.12.2014

Uwaga! Wersja ta zawiera m.in zmiany dostosowujące system sklepu internetowego Mistral e-sklep do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia w/w ustawy zaczynają obowiązywać od 25.12.2014 roku. Aby zapoznać się z większą liczbą informacji na ten temat odwiedź nasz blog.

Uwaga! Ta wersja zawiera zmiany graficzne ! Użytkownicy, którzy korzystają z własnych styli CSS muszą dokonać ich redefinicji lub deaktywacji. W przeciwnym wypadku system nie będzie wyświetlany poprawnie!

 • Dostosowano działanie systemu Mistral e-sklep do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Więcej informacji o regulacjach zawartych w w/w ustawie znajdziesz tutaj (S)
 • Dodano konieczność akceptacji regulaminu przy każdym składaniu zamówienia. Każda akceptacja jest zapamiętywana w systemie(S)
 • Dodano możliwość prezentacji zakładki Koszt dostawy na karcie artykułu. W zakładce tej może być prezentowany domyślny tekst zdefiniowany w szablonie z wykorzystaniem predefiniowanych zmiennych {koszt_dostawy_artykulu} oraz  {termin_dostawy_artykulu} (B,S)
 • Dodano opcję pobierania informacji o koszcie dostawy oraz terminie dostawy (w dniach) z pól kartoteki artykułu z WF-Mag dla Windows oraz zdefiniowania domyślnych wartości kosztu oraz  terminu dostawy (B,S)
 • Dodano opcję obliczania terminu dostawy całego zamówienia względem pozycji zamówienia z najdłuższym terminem dostawy i odpowiednim wypełnieniem pola Termin realizacji zamówienia w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • Dodano pole prezentowane w koszyku w pierwszym kroku procesu zamówienia. W definicji pola jest możliwe  wprowadzenie dowolnego tekstu w którym można wprowadzić informacje o dostępnych formach i sposobach płatności i dostawy (S)
 • Dodano do słownika zwroty: Znam i akceptuję regulamin sklepu, Koszt i termin dostawy (zakładka na karcie artykułu), Termin dostawy zamówienia
 • Do szablonów wiadomości e-mail z informacją o złożonym zamówieniu dodano zmienną {czas_dostawy_w_dniach}
 • Zmieniono nazwę przycisku służącego do złożenia zamówienia w koszyku na:  „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • W nowym układzie graficznym „Prostym” dodano możliwość prezentacji w jednym ciągu nazwy artykułu wraz z nazwą cd., włączenia innego widoku koszyka w górnym menu (widok podobny jak w Mistral Business B2B), wprowadzania ilości bezpośrednio na kafelku (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.50 z dnia  17.12.2014

Uwaga! Ta wersja zawiera zmiany graficzne! Użytkownicy, którzy korzystają z własnych styli CSS muszą dokonać ich redefinicji lub deaktywacji. W przeciwnym wypadku system nie będzie wyświetlany poprawnie!

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.2 (B,S,A,P,D)
 • Dodano obsługę formy płatności na zamówieniu w WF-Mag (B,S)
 • Dodano parametr: Domyślny termin płatności dla zamówień (B,S)
 • Dodano informację o formie płatności w szczegółach i na wydruku zamówienia (B)
 • Zmodyfikowano nagłówek szczegółów zamówienia (B)
 • Dodano możliwość automatycznego przypisywania pracownika z WF-Mag do zamówień składanych przez system Mistral (B)
 • Dodano opcję zakładania etykiety zamówienia w WF-Mag w momencie zapisu zamówienia z systemu Mistral. Istnieje możliwość oznaczania odpowiednią etykietą zamówień które w momencie złożenia są możliwe do realizacji (ze względu na ilość dostępną zamawianych artykułów) i tych których w tym momencie nie da się zrealizować z uwagi na braki magazynowe (B)
 • Wydano dodatek Mistral Monitor zamówień dla Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
  Mistral Monitor zamówień to aplikacja desktopowa instalowana na komputerach w dziale handlowym umożliwiająca stały podgląd i śledzenie stanu zamówień i statusu ich realizacji. Aplikacja posiada własny, niezależny od programu WF-Mag dla Windows pulpit na którym z wykorzystaniem etykiet zamówień zdefiniowanych w WF-Mag system samodzielnie odświeża informacje na temat zamówień gotowych do realizacji. Monitor zamówień co określony interwał czasowy na podstawie danych o stanie asortymentu w programie WF-Mag sprawdza możliwości realizacji zamówień niezrealizowanych i samodzielnie ustawia im odpowiednie etykiety. System posiada elastyczny i konfigurowalny interfejs pozwalający w łatwy sposób zarządzać położeniem i widocznością poszczególnych kolumn, wielkością czcionki oraz wiersza oraz położeniem na ekranie względem innych aplikacji. Wyświetlacz stanu zamówień ma zastosowanie szczególnie w firmach gdzie informacja o  zamówieniach i możliwości ich realizacji w obecnym momencie jest istotna dla działu handlowego. Niezależność od programu WF-Mag umożliwia samoczynne odświeżanie się listy oraz wyświetlanie na dużych ekranach (np. telewizory ).Opcje konfiguracyjne Monitora zamówień są ustawiane z poziomu systemu Mistral Business B2B.Aplikacja może zostać zainstalowana na wielu komputerach licencjobiorcy.
 • Dodano funkcję szybkiego podglądu karty artykułu (po najechaniu myszką na miniaturę zdjęcia). Dzięki tej funkcji szybko można podejrzeć podstawowe informacje o artykule bez konieczności otwierania karty artykułu (B,S)
 •  Dodano nową formę prezentacji listy producentów. Teraz zamiast filtra producentów można zastosować widok drzewiasty przełączany z widoku kategorii (B,S)
 • Dodano parametry, które umożliwiają decydowanie o tym, które pola na karcie artykułu są widoczne w głównym oknie karty artykułu, a które w zakładce informacji dodatkowych (B)
 • Dodano mechanizm umożliwiający konfigurację wyglądu i umiejscowienia komunikatów systemowych. Komunikaty zostały podzielone na informacyjne, ostrzegawcze i błędów. Każdemu z nich można zdefiniować własną kolorystykę, ikonę, położenie na stronie itd. (B)
 • Dodano opcję sortowania pozycji w koszyku (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą czytelniejszy sposób oznaczania na liście/ kafelkach artykułów  pozycji znajdujących się w koszyku (B)
 • Dodano parametr umożliwiający wybór wg jakiego kursu zdefiniowanego w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (zakupu, sprzedaży, średni) system przelicza ceny walutowe (B)
 • Rozbudowano funkcję importu kontrahentów o możliwość wyboru źródła danych w WF-Mag z którego będą przypisywane adresy e-mail i dane kontaktowe kontrahentom zakładanym w systemie Mistral (B)
 • Dodano nowe uprawnienie dla użytkownika specjalnego w Mistral e-sklep : Edycja tłumaczeń (S)
 • Dodano opcję ustawienia nieruchomego obrazku tła (B,S)
 • Dodano funkcję umożliwiającą zapis adresu url zdjęcia artykułu w systemie Mistral do wybranego pola dodatkowego artykułu w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Rozbudowano funkcję eksportów XML. Dodano parametr : Stosuj kompresję zip oraz umożliwiono definicję indywidualnego czasu wysyłki dla każdej klasy XML (BP)
 • Wydano dodatek: Modyfikacja zamówień już złożonych do WF-Mag. Możliwości edycji podlegają wybrane statusy zamówienia, uwagi oraz adres dostawy.(B)
 • Raport Windykatora – dodano kolumnę NIP Kontrahenta (BP)
 • Wykonano optymalizację systemu (B,S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.16 z dnia  04.11.2014

 • Dodano obsługę indeksów i nazw indywidualnych kontrahenta na wydruku FV (BPP)
 • Dodano obsługę etykiet zamówień z WF-Mag. Umożliwiono oznaczanie za pomocą etykiet zamówień gotowych i niegotowych do realiazcji (BP)
 • Zmodyfikowano wydruk korekty FV
 • Dodano wstawianie nazwy strony statycznej do adresu url (S)
 • Wykonano drobne porządkowanie rozmieszczenia funkcji w Konfiguracji systemu (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.10 z dnia  23.10.2014

 • Mistral Aukcje – Dodano obsługę etykiet w WF-Mag dla artykułów dla których trwają aukcje (A)
 • Wykonano drobne modyfikacje w systemie Mistral Aukcje (A)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.16.2 z dnia  09.10.2014

 • Poprawiono błąd związany z wyszukiwaniem artykułów w systemie Mistral e-sklep (S)

Wersja 2.16.0 z dnia  03.10.2014

 • Dostosowano działanie systemów Mistral do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 8.00.0 (B,S,A,P,D)
 • Wydano nowy dodatek do systemu Mistral Business B2B – Koszty dostawy (Towary gabarytowe) i płatności online
 • Wydano nowy dodatek do systemu Mistral Business B2B – Podpis elektroniczny Szafir (KiR) Faktury VAT podpisywane elektronicznie (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.15.87 z dnia  25.09.2014

 • Speedlist – zmodyfikowano wydruk zbiorówki wydań paczek kurierowi (D)
 • Zmodyfikowano sposób konfiguracji własnych stron w menu (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.15.85 z dnia  24.09.2014

 • Zmodyfikowano kartę artykułu. Dodano zakładkę parametry  (B)
 • Dodano do słownika zakładkę parametry (B)
 • Dodano rozwijalną opcję tabeli progów rabatowych i kalkulatora narzutowego (B)
 • Speedlist – dodano parametr Długość czasu sesji (D)
 • Zmodyfikowano funkcję prezentującą stan rozrachunków (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.15.83 z dnia  22.09.2014

Wersja 2.15.76 z dnia  11.09.2014

 • Dodano możliwość stworzenia własnego menu podręcznego z funkcjami konfiguracyjnymi dla Administratora (B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą zapis do pola dodatkowego zamówienia godziny jego złożenia (B)
 • Dodano do Słownika teksty Ochrona danych osobowych oraz Cena netto (brutto) z uwzględnieniem rabatów (B)
 • Dodano funkcję ustawiającą formę płatności podczas składania zamówienia na domyślną formę płatności Kontrahenta ustawioną w WF-Mag (B)
 • Zmodyfikowano okno ostrzeżenia przy dodawaniu artykułu do koszyka (B)
 • Umożliwiono szybkie przejście do Faktur VAT z poziomu raportu z wysyłki Windykatora i Rozsyłacza Faktur VAT (BP)
 • Dodano opcję rozsyłania Faktur VAT do wszystkich kontrahentów (B)
 • Zmodyfikowano funkcję rozsyłania informacji o zmianie statusów zamówienia. W przypadku zamówień realizowanych częściowo istnieje możliwość użycia w szablonie e-mail dwóch tabel: tylko z pozycjami ostatnio zrealizowanymi oraz tabeli zawierającej wszystkie pozycje zamówienia z wyszczególnieniem pozycji jeszcze niezrealizowanych (BP)
 • Dodano nowe parametry wydruku Faktur VAT: Drukuj formę i termin płatności, drukuj opis pozycji (B)
 • Unowocześniono i odświeżono szatę graficzną systemu w poszczególnych funkcjach np.: prezentację oferty zwykłej, okno ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta, listę użytkowników specjalnych, domyślną czcionkę opisu artykułu z WF-Mag (B)
 • Dodano możliwość zdefiniowania wielu adresów e-mail (rozdzielonych średnikami) przy definicji adresów dla Kontrahentów w ustawieniach Windykatora i Rozsyłacza Faktur VAT (BP)
 • Usunięto opcję kompatybilności z SQL 2000 (B)
 • Zmodyfikowano sposób wysyłki wezwań do zapłaty w przypadku ustawienia – Pobieraj adres e-mail z: Mistral. Wezwania do zapłaty są w takim wypadku wysyłane na adresy e-mail wszystkich użytkowników danego Kontrahenta ( o ile nie zastosowano wykluczeń w funkcji  Kontrahenci w sekcji Windykator (BP)
 • Speedlist – Dodano możliwość zdefiniowania domyślnych wymiarów palet i kopert (D)
 • Speedlist – Dodano funkcję automatycznego konwertowania numerów telefonów i kodów pocztowych na format przyjmowany przez Web Api DHL (D)
 • Aukcje – zoptymalizowano działanie systemu, wprowadzono drobne modyfikacje (A)
 • Dodano możliwość wstawienia własnego kodu html w nagłówku strony (S)
 • Rozbudowano część funkcji w Mistral CONNECT
 • Zoptymalizowano kod systemu Mistral B2B (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D,A)

Wersja 2.15.57 z dnia  12.08.2014

 • Zoptymalizowano kod systemu Mistral B2B (B)
 • Dodano możliwość wstawienia dodatkowego małego logo w lewej górnej części menu (B)
 • Dodano obsługę SIG dla PayU (S)
 • Rozbudowano funkcję integracji z Ceneo.pl o możliwość mapowania jednej kategorii WF-Mag na wiele kategorii Ceneo (S)
 • Rozbudowano i dostosowano do nowej wersji plik integracji z Google Merchant (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.55 z dnia  11.08.2014

Wersja 2.15.50 z dnia  31.07.2014

 • Zoptymalizowano kod systemu Mistral e-sklep (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.48 z dnia  28.07.2014

 • Dodano pole Stan magazynowy artykułu w Formacie potwierdzenia zamówienia dla informacji wysyłanej e-mailem do Administratora i Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Rozbudowano funkcję newslettera (S)

Wersja 2.15.45 z dnia  25.07.2014

 • Dodano obsługę Google Merchant (S)
 • Dodano integrację z Ceneo.pl (S)
 • Dodano obsługę Google Analitics (BP)
 • Dodano opcję artykuł niedostępny – status L – brak możliwości zamówienia wybranych artykułów (BP,S)
 • Rozbudowano funkcję rabatu dodatkowego naliczanego w koszyku (BP)
 • Dodano opcję ustawienia domyślnego sposobu sortowania promocji (BP)
 • Dodano funkcję – Premiowanie sprzedaży opakowań zbiorczych (BPP,SP)
 • Rozbudowano funkcję strony przerwy technicznej o możliwość jej automatycznej prezentacji  w przypadku blokady systemu spowodowanej niekompatybilnością zainstalowanej wersji programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows i wersji systemu Mistral (B,S)
 • Dodano możliwość definicji własnego koloru tła dla komunikatów ostrzeżeń (B)
 • Dodano etykiety Promocja i Nowość na miniaturach zdjęć na listach i karcie artykułu (B)
 • Poprawiono problem przełączania magazynu na urządzeniach typu iPad z wersję systemu iOS7.x (B)
 • Zoptymalizowano i dodano asynchroniczne pobieranie informacji w różnych oknach systemu – np. art. Polecane, boksy html id. (B)
 • Dodano funkcję przeglądania i dodawania Adresu dostaw do Kontrahenta w programie WF-Mag (D)
 • Dodano funkcję ukrywania lub prezentowania wybranych Faktur VAT na liście dokumentów do nadania (D)
 • Dodano funkcje Szukania wiązanego dla wybranych dokumentów do nadania (D)
 • Dodano 5 nowych funkcji do systemu Mistral CONNECT
 • Poprawiono błędy i zoptymalizowano działanie systemu (B,S,D)

Wersja 2.15.19 z dnia  22.05.2014

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.92.0 (B,S,A,P,D)
 • Dodano opcję prezentacji stanu na kafelku niezależnie od wybranego layoutu (S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.17 z dnia  20.05.2014

 • Dodano opcję prezentacji stałego paska nawigacyjnego zawierającego wyszukiwarkę i szybki dostęp do zawartości koszyka  uaktywnianego podczas scrollowania strony dla układu nr 2 (B,S)
 • Dodano możliwość definicji kolumny zawierającej kod kreskowy artykułu w liście pozycji niezrealizowanych (BP)
 • Dodano opcję eksportu do pliku CSV listy pozycji niezrealizowanych (BP)
 • Dodano możliwość wskazania artykułów danego producenta (lub producentów) jako składnik kompletu (BPP)
 • Dodano możliwość nie prezentowania żadnego opisu artykułu z WF-Mag (B,S)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.11 z dnia  08.05.2014

 • Dodano możliwość definiowania własnego koloru paska menu i klawiszy funkcyjnych dla układu nr 2 (B)
 • Dodano funkcję generowania i pobierania Faktury VAT  w formacie XML (niezależnie od WF-Mag) (BP)
 • Dodano opcję pokazywania miniaturki artykułu na pozycjach zamówienia (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.7 z dnia  30.04.2014

 • Dodano pole Kraj Pochodzenia do wyświetlania na karcie artykułu 7.91.8 (B,S)
 • Dodano nazwę Komplety do Słownika (B)
 • Rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o pola województwo oraz handlowiec (B)
 • Przebudowano układ wyszukiwania kontrahentów (B)
 • Dodano możliwość definicji grupy adresatów na podstawie Tras oraz Kontaktów kontrahenta (BP)
 • Dodano możliwość wyłączenia opcji resetowania hasła (B)
 • Poprawiono błędy (B,S,D)

Wersja 2.15.0 z dnia  17.04.2014

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.91.8 (B,S,A,P,D)
 • Dodano 2 nowe układy graficzne (Klasyczny i Prosty) dla systemu Mistral e-sklep. Dla każdego layoutu można wybrać dowolny kolor skórki (S)
 • Dodano witrynę startową z możliwością prezentacji dużego Slidera i 3 bannerów graficznych, możliwością definiowania własnego tła i nagłówka (S),
 • Dodano możliwość prezentacji wybranych artykułów lub kategorii głównych  w formie przesuwanej galerii (w dwóch układach graficznych) na witrynie startowej (S)
 • Dodano opcję prezentacji stopki aktywnej wraz z konfiguracją położenia pozycji menu dla Menu górnego i stopki. Dodatkowo stopka zawiera sekcję Newsletter, Kontakt oraz linkowanie do najpopularniejszych portali społecznościowych (S)
 • Dodano nową formę prezentacji filtrów dla nowych układów graficznych (S,B)
 • Dodano możliwość włączenia formularza kontaktowego na stronie statycznej (S)
 • Dodano integrację z serwisem Opineo.pl (S)
 • Dodano opcję zapytania o artykuł z karty artykułu (S)
 • Dodano funkcję szybkiego przełączania na następny i poprzedni artykuł (wyfiltrowany z wyników wyszukiwania) bezpośrednio z karty artykułu (S,B)
 • Dodano nowy układ graficzny dla systemu B2B (Układ nr 2) (B)
 • Dla układu graficznego nr 2 dodano możliwość prezentacji nowego okna logowania z bannerami graficznymi lub całej grafiki w tle (B)
 • Dodano funkcję przerwa techniczna umożliwiającą włączenie prezentowania własnego komunikatu wraz z grafiką w czasie gdy serwis jest nie czynny (S,B)
 • Dodano opcje eksportu listy dokumentów (FV, WZ, Zamówienia) do pliku CSV (BPP)
 • Dodano nowy mechanizm rozsyłania informacji o zmianie statusu zamówienia. Konfiguracja umożliwia wskazanie statusów zamówień z WF-Mag (także nieautomatycznych) których zmiana będzie skutkować wysłaniem informacji. (BP)
 • Dodano pole Kraj Pochodzenia do definicji klasy XML (BP)
 • Dodano możliwość wskazania kwoty zaległości powyżej której będzie działała blokada składania zamówienia (BP)
 • Dodano funkcję możliwości zapisania koszyków. Lista zapisanych koszyków pojawia się w koszyku. Każdy zapisany koszyk można w dowolnym momencie przywrócić (BP,S)
 • Dodano funkcję nie pokazywania w Konfiguracji kontrahentów zablokowanych w WF-Mag (B)
 • SpeedList DHL-  Dodano funkcję pobierania kwoty pobrania za przesyłkę z dokumentu handlowego (D)
 • SpeedList DHL – Dodano obsługę stałego zbioru przesyłek (bez wezwań kuriera) (D)
 • SpeedList DHL – Dodano parametryzację zawartości pola dodatkowego zawierającego numer listu przewozowego (D)
 • SpeedList DHL – Przebudowano listę przesyłek nadanych (D)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A,D)

Wersja 2.14.86 z dnia  17.03.2014

 • Dodano filtr Waluta w przeglądzie Rozrachunków (B)
 • Dodano opcję wydruku zestawienia rozrachunków zależną od zaznaczonych rekordów (B)
 • Dodano parametry: Pokaż tylko główny adres kontrahenta oraz Pokaż tylko pierwszy adres dostawy na liście adresów podczas procesu nadawania przesyłki (D)
 • Dodano możliwość dodania i edycji Kontaktu domyślnego kontrahenta z poziomu dodawania i edycji Oferty CRM (BPP)
 • Poprawiono wyświetlenie elementów aktywnych w programie Microsoft® Internet Explorer™ 11 (B,S)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.75 z dnia  28.02.2014

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.91.6 (B,S,A,P,D)
 • Dodano parametr Oznaczaj zamówienia z systemu Mistral jako Zamówienia ze sklepu internetowego w WF-Mag (B,S)
 • W przeglądzie zamówień dodano filtr Pochodzenie zamówienia (B,S)
 • Dodano parametr pokazywania uwag zamówienia z wybranych zakładek zamówienia w WF-Mag (B,S)
 • Na wydrukach dodano prezentację SWIFT banku i nr konta w formacie IBAN (B)
 • Umożliwiono prezentację własnego tekstu w okienku Planowane dostawy zamiast tabeli z terminami dostaw (BP)
 • Ofertowanie CRM – lista ofert – dodano filtr wyszukiwania ofert po kontrahencie i po tworzącym ofertę (BPP)
 • Speedlist DHL – dodano możliwość definicji domyślnych wymiarów i wagi paczki (D)
 • Speedlist DHL – dodano możliwość podglądu zawartości dokumentu (D)
 • Speedlist DHL – dodano prezentację informacji i dokumentach oraz prezentację UWAG dokumentów podczas procesu nadawania przesyłki (D)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.65 z dnia  12.02.2014

 • Dla zwiększenia ergonomii obsługi nieznacznie przebudowano panel administratora (Konfiguracja). Dodano sekcje Artykuł i Zamówienia (B)
 • Przebudowano parametr Pokazuj stany zerowe. Dodano możliwość wskazania magazynu dla którego będą pokazywane artykuły niedostępne (B)
 • Dodano możliwość przypisania szablonu dodawania nowych kontrahentów dla Przedstawiciela handlowego lub Grupy PH (BP)
 • Dodano parametr Domyślnie pokazuj zakładkę na karcie artykułu – Zamienniki, Art. powiązane, Opis, Stany w magazynach (B)
 • Ofertowanie CRM  – Dodano możliwość zdefiniowania własnej stopki graficznej wraz z aktywnym linkiem url na wydruku (pdf) oferty (BPP)
 • Dodano wyświetlanie adresów e-mail podczas dodawania i edycji Przedstawiciela handlowego z kartoteki Pracownika z Asseco WAPRO WF-Mag (BP)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.62 z dnia  10.02.2014

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.91.4 (B,S,A,P,D)
 • Wydruk FV –  dodano możliwość drukowania daty ważności  i numerów serii przy pozycji dokumentu (B)
 • Ofertowanie CRM – lista ofert – dodano kolorystyczną identyfikację statusów oferty oraz informację o powodzie zmiany oferty (BPP)
 • Dodano możliwość prezentowania grafiki – np. logo producenta na karcie artykułu (BP, S)
 • Dodano przegląd i wydruki Faktury zakupu, PZ, Zamówienia do dostawcy (B)
 • Dodano możliwość grupowego usunięcia zaznaczonych kategorii w Konfiguracji (import kategorii z WF-Mag) (S)
 • Speedlist DHL – przesyłki nadane: Dodano pokazywanie aktualnego statusu przesyłki w DHL (D)
 • Zoptymalizowano moduł kompletów (BPP)
 • Dodano Filtr dat wystawienia i numeru dokumentu w przeglądzie rozrachunków (B)
 • Dodano parametr Domyślnie pokazuj zakładkę na karcie artkułu – Zamienniki, Art. powiązane, Opis (S)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.31 z dnia  07.01.2014

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.91.2 (B,S,A,P,D)
 • Moduł RMA – Dodano opcję wysyłania powiadomień e-mail na adresy przedstawicieli handlowych powiązanych z kontrahentem który złożył reklamację (BPP)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.28 z dnia  17.12.2013

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.91.0 (B,S,A,P,D)
 • Wprowadzono nowy produkt – Mistral SpeedList DHL. System internetowy integrujący zasoby programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows ze spedytorem DHL. System wyposażony jest m.in w możliwość definiowania wielu użytkowników, własną przeglądarkę dla dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień (w jednym widoku) pochodzących z programu WF-Mag, automatyczne tworzenie listów przewozowych dla zaznaczonych dokumentów, automatyczne wyliczanie wagi przesyłki i pobieranie adresów dostaw. System może działać jako niezależna aplikacja lub jako rozszerzenie systemów Mistral Business i Mistral e-sklep (D)
 • Dodano obsługę pól tabel dodatkowych artykułu zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag  dla Windows. W systemie można wskazać dowolne pola z tabel dodatkowych artykułu do prezentowania na kafelku, liście lub karcie artykułu oraz dodać do listy pól przeszukiwanych przez wyszukiwarkę. Każdemu z pól można nadać własną nazwę w językach PL, ANG, RUS (BPP)
 • Dodano moduł przeglądu dokumentów WZ wraz z ich powiązaniami z Fakturami VAT i Zamówieniami. Dodano wydruki dla dokumentów magazynowych WZ (BPP)
 • Zoptymalizowano szybkość i usprawniono działanie modułu Statystyki (B,S)
 • Dodano obsługę kodów kreskowych dokumentów. Dodano opcję wyszukiwania dokumentów po kodzie kreskowym oraz wyświetlania informacji o kodzie na listach i szczegółach dokumentów (B)
 • Dodano możliwość automatycznego generowania linku url przekazującego id Firmy WF-Mag oraz Id zalogowanego użytkownika Mistral (BPP)
 • Dodano opcję przeglądu zapisów w module CrM (element programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows PRESTIŻ / PRESTIŻ PLUS) dla PH (BPP)
 • Dodano możliwość grupowego przypisania zaznaczonych kontrahentów do wybranej grupy kontrahentów (B)
 • Dodano parametr rozmiar, krój i kolor czcionki w drzewie kategorii (S)
 • Wprowadzono nowy wariant systemu B2B – Connect. Wariant ten będzie zawierał niestandardowe rozwiązania i dodatki
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.14.3 z dnia  31.10.2013

 • Dodano obsługę przenoszenia zawartości Uwag zamówienia zdefiniowanych podczas składania zapotrzebowania na zamówienie realizowane przez zatwierdzającego zapotrzebowanie (BP)
 • Dodano parametr – pokazuj Skrót jednostki miary / Nazwę jednostki miary (BP)
 • Zmodyfikowano Raport statystyka ogólna tak aby pokazywał wyniki tylko do Kontrahentów przypisanych do zalogowanego Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Zoptymalizowano kod pod względem szybkości wyszukiwania kontrahentów (B)

Uwaga! System Mistral od wersji 2.14.0 wymaga współpracy z architekturą .NET Framework w wersji 4.0 i nie będzie poprawnie działał z pulą aplikacji ustawioną na niższą wersję .NET Framework.
Podczas aktualizacji do wersji 2.14.0 aktualizator systemu Mistral próbuje automatycznie dokonać zmiany ustawień puli aplikacji współpracującej z witryną Mistral. Nie zawsze jednak jest to możliwe ze względu na różne ustawienia i wersje serwera IIS. W takim przypadku (w trakcie aktualizacji system poinformuje o nieudanej próbie automatycznej zmiany) należy dokonać ręcznej zmiany ustawień puli aplikacji działającej z witryną Mistral.

Uwaga! Automatyczna zmiana architektury .NET przez aktualizator systemu Mistral możliwa jest tylko w systemach Microsoft® Windows 2008 / 2012 Server. W przypadku systemu operacyjnego Microsoft® Windows 2003 Server zawsze konieczna jest ręczna zmiana ustawień.

Pobierz instrukcję ręcznej zmiany ustawień puli aplikacji na wersję architektury .NET Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral

Wersja 2.14.0 z dnia  30.10.2013

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.90.0 (B,S,A)
 • Dodano panel statystyki umożliwiający administratorowi oraz Przedstawicielowi handlowemu kontrolę liczby i wartości zamówień dokonywanych przez Kontrahentów za pośrednictwem platformy Mistral (BP,S)
 • Wprowadzono dodatek (jako dodatkowo płatny wariant licencji) do systemów Mistral Business B2B- Płatności Online i koszty dostawy. W tej chwili system współpracuje z płatnościami PayU. Dodatek będzie rozwijany o integrację z kolejnymi dostawcami płatności internetowych (P)
 • Wprowadzono nowy (opcjonalny) wygląd drzewa kategorii (kaskadowy) (B)
 • Dodano opcję pokazywania ostrzeżeń zdefiniowanych w karcie artykułu w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows podczas dodawania artykułu do koszyka (BP)
 • Dodano funkcję importu budżetów w module Manager zakupów (BPP)
 • Dodano filtr Forma płatności w przeglądzie rozrachunków (B)
 • Zmodyfikowano wydruk zestawienia rozrachunków generowanego przez Przedstawiciela handlowego. Dodano kolumnę Płatnik dla zestawienia obejmującego wielu kontrahentów (BP)
 • Dodano zarządzanie dokumentami jako rozbudowę funkcji zarządzania obrazkami. W tej chwili można do systemu dodawać dokumenty w formatach pdf, doc(x), xls(x), txt. System automatycznie generuje link do tego dokumentu (BP)
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnego komunikatu ostrzeżenia (w 3 językach) pokazywanego podczas dodawania artykułu niedostępnego do koszyka (B)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.13.24 z dnia  16.09.2013

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.81.0 (B,S,A)
 • Poprawiono drobne błędy (B,S,A)

Wersja 2.13.20 z dnia  05.09.2013

 • Dodano obsługę wszystkich statusów zamówień nieautomatycznych zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B,S)
 • Dodano obsługę blokad dotyczących przekroczenia limitu kupieckiego i nierozliczonych należności ustawionych w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla WIndows (B)
 • Windykator – dodano parametr „Nie obsługuj rozrachunków, których data powstania jest wcześniejsza niż..” (BP)
 • Windykator – przebudowano formatkę dodawania Kontrahentów dla obsługi wyjątków wysyłki (BP)
 • Ofertowanie CRM – dodano parametr wydruku oferty –  Drukuj tylko zdjęcie domyślne artykułu w tabelce (BPP)
 • Dodano parametr – rozmiar i kolor czcionki drzewa kategorii (B)
 • Dodano datę i godzinę dodania kontrahenta do systemu Mistral (B)
 • Dodano parametr – nie pokazuj pustych kategorii (B)
 • Przebudowano tabelę użytkowników specjalnych (B)
 • Formularz rejestracyjny – dodano parametr „Wymuszaj proponowany login jako NIP firmy” (B)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac optymalizujących działanie systemu, poprawiono błędy (B,S,A)

Wersja 2.13.5 z dnia  02.08.2013

 • Dodano mechanizmy asynchronicznego ładowania drzew kategorii oraz boksów reklamowych (B,S)
 • Zoptymalizowano system w zakresie szybkości wyświetlania list i karty artykułu (B,S)
 • Dodano opcję stopniowego rozwijania drzewa kategorii wielopoziomowej i wyszukiwanie dopiero po wybraniu ich najniższego poziomu (B,S)
 • Dodano funkcję samodzielnego definiowania wskaźników animacji ładowania stron oraz zdjęć (B,S)
 • Zmodyfikowano wydruki PROFORMY oraz ZAMÓWIENIA (B)
 • Dodano parametr Pokazuj pole Podatnik VAT zarejestrowany w UE na Formularzu rejestracyjnym (B)
 • Zmodyfikowano listy kontrahentów. Dodano oznaczenia kolorystyczne dla kontrahentów niezdefiniowanych w Mistral (B)
 • Dodano możliwość przejścia do szczegółów dokumentu handlowego bezpośrednio z listy rozrachunków (B)
 • Dodano obsługę priorytetów zamówień zdefiniowanych w kartotece kontrahenta w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (B)
 • Zmodyfikowano wygląd tabeli użytkowników specjalnych (B)
 • Dodano możliwość wyświetlania opisu kategorii (nad listą artykułów z tej kategorii) (S)
 • Dodano mechanizm pamiętania pozycji na liście artykułów i automatycznego powrotu do niej po dodaniu artykułu do koszyka (B,S)
 • Dodano opcje definiowania tłumaczeń dla komunikatów o braku dostępności artykułów i ustawień magazynów zewnętrznych (BP,S)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac poprawiających wygląd systemu i optymalizujących jego działanie, poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.12.82 z dnia  12.06.2013

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.80.8 (B,S,A)
 • Dodano obsługę importu koszyka z pliku zawierającego pozycje dokumentu wyeksportowanego z Programu Asseco WAPRO WF-Mag (B)
 • Przebudowano formatki list kontrahentów (B)
 • Rozbudowano konfigurację przypisywania zakresów wagowych do form dostawy (S)
 • Rozbudowano funkcję rabatowania ze względu na wybraną formę płatności. Dodano wykluczenia: nie naliczaj dla cen indywidualnych, nie naliczaj dla cen promocyjnych, nie naliczaj dla indywidualnych cen sprzedaży grupy cenowej, nie naliczaj dla wykluczonych statusem R (BP)
 • Dodano obsługę protokołu TLS w konfiguracji serwerów poczty (B)
 • Dodano określenie domyślnego języka dla kontrahenta (BP)
 • Dodano zestawienie niezrealizowanych pozycji zamówień (BPP)
 • Dodano możliwość zdefiniowania informacji o przekroczeniu limitu kupieckiego w innych językach niz polski (BP)
 • Dodano informacje nagłówkowe (dopisywane automatycznie przez system Mistral) do szczegółów i wydruku zamówienia (S)
 • Rozszerzony format wydruku faktury / zamówienia – dodano opcjonalne pole Domyślny kod kreskowy artykułu  (BP)
 • Dodano parametr Przechowuj logi systemu z ostatnich X dni (B,S,A)
 • Formularz rejestracyjny – dodano opcjonalne pole REGON (B)
 • Dodano zestaw filtrów dot. artykułu do Menu Aukcje (A)
 • Dodano pole {stan_rejestru} w szablonach e-mail (B)
 • Dodano parametr Resetuj wszystkie filtry przy zmianie kategorii (B)
 • Dodano parametr – Drukuj PRO Formy (B)
 • Dodano filtr Tylko niedostępne (B)
 • Dodano opcję Oferta dla klienta w Zamówieniach zewnętrznych (BPP)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac optymalizujących działanie systemu, poprawiono błędy (B,S,A)

Wersja 2.12.60 z dnia 19.04.2013

 • Dodano parametr: Traktuj wszystkie zamówienia od Kontrahentów UE jako zamówienia walutowe (domyślny VAT 0%). Kontrahenci oznaczeni w programie WF-Mag jako kontrahenci UE będą składać zawsze zamówienie walutowe niezależnie od wybranej waluty. Oferta oraz zamówienia będą prezentowane z VAT -em 0% (B)
 • Umożliwiono otwieranie karty artykułu w nowym oknie (B)
 • Dodano możliwość prezentowania linku do Polityki prywatności w stopce systemu (B,S)
 • Dodano obsługę Zakładki Informacje dodatkowe w zamówieniu programu Asseco WAPRO WF-Mag (od wersji 7.80.0). Uwagi Klienta zapisywane są w zakładce Informacje nagłówkowe (Uwagi) natomiast informacje dopisywane automatycznie przez system Mistral zapisywane są w zakładce Informacje dodatkowe. (B,S)
 • Rozbudowano opcję bannerów reklamowych – dodano możliwość pokazywania danego składnika bannera wybranym grupom kontrahentów (B)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac optymalizujących działanie systemu, poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.12.45 z dnia  22.03.2013

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.80.6 (B,S)
 • Dodano informację o wykorzystywaniu plików cookies oraz edytowalną informację o polityce prywatności zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16.11.2012 o zmianie ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, art. 173, wchodzącą w życie z dniem 22.03.2013. Informacja jest prezentowana w każdym języku obsługiwanym przez system (B, S)
 • Dodano możliwość definiowania i przypisania form płatności grupom kontrahentów określanym w Mistral  (BP)
 • Dodano opcję wyboru efektu wizualnego – zmiany składników sliderów graficznych (B,S)
 • Slidery – dodno parametry pokazywania danej grafiki w zależności od wybranej wersji językowej (B,S)
 • Dodano opcję grupowego dodawania załączników do opisów produktów (B,S)
 • Dodano możliwość definiowania informacji o ochronie danych osobowych w różnych językach (B)
 • Rozbudowano klasy Eksportów XML o pola wagi i wymiarów artykułów WF-Mag (BP)
 • Dodano opcję wykluczenia jedej z form dostawy przy parametrze „Wymagaj wyboru adresu dostawy”. Dodano opcję : z wyjątkiem wybrania formy dostawy [1 forma dostawy zdefiniowana w WF-Mag do wyboru]
 • Dodano opcję wyboru formatu kodowania znaków w plikach importu do magazynów zewnętrznych
 • Rozbudowano funkcję grupowania artykułów po nazwie oryginalnej o opcję grupuj wg: nazwa oryginalna (domyślnie)/ pola dodatkowe artykułu 1-10  (1 do wyboru) (SP)
 • Zmodyfikowano ikony stanu (B)
 • Dodano parametr Drukuj PRO Formy (B)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac optymalizujących działanie systemu, poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.12.29 z dnia  27.02.2013

 • Wprowadzono układ kafelkowy jako alternatywny dla listy sposób prezentacji artykułów  (B)
 • Wyszukiwarka – Dodano mechanizm podpowiadania nazw (pierwsze 20 trafień)  (B,S)
 • Dodano mechanizmy tworzenia sliderów dla większości bannerów (opcja może wymagać konfiguracji  po aktualizacji parametrów wielkości wyświetlanych grafik. Ze względów konstrukcyjnych definiowanie i wyświetlanie grafik typu flash (swf) w nagłówku z logo zostało zablokowane ) (B,S)
 • Dodano parametr Resetuj wynik szukania przy zmianie kategorii (B)
 • Dodano obsługę potwierdzania zamówień za pomocą linku dla systemów działających w szyfrowaniu SSL (S)
 • Dodano mechanizm definicji kosztu przesyłki zależnego od wagi koszyka (S)
 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą definiowanie opisów dla wszystkich artykułów z jednego poziomu kategorii (B,S)
 • Nieznacznie przebudowano Panel Administratora (B)
 • Dodano sumowanie wartości Faktur VAT w aktywnych filtrach (B)
 • Rozbudowano i zmodyfikowano mechanizm wgrywania własnych styli CSS z poziomu Administratora (B,S)
 • Rozbudowano funckcję magazyny zewnętrzne (możliwość przeglądania aktualnego stanu magazynu, jego edycja oraz wyświetlanie informacji o stanach w magazynach zewnętrznych) (BP)
 • Dostosowano system do działania z nowym WebAPI Allegro.pl (A)
 • Wykonano szereg drobniejszych prac optymalizujących działanie systemu, poprawiono błędy (B,S)

Wersja 2.12.6 z dnia  15.01.2013

Uwaga! Zmieniono układ graficzny systemu Mistral Business B2B. System może działać w dwóch szerokościach 1275 lub 975 pix. Wgranie wersji 2.12.0 wymaga dostosowania użytych plików graficznych: logo (banner nagłówkowy firmy),  stopki oraz bannerów na stronie głównej do nowych wymiarów.(B)

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.80.4 (B,S)
 • Rozbudowano formularz rejestracyjny (B)
 • Zmieniono wygląd okna logowania (B)
 • Dodano możliwość ustawienia dowolnego koloru skórki (B)
 • Dodano funkcję zapomniałem hasło (B)
 • Dodano możliwość dodawania nowego kontrahenta do bazy programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows. Dodawanie nowego kontrahenta możliwe jest z poziomu zgłoszeń nowych użytkowników, przez Administratora oraz przez Przedstawiciela handlowego (BP)
 • Dodano możliwość wyświetlania informacji o gabarytach artykułu na karcie (B,S)
 • Dodano możliwość wyświetlania informacji o KGO artykułu na karcie (B,S)
 • Dodano obsługę wszystkich kodów kreskowych artykułów (B,S)
 • Dodano moduł Ofertowanie CRM (BPP)
 • Dodano możliwość alternatywnej prezentacji artykułów zgrupowanych (SP)
 • Ulepszono przeglądarkę zdjęć (S,B)
 • Dodano pole Producent do filtrów w definicji strony statycznej (S)
 • Dodano możliwość prezentacji wybranej ceny kartotekowej sprzedaży na karcie artykułu (B)
 • Dodano możliwość sortowania Rozrachunków wg terminu płatności (B)
 • W Administratorze dodano informację o terminie aktualizacji (S,B)
 • Rozbudowano funkcję Informacje targetowane (BP)
 • Dodano możliwość wyszukania złożonych zamówień zawierających dany artykuł (B)
 • Rozbudowano moduł zamówienia zewnętrzne/ wyceny (BPP)
 • Dodano opcję dołączania załączników do newslettera (BP)
 • Wykonano szereg drobniejszych modyfikacji opytmalizujących działanie systemu oraz poprawiono błędy (S,B)

Wersja 2.11.79 z dnia  09.11.2012 

 • Dostosowano działanie systemu do programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.80.2 (B,S)
 • Dodano funkcję informacje targetowane umożliwiającą wyświetlanie zdefiniowanych informacji wybranym kontrahentom zaraz po zalogowaniu. (BP)
 • Dodano opcję blokuj działanie systemu Mistral po wyświetleniu informacji targetowanej (BP)
 • Wprowadzono integrację z systemem spedycyjnym Siódemki 7 Business Ship Control (BP,SP)
 • Do funkcji automatycznego importu kontrahentów dodano opcje Usunięcia kontrahentów bez użytkowników oraz parametr Nie importuj kontrahentów którym nie uda się założyć użytkownika (B)
 • Dodano sortowanie newsletterów wg daty wysłania (BP)
 • Wprowadzono szybki podgląd miniturek kolejnych zdjęć na karcie artykułu (B,S)

Wersja 2.11.68 z dnia  23.10.2012 

 • Dodano boksy HTML w których za pomocą edytora można umieszczać dowolny kod html (np. widgety) (B,S)
 • Do listy spedytorów dodano obsługę firmy OPEK (B,SP)
 • Do słownikowania dodano pola Zaloguj się oraz Hasło (S)
 • Do szablonów wiadmości o złożeniu zamówienia dodano pole {szczegoly_z_dostawa} (S)
 • Dodano opcję – Wczytuj pliki css z własnego katalogu (B)
 • Wykonano szereg drobniejszych modyfikacji opytmalizujących działanie systemu oraz poprawiono błędy (S,B)

Wersja 2.11.61  z dnia  15.10.2012 

 • Dodano ikonę progów rabatowych w pozycji koszyka (BP)
 • Dodano ustawienie domyślnej czcionki (rodzaj i wielkość) w edytorach opisów artykułów (BP)
 • Dodano uprawnienie użytkownowi specjalemu – Składanie zamówień (B)
 • Użytkownikowi specjalnemu dodano ustawienie umożliwiające ograniczenie liczby obsługiwanych kontrahentów tylko do tych, do których w systemie Aseco WAPRO WF-Mag dla Windows jest przypisany określony handlowec (pracownik z kartoteki WF-Mag dla Windows) (B)
 • Wykonano drobne modyfikacje usprawniające ergonomię obsługi systemu oraz poprawiono błędy (S,B)

Wersja 2.11.56  z dnia  08.10.2012 

 • Dostosowano działanie systemu do współpracy z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.80.0
 • Dodano moduł Kontrahent wieloodziałowy i Manager zakupów (BPP)
 • Dodano moduł Zamówienia zewnętrzne / Wyceny (BPP)
 • Dodano widok zamówień i rozrachunków wszystkich kontrahentów przypisanych do Przedstawiciela handlowego (BPP)
 • RMA – dodano funkcję wydruku etykiet serwisowych (BPP)
 • Dodano obsługę progów rabatowych (zależne od ilości)  (BP, S, SP)
 • Dodano konfigurację kolumn w koszyku (BP)
 • Dodano moduł wyświetlania wizyt z systemu Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 (BPP)
 • Dodano moduł automatycznego importu stanów magazynowych do magazynów zewnętrznych z określonej lokalizacji FTP (BP)
 • Dodano opcję wielokrotnego dodawania tego samego artykułu do koszyka (np. z różną ceną, opisem pozycji) (BP)
 • Dodano obsługę uwag i ostrzeżeń podczas wyboru kontrahenta (B)
 • Dodano przegląd i edycję (dla PH, Admina) rejestru programu lojalnościowego (BP)
 • Dodano opcję – dostęp dla dostawcy (Dostawca widzi tylko artykuły określonego producenta. Może dodawać i edytować opisy artykułów) (BP)
 • Dodano 5 filtrów dodatkowych (statusy) (B, S)
 • Dodano wybór producentów prezentowanych w filtrze Producent (B,S)
 • Dodano obsługę rabatu promocyjnego (B,S)
 • Dodano opcję importu hasła użytkownika z pola dodatkowego kontrahenta (BP)
 • Dodano ustawienia e-sklepu przełączające w tryb katalogu (brak możliwości zakupów) (S)
 • Dodano parametr kategorii wielopoziomowych – Pokazuj zawsze rozwinięte drzewo kategorii (B,S)
 • Dodano obsługę wielu adresów e-mail rozdzielonych średnikami wpisanych w polu adres e-mail w zakładce dane handlowe kontrahenta w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows. Pole używane jest przez moduły:  Newsletter, Windykator i Rozsyłacz faktur VAT (BP)
 • Dodano słownikowanie nazw statusów zamówień z WF-Mag (B)
 • Dodano opcję – nie pokazuj opisu artykułu w Newsletterze (BP)
 • Rozbudowano tabelę lista użytkowników oraz edycja grup użytkowników  (B)
 • Dodano raport z importu kontarhentów (plik csv) (B)
 • Dodano szablon wiadmości  e-mail o zgłoszeniu nowego użytkownika (B)
 • Dodano opcję automatycznego dołączania załącznika do wiadmości e-mail (B)
 • Rozsyłacz FV – dodano parametry: dołącz do raportu informacje o błędach wysyłki oraz wysyłaj także korekty (BP)
 • Dodano status X artykułu – Nie pokazuj promocji dla artykułu (S)
 • Dodano możliwość wyszukiwania artykułu poprzez link (w formacie: /Produkty.aspx?search=szukanytext ) (funkcja przydatna np przy filtrach na stronie statycznej, linkach do bannerów itd) (B)
 • W e-sklepie dodano opcję sumowania stanów z magazynów zewnętrznych B2B (SP)
 • Wykonano szereg drobniejszych modyfikacji opytmalizujących działanie systemu oraz poprawiono błędy (S,B)

Wersja 2.11.7  z dnia  28.06.2012

 • Dostosowano działanie systemu do współpracy z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.72.0
 • Przedstawicielom handlowym dodano opcję usuwania koszyków kontrahentów (B)
 • Przedstawicielom handlowym dodano przełącznik szybkiego ukrywania cen zakupu na liscie artykułów (B)
 • Dodano filtr Zamówień > Fakturowane (B)
 • Zniesiono ograniczenie wyświetlania tylko do 8 kompletów na stronie głównej (BPP)
 • Dodano obsługę  Newslettera w języku angielskim (B) oraz rosyjskim (BPP)
 • RMA – Reklamacje dodano generowanie kodu kreskowego na podstawie numeru reklamacji (BPP)
 • RMA – Reklamacje – rozbudowano ilość pól do wykorzystania w szablonach e-mail (BPP)
 • Dodano możliwość podpinania linków url do bannerów bocznych (S,B)
 • Wykonano szereg drobnych modyfikacji opytmalizujących działanie systemu oraz poprawiono błędy (S,B)

Wersja 2.11.0  z dnia  19.06.2012

 • Dodano obsługę języka rosyjskiego zarówno w sferze layoutu jak i tłumaczeń nazw kategorii, jednostek miar, form płatności oraz form dostawy (SP, BPP)
 • Dodano obsługę języka angielskiego (SP)
 • Dodano obsługę tłumaczenia dla języka angielskiego nazw kategorii, jednostek miar, form płatności, form dostawy oraz wskazanie pola Artykułu dla nazwy angielskiej (SP, BP)
 • Dodano konfigurację rodzaju ceny dla każdego języka (SP)
 • Dodano możliwość zmian nazw kategorii z WF-Mag w Mistral Business (BP)
 • Dodano pole 'Informacje bieżące’ do słownika (S,B)
 • Dodano filtry słownika pola dodatkowego artykułu (S, B)
 • Dodano zależności filtrów słowników pola dodatkowego artykułu (S, BP)
 • Rozbudowano konfigurację parametrów znaku wodnego (S, B)
 • Dodano możliwość filtrowania po dwóch kategoriach jednocześnie (S, B)
 • Dodano mechanizm do uploadowania grafik na serwer MiStrala (S,B)
 • Dodano pole uwagi do wydruku faktur w wydrukach rozszerzonych (S,BP)
 • Dodano możliwość podpięcia filtru pod baner reklamowy (link do niewidocznej strony statycznej) (B)
 • Rozbudowano definicję klas XML o pole cena przed promocją oraz wszystkich zdjęć artykułu (BP)
 • Dodano nowy typ klasy XML – Empik (BP)
 • Dodano dodatkowy status Z artykułu – etykieta do dowolnego wykorzystania (B)
 • Dodano fukcjonalność Komplety Promocyjne. Umożliwia ona elastyczne definiowanie kompletów promocyjnych z grup (kategorii) artykułów, zarządzanie ilościami i cenami składników, dodawanie gratisów itd. (BPP)
 • Dodano parametr ograniczający maksymalną ilość produktów na pozycji zamówienia (B)
 • Dodano opcję edycja adresu e-mail adresata w Newsletterze (BP)
 • Newsletter – na liście newsletterów dodano filtr wysłane/niewysłane (BP)
 • Newsletter – przy tworzeniu newslettera dodano link do menadżera obrazków (BP)
 • Reklmacje RMA / RMAZ– dodano nowe pole :  informacja dodatkowa (BPP)
 • Windykator – dodano opcję Roześlij teraz (BP)
 • Windykator – dodano wybór form płatności dla których następuje windykacja (BP)
 • Windykator – dodano opcję wysyłania raportów o wysyłce do handlowca (BP)
 • Zmodyfikowano wydruk Faktury VAT korekta (Rozszerzony 2) (BP)
 • Dodano numer faktury do szablonu wiadomości o realizacji zamówienia (S,SP)
 • Dodano parametr konfiguracyjny pozwalający na resetowanie wybranej kategorii przy wyszukiwaniu (S,SP)
 • Dodano możlość wyszukiwania produktów poprzez adres url (w formacie: /B2CProdukty.aspx?search=szukanytext ) (S)
 • Wykonano szereg drobnych modyfikacji opytmalizujących działanie systemu (S,B)

Wersja 2.10.70  z dnia 06.04.2012

 • Dostosowano systemy do współpracy z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.71.8 (B,BP,BPP,S,SP)
 • Rozbudowano funkcję dodatkowego rabatu naliczanego w koszyku. Dodano (w sekcji zamówienia) parametry:  nie naliczaj dodatkowego rabatu dla cen promocyjnych, indywidualnych i wykluczonych z dodatkowego  rabatowania (BP,BPP)
 • Dodano nowy status artykułu R – wykluczony z dodatkowego rabatowania (BP,BPP)
 • Dodano parametr – Pokazuj niższą cenę z cen: cena  promocyjna, cena indywidualna (B, BP,BPP)

Wersja 2.10.66  z dnia  04.04.2012

 • Dostosowano systemy do współpracy z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.71.6 (B,BP,BPP,S,SP)
 • Rozbudowano program  lojalnościowy o wszystkie ustawienia obsługiwane z poziomu programy Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows – (S,SP,B,BP,BPP)
 • Dodano opcje sortowań artykułów na liście (S, SP)
 • Dodano obsługę wyłączania poszczególnych filtrów z ramki (S,SP)
 • Panel banerów – Zmodyfikowano działanie linków url. Dla linków wewnętrznych otwieranie w tym samym oknie, a dla zewnętrznych w nowym (BP, BPP)
 • Dodano szablon  wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika o rozwiązaniu konfliktu NIP (S,SP)
 • Rozbudowano operacje obsługiwane przez funkcję konfliktu NIP (S,SP)
 • Dodano obsługę walut oraz kursów walut (ceny w walucie są przeliczane w koszyku po aktualnym kursie sprzedaży). Zamówienie zapisuje się zawsze w PLN (SP)
 • Rozbudowano szablony wiadomości e-mali. Możliwość dodawania grafik, kolorystyki, tabel itd. Dodano pola stałe.  (B,BP,BPP,S,SP)
 • Dodano filtrowanie kontrahentów po klasyfikacjach kontrahentów zdefiniowanych w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (BP,BPP)
 • Dodano wyświetlanie ofert z bufora (BP, BPP)
 • Dodano opcję  ukrycia wszystkich cen (e-sklep w trybie katalogu) (S,SP)
 • Dodano opcję blokowania  składania zamówienia gdy kontrahent ma przeterminowane rozrachunki dłużej niż…(BP, BPP)
 • Dodano grafikę logo – banner  do wydruku cennika (S,SP)
 • Dodano możliwość wysyłania informacji o nowym użytkowniku na 3 dodatkowe adresy e-mail (B,BP,BPP)
 • Dodano definiowalny szablon wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika po założeniu mu loginu. (B,BP,BPP)
 • Dodano dodatkowy rabat. Rabat definiowany jest dla grupy kontrahentów i doliczany jest w koszyku. Rabat może być doliczany dopiero gdy wartość zamówienia przekroczy określoną wartość (BP,BPP)
 • Zaimplementowano mechanizm  kopiowania opisów artykułów pomiędzy różnymi bazami systemów MiStral (S,SP,B,BP,BPP)
 • Dodano obsługę pola „dostępny w sklepie internetowym” z programu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows
 • Dodano pole z Informacją o ochronie danych osobowych (S,SP,B,BP,BPP)
 • Dodano moduł RMA – Reklamacje zewnętrzne umożliwiający złożenie reklamacji bez konieczności logowania się do systemu (BPP)
 • Dodano moduł  serwisant do funkcji RMA. Umożliwia on oznaczenie rozpoczęcia naprawy, pobrania części lub artykułów do wymiany z magazynu oraz złożenie na nie zamówienia. (BPP)
 • Dodano opcję sumowania stanów z magazynów zsynchronizowanych (SP)
 • Rozbudowany moduł  importu  kontrahentów (B, BP,BPP)
 • Dodano możliwość wydruku  zamówienia zaraz po jego potwierdzeniu (S,SP)
 • Dodano opcję Lista obsługiwanych walut (SP)
 • Dodano Trzeci wygląd wydruku faktur – Rozszerzony2 – zoptymalizowana wielkość tabeli z pozycjami (BP,BPP)
 • Dodano wydruk specyfikacji sprzedaży do paragon dla zamówień zrealizowanych paragonem (S,P)
 • Zoptymalizowano i unowocześniono działanie wielu algorytmów (S,SP,B,BP,BPP)

Wersja 2.10.39  z dnia  03.02.2012

 • Dodano konfigurację osobnego konta pocztowego dla wysyłania powiadomień e-mail o dostępności artykułu (BP+BPP)
 • Dodano opcję pokazywania stanów liczbowych w MiStral e-sklep (S+SP)
 • Dodano parametr tryb importu kategorii wielopoziomowych (S+SP)

Uwaga! Ze względów wydajnościowych może istnieć konieczność importowania do systemu kategorii głównych  nawet w przypadku gdy nie będą  one wyświetlane. Parametr domyślnie ustawiony jest na „stary” a więc układ jaki obowiązywał dotychczas.

Wersja 2.10.35  z dnia  01.02.2012

 • Dodano nowy wariant systemu MiStral Business PRO PLUS (BPP)
 • Dodano moduł obsługi reklamacji (BPP)
 • Dodano funkcję powiadomień e-mail o dostępności artykułu (BP+BPP)
 • Dodano opcję automatycznego dodawania znaku wodnego na zdjęciach (BP+BPP, S+SP)
 • Dodano funkcję automatycznego wywoływania zlecenia produkcyjnego w programie WF-Mag dla Windows  podczas zamawiania produktu w w programie MiStral (BP+BPP)
 • Dostosowano moduły płatności elektronicznych Przelewy24 oraz PayU do zmian wprowadzanych przez producentów tych systemów (S+SP)
 • Dodano obsługę pola PESEL dla Faktur VAT wystawionych dla osób fizycznych (S+SP)
 • Dodano możliwość stworzenia dodatkowego filtra na podstawie słownika pola dodatkowego artykułu w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla WIndows (B+BP+BPP, S+SP)
 • Dodano definicję ikony w pasku adresu systemu MiStral Business (B+BP+BPP)
 • Dodano opcję pokazywania ikon programu lojalnościowego, promocji  i zamienników na liście artykułów (B+BP+BPP)
 • W funkcji Planowane dostawy dodano ustawienie Nie pokazuj dostaw niezrealizowanych sprzed – bieżącego dnia (BP+BPP)
 • Dodano opcję ustawienia linku bezpośrednio z nazwy strony statycznej (S+SP+B+BP+BPP)
 • Dodano opcję „Pokazuj nazwę krótką” przy wyszukiwaniu kontrahenta (B+BP+BPP)
 • Przebudowano sekcję prezentacji zamówień, dodano informacje o walucie oraz kwotach w walutach (B+BP+BPP)
 • Rozbudowano moduł eksportów XML (BP+BPP)
 • W trybie ukrywania cen ceny zakupu widoczne dla handlowca także się ukrywają (BP+BPP)
 • Wykonano szereg drobnych modyfikacji i poprawek wizualnych (S+SP+BP+BPP)
 • Poprawiono błędy (S+SP+BP+BPP)

Wersja 2.10.3  z dnia  05.12.2011

 • Poprawiono błąd powodujący problem z obsługą kategorii ze strony głównej (B)+(BP)

Wersja 2.10.0  z dnia  30.11.2011

 • Dodano możliwość wyświetlania informacji bieżących na stronie statycznej (BP)
 • Dodano uprawnienia dla grupy użytkowników na dostęp do strony statycznej z informacjami bieżącymi (BP)
 • Rozbudowano definicję klas eksportów XML m.in o pola artykułu: Lokalizacja, wyróżnik, sww, pkwiu, nazwa cd itd. (BP)
 • Dodano obsługę pól dodatkowych o typie data w ustawieniach klas eksportów XML (BP)
 • Dodano obsługę domyślnego obrazka dla artykułów bez zdjęć w plikach eksportu XML (BP)
 • Dodano możliwość wyśrodkowania tabeli i tekstu w newsletterze  (BP)
 • Dodano szablon e-mail dla informacji wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia (S)+(SP)
 • Dodano możliwość konfiguracji kolejności prezentacji kategorii  (S)+(SP)
 • Poprawiono błędy (B)+(BP)+(S)+(SP)

Wersja 2.9.103  z dnia  21.10.2011

 • Dodano link do karty artykułu  z poziomu przeglądu szczegółów zamówienia (B) + (BP)
 • Dodano możliwość wyboru i dodania nowego Adresu dostawy podczas składania zamówienia (B) + (BP)
 • Dodano możliwość zamiany Adresu dostawy dla złożonych zamówień o statusie niezrealizowane (B) + (BP)
 • Dodano możliwość wysłania kopii wiadomości informującej użytkownika o założeniu dla niego konta do Administratora  (B) + (BP)
 • Rozbudowano sekcję Newsletter. Dodano możliwość definicji osobnego konta pocztowego dla newslettera oraz wybór prezentowania nazwy kategorii dla artykułów w newsletterze (BP)
 • Dodano możliwość definiowania danych handlowca przypisanego do Kontrahenta. Dodano dodatkowy pasek nawigacyjny z informacjami o handlowcu (nr telefonu, adres e-mail, nr GG, wyślij wiadomość (BP)
 • Dodano możliwość różnej formy prezentowania stanów artykułów określanej  na poziomie  definicji grupy kontrahentów (BP)

Wersja 2.9.97  z dnia  11.10.2011

 • Dostosowano aplikacje MiStral do współpracy z programem Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows w wersji 7.70.0 (B)+(BP)+(S)+(SP). Teraz systemy MiStral mogą współpracować także z wersją START !
 • Rozbudowano funkcję rabatowania przez handlowca – dodano wybór ograniczenia max.  rabatu na rabat łączny na pozycji (suma rabatów) oraz rabat dodatkowy na pozycji (BP)
 • Dodano możliwość  ładowanie plików css z  katalogu  zewnętrznego (S) +(SP)
 • Wprowadzono obsługę Platnosci.pl (PayU) (S)+(SP)
 • Dodano opcję blokowania sprzedaży. W trybie tym MiStral e-sklep może działać jako katalog produktów. Ikona koszyka jest niedostępna (S)+(SP)
 • Zmodyfikowano graficznie obsługę płatności Przelewy24.pl (S)+(SP)
 • Poprawiono graficzny układ i jednolity rozmiar kafelków produktowych (S)+(SP)
 • Rozbudowano eksporty XML – w definicji klas XML dodano pole Producent, dodano eksport artykułów z domyślną ceną sprzedaży, dodano możliwość automatycznego generowania plików XML częściej niż     1  raz dziennie (BP)
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania rozrachunków. Dodano informację o walucie oraz o wartościach w walucie dokumentu oraz w PLN (B) + (BP)
 • Dodano parametr wartości X dla pokazywania stanów  w  formie „X+”  (B) + (BP)
 • Dodano blokadę składania zamówienia gdy przekroczono limit kupiecki. Dodano edytowalne pole z treścią ostrzeżenia (B) + (BP)
 • Dodano obsługę form dostawy definiowanych w Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (7.70.0) (B) + (BP)
 • Dodano obsługę informacji o dacie planowanego dostarczenia dostawy oraz adresie dostawy (informacja w przeglądzie zamówień) definiowanych w Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (7.70.0) (B) + (BP)
 • W Rozsyłaczu Faktur VAT dodano obsługę pola Zgoda na wystawianie faktur w postaci elektronicznej z kartotek kontrahenta w programie  Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (7.70.0) (B) + (BP)
 • Dodano definicję  tematu wiadomości w  Newsletterze  (BP)
 • Dodano definicję  tekstu informacji pojawiającej się w oknie Planowane dostawy  (BP)
 • Dodano parametr określający indeks artykułu pojawiający się w koszyku (B) + (BP)
 • Poprawiono i zoptymalizowano mechanizm dodatkowego rabatowania ze względu na wybraną formę płatności  (B) + (BP)
 • Przeprowadzono szereg prac pielęgnacyjnych i optymalizacyjnych

Wersja 2.9.81  z dnia  06.09.2011

 • Dodano funkcję Planowane dostawy działającą w oparciu o zamówienia do dostawców w programie Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows (BP)
 • Dodano funkcję szybkiego przełączania cen na liście artykułów – przełącznik w prawym górnym rogu listy artykułów –  cena z rabatem / cena bez rabatu (BP)
 • Dodano funkcję szybkiego ukrywania  cen  – przełącznik w prawym górnym rogu listy artykułów –  cena / cena na telefon (BP)
 • Dodano wyróżnienie artykułów promocyjnych w koszyku (B)+(BP)
 • Rozbudowano funkcję informacji bieżących. Teraz możliwe jest m.in podpinanie do informacji bannerów graficznych widocznych na stronie głównej (B)+(BP)
 • Rozbudowano sekcję dot. pokazywania stanów. Dodano opcję 20+. Dla artykułów o stanie do 20 wyświetlany jest dokładny stan, dla stanów większych od 20 wyświetla się stan 20+ (B)+(BP)
 • Dodano wybór konta bankowego wystawcy automatycznie wstawianego na zamówienia oraz zamówienia walutowe. Dzięki temu np. na wydruku PROFORMY będzie wyświetlał się  numer rachunku bankowego wystawcy (B)+(BP)
 • Artykułom polecanym usunięto warunek wyświetlania „tylko ze zdjęciem” (B)+(BP)
 • Dodano parametryzację językową w adresie okna logowania. W adresie strony logowania należy podać lang=jezyk gdzie język może przyjmowć wartości pl, en, ru np. localhost/Mistral/Default.B2B.aspx?lang=en (B)+(BP)
 • Dodano wyróżnienie artykułów promocyjnych w koszyku (B)+(BP)
 • Dodano nowy status artykułów „A”. Są to artykuły wyróżnione i prezentowane na stronie głównej (40 na stronie). (B)+(BP)
 • Rozbudowano słownik m.in o indeks katalogowy i indeks handlowy (B)+(BP)
 • Dodano całkowitą blokadę składania zamówień (nie pojawia się ikona koszyka). Dzięki temu MiStral e-sklep może być traktowany jako katalog produktów bez możliwości zakupów (S)+(SP)
 • Dodano opcję domyślnego sortowania artykułów  (S)+(SP)
 • Przeprowadzono szereg prac pielęgnacyjnych i optymalizacyjnych (B)+(BP)+(S)+(SP)
 • Poprawiono błędy (B)+(BP)+(S)+(SP)

Wersja 2.9.72  z dnia  03.08.2011

 • Dodano obsługę rabatowania dla Przedstawicieli handlowych (BP)
 • Dodano przypisanie domyślenego kontrahenta dla Przedstawiciela handlowego  (B)+(BP)
 • Dodano przypisanie osobnej sygnatury zamówienia  dla Przedstawiciela handlowego (B)+(BP)
 • Dodano wyświetlanie na górnej belce (w polu wybierz kontrahenta) nazwy aktualnie aktywnego kontrahenta ( dla Przedstawiciela handlowego oraz Administratora) (B)+(BP)
 • Dodano wyświetlanie nazwy i loginu aktulnie zalogowanego Przedstawiciela handlowego  (B)+(BP)
 • Dodano obsługę faktur VAT krajowych wystawionych w walucie (B)+(BP)
 • Rozbudowano parametry wydruku faktury VAT(B)+(BP)
 • Dodano obsługę sumowania stanów WF-Mag ze stanami z magazynów zewnętrznych (lokalnych) MiStral (BP)
 • Rozbudowano obsługę walut i dodano okno walut na górnej belce (nad wyszukiwarką (B)+(BP)
 • Zmodyfikowano procedurę dodawania rabatu ze względu na formę płatności  (B)+(BP)
 • Dodano opcjonalny przycisk ręcznego zapisu aktualnego stanu koszyka (B)+(BP)
 • Rozbudowano i zoptymalizowano moduł Export XML (B)+(BP)
 • Przeprowadzono szereg prac pielęgnacyjnych i optymalizacyjnych (B)+(BP)+(S)+(SP)
 • Poprawiono błędy (B)+(BP)+(S)+(SP)

Wersja 2.9.45  z dnia  27.05.2011

 • Dodano możliwość przesłania do Administratora kopii e-mail z informacją o nowym koncie użytkownika  (B)+(BP)
 • Dodano opcję importu z pliku kartotekowych cen zakupu do programu WF-Mag  (BP)
 • Dodano możliwość oglądania „Moich artykułów” kontrahenta przez zalogowanego handlowca  (BP)
 • Dodano parametr „Dołącz do raportu informacje o błędach wysyłki” w opcjach Rozsyłacza Faktur VAT  (BP)
 • Rozbudowano funkcję pokazywania Administratorowi i przedstawicielom handlowym niezerowych koszyków Klientów (BP)
 • Użytkownikom specjalnym dodano uprawnienie „Zarządzanie użytkownikami” – możliwość tworzenia loginów (B)+ (BP)
 • Przedstawicielom handlowym oraz Administratorowi podczas wyboru kontrahenta dodano pola szukania Miasto oraz NIP  (BP)
 • Poprawiono błąd prawidłowego wyświetlania listy kategorii oraz przycisków Zapisz / Anuluj podczas dodawania nowego użytkownika (B)+(BP)
 • Poprawiono drobne błędy oraz wprowadzono kosmetyczne zmiany (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.9.43  z dnia  24.05.2011

 • Dodano parametr dla filtrów podczas wyszukiwania „zmiana filtra nie powoduje resetowania wybranej kategorii” (S)+(SP)
 • Dodano parametry sortowania dla artykułów zgrupowanych po nazwie oryginalnej (S)+(SP)
 • Dodano podsumowania zbiorcze w raporcie e-mail windykatora (BP)
 • Poprawiono istotny błąd samoistnego resetowania ustawień (B)+(BP)
 • Poprawiono drobne błędy oraz wprowadzono kosmetyczne zmiany (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.9.39  z dnia  13.05.2011

 • Dodano definicje i wybór formy dostawy (B)+(BP)
 • Dodano informację o nr NIP zamawiającego w e-mailowej  informacji o złożonym zamówieniu (S)+(SP)
 • Dodano opcję definiowania tekstu wyświetlanego po zatwierdzeniu zamówienia (S)+(SP)
 • Dodano możliwość wyboru wszystkich użytkowników podczas tworzenie grupy odbiorców newslettera (B)+(BP)
 • Rozbudowano funkcję grupowania artykułów po nazwie oryginalnej (SP)
 • Dodano informację (dla Administratora oraz użytkowników specjalnych) o aktywnych koszykach użytkowników (BP)
 • Dodano parametr dla Nowości – data do / data do dla daty zawartej w polu dodatkowym określającym nowości w WF-Mag (B)+ (BP)
 • Poprawiono błędy (S)+(SP)+ (B)+(BP)

 Wersja 2.9.29 z dnia  06.05.2011

 • Dodano parametr minimalna kwota zamówienia (S)+(SP)+ (B)+(BP)
 • Dodano parametr Moje Artykuły – przechowuj dla Użytkownika / Kontrahenta (B)+(BP)
 • Poprawiono błąd związany z nie wysłaniem wezwań i przypomnień przez Windykatora jeśli nie zdefiniowano pola dodatkowego kontrahenta (BP)
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem użytkownika specjalnego (B) + (BP)
 • Do wydruku zgłoszenia nowego użytkownika dodano pola proponowany login i hasło (B) + (BP)
 • Dodano możliwość dodania pola stan artykułu do klasy XML (BP)
 • Poprawiono drobne błędy oraz wprowadzono kosmetyczne zmiany (S)+(SP)+(B)+(BP)

 Wersja 2.9.25 z dnia  27.04.2011

 • Dodano możliwość prezentowania bieżącego salda rozrachunków w górnym menu (opcja włączana w Administratorze -> Ustawienia okien na stronie głównej) (B)+(BP)
 • Dodano możliwość dołączania plików z opisem do artykułów (Opisy produktów). Dodany załącznik użytkownik może pobrać z poziomu karty artykułu (S)+(SP)+ (B)+(BP)
 • Dodano kalkulator narzutowy prezentowany na karcie artykułu. Włączenie prezntacji kalkulatora odbywa się w Administratorze -> Karta artykułu (B)+(BP)
 • Dodano obsługę generowania i eksportu (zarówno ręcznego jak i automatycznego) plików XML z asortymentem. Zawartość pllików i wybór pól odbywa się na poziomie definicji klas plików XML (BP)
 • Dodano filtr Producent (B)+(BP)
 • Dodano obsługę pola Numer zamówienia Klienta wraz z parametrami wymuszającymi podanie numeru własnego zamówienia przez Klienta (istotne przy zamówieniach składanych do bufora WF-Mag (S)+(SP)
 • Poprawiono błąd cen netto/brutto na zamówieniu zapisywanym w  WF-Mag przy opcji z włączonym potwierdzaniem zamówień (S)+(SP)
 • Poprawiono drobne błędy oraz wprowadzono kosmetyczne zmiany (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.9.15/17 z dnia  14.04.2011

 • Dodano obsługę śledzenia przesyłek na podstawie nr listów przewozowych wprowadzanych do pola dodatkowego Faktury VAT w WF-Mag. Wyświetlana jest zawartość „trackingu” z serwisów  internetowych spedytorów:  DHL, UPS, TNT, Siódemka, Schenker, Spedpol, GLS, Fedex, DPD (SP)+(BP)
 • Rozbudowano moduł indeksera – dodano priorytety słów kluczowych (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano możliwość wyboru jednostki na karcie artykułu (B)+(BP)
 • Dodano parametr blokowania zamówień na towary niedostępne oraz zamówienie w ilości większej niż aktualnie dostępna (S)+(SP)
 • Rozbudowano moduł indeksera – dodano priorytety słów kluczowych (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Ujednolicono i zoptymalizowano kod wyliczania ceny (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Poprawiono błąd prezentowanych wartości stanów  (S)+(SP)
 • Poprawiono drobne błędy oraz wprowadzono kosmetyczne zmiany (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.9.1/13  z dnia  29.03.2011

 • Dodano możliwość zdefiniowania dla każdego artykułu o statusie „D” stałej  liczbowej wartości prezentowanego stanu (w opcji opisów artykułów) (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano informację o indeksie katalogowym artykułu w zapytaniu o produkt (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano obsługę wielu języków dla stron statycznych (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Poprawiono błąd nie wyświetlania karty artykułu powstały w wersji 2.9.0 (B)+(BP)

Wersja 2.9.0  z dnia  28.03.2011

 • Wprowadzono zmiany wizualne w systemie MiStral Business (B)+(BP), a w szczególności:

– zmodyfikowano nagłówek strony

– dodano możliwość wstawienia loga / bannera w nagłówku

– dodano możliwość ustawienia tła strony (kolor, plik, układ)

– dodano możliwość ustawienia tła okna kategorii strony (kolor, plik, układ)

– dodano możliwość wstawienia stopki (plik graficzny)

– dodano możliwość wstawienia stopki (plik graficzny)

– zmodyfikowano okienka artykułów promocyjnych oraz nowości na stronie głównej

– dodano konfigurację położenia okien na stronie głównej

– dodano możliwość zdefiniowania do 4 dodatkowych okien reklam bocznych na stronie głównej

– dodano nową formę  prezentowania kategorii wielopoziomowych (tzw. „luźny układ:)

– zmieniono ikony

– dodano rozszerzoną informację o danych adresowych zalogowanej firmy

– w nagłówku strony dodano okno z prezentacją kontaktu do ogólnego konsultanta -handlowca  /  handlowców przez komunikatory Gadu-Gadu oraz Skype

– w nagłówku strony dodano panel kursy walut

– zmieniono graficzną prezentację karty artykułu

– dodano opcję panelu bannerów na stronie głównej. Teraz zamiast okien promocji i nowości można na stronie głównej wyświetlać 5 bannerów- w tym banner tzw. targetowany- a więc można przypisać dany    banner poszczególnym Klientom dla których ma się on wyświetlać

 • Koszyk – dodano opcję eksportu koszyka do pliku csv (B)+(BP)
 • Koszyk – dodano opcję sumowania ilości artykułów o takim samym indeksie katalogowym podczas importu z pliku csv (B)+(BP)
 • Koszyk – dodano opcję wielokrotnego dodania tej samej pozycji do koszyka (B)+(BP)
 • Dodano możliwość tworzenia stron statycznych w głównym Menu. Do strony statycznej można przypisać także działanie jednego z filtrów systemu MiStral – np. tylko wyprzedaże  (B)+(BP)
 • Rozbudowano funkcjonalność indeksera – m.in ręczne czyszczenie indeksów, ręczne wyzwalania indeksera, raportowanie indeksacji, określenie pól liczbowych (B)+(BP)
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości e-mail z pominięciem autentykacji SMTP (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano obsługę artykułów powiązanych (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano obsługę parametru zamiennik wzajemny (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Artykuł zawsze dostępny – dodano nowy status „D”. Artykuł posiadający taki status zdefiniowany w wybranym polu artykułu w WF-Mag będzie prezentowany jako zawsze dostępny niezależnie od    faktycznego stanu. (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano opcję generowania łącza do kategorii (B)+(BP)
 • Dodano opcję zmiany hasła i adresu e-mail użytkownika (B)+(BP)
 • Dodano obsługę Google Analitics (S)+(SP)
 • Dodano możliwość tworzenia słów kluczowych do poszczególnych artykułów i kategorii (S)+(SP)
 • Dodano funkcję sprawdzania stanu i dostępności w systemie zewnętrznym dostępnym pod publicznym adresem url (BP)
 • Dodano funkcję prezentowania dostępności towaru w zależności od magazynu (BP)
 • Dodano funkcję magazynu wirtualnego do którego import stanów może być wykonywany z zewnętrznego pliku csv (BP)
 • Dodano opcję utworzenia dodatkowego komunikatu informującego o braku aktualnej dostępności zamawianego artykułu (B)+ (BP)
 • Dodano obsługę  znaczników cen artykułu oraz kontrahenta w WF-Mag: włącz rabatowanie, Cena promocyjna podlega rabatowaniu, kontrahent uczestniczy w promocjach. Dodatkowo dodano parametr: ceny   indywidualne mają pierwszeństwo przed promocyjnymi  (B)+ (BP)
 • Dodano obsługę statusów zamówień anulowanych (A) i zamkniętych (Y) w WF-Mag dla Windows (B)+ (BP)
 • Rozbudowano dodatek Windykator: dodano możliwość wskazania dodatkowych do 3 dodatkowych  adresów e-mail na które będzie wysyłany raport z wysyłki, zmieniono sposób wyszukiwania kontrahenta  w raportach wysyłki (BP)
 • Dodano informację  o powiązanych zamówieniach i fakturach VAT. Informacja o powiązanym dokumencie / dokumentach wyświetla się w listach zamówień i faktur VAT (BP)
 • Dodano nowe pola do słownika (B)+(BP)
 • Dodano możliwość dodania dodatkowej grafiki na rozszerzonym wydruku Faktury VAT (B)+(BP)
 • Dodano możliwość wyświetlenia informacji teleadresowych o firmie aktualnie zalogowanego użytkownika  (B)+(BP)
 • Dodano okno wprowadzenia adresu url systemu MiStral (B)+(BP)
 • Dodano link do adresu url systemu MiStral do wiadomości dla użytkownika z informacją o danych logowania (B)+(BP)

Wersja 2.8.14  z dnia  02.02.2011

 • Dodano możliwość składania zamówień bez rejestracji (S)+(SP)
 • Dodano obsługę wyprzedaży. Towar podlegający wyprzedaży powinien mieć status W w wybranym polu w artykule w programie WF-Mag dla Windows (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Zmodyfikowano moduł windykator. Umożliwiono wybór kontrahentów do których kierujemy wysyłkę poprzez odpowiednie wypełnienie pola dodatkowego kontrahenta  w WF-Mag (BP)
 • Dodano obsługę zamówień do dostawcy oraz możliwość wpisania / proponowania własnej ceny sprzedaży w zamówieniu do dostawcy (BP)
 • Poprawiono kilka  drobnych błędów funkcjonalnych oraz poprawiono ergonomię niektórych operacji (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.8.8/9  z dnia  05.01.2011

 • Dodano powiązanie form dostawy ze sposobem płatności (S)+(SP)
 • Rozbudowano opcję potwierdzeń i akceptacji regulaminów (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano obsługę prezentacji i edycji opisów pozycji artykułów w koszyku i na dokumentach. Opisy pozycji są także drukowane na zamówieniach,  ofertach, proformach i    fakturach (B)+(BP)
 • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia loginów MiStral dla Kontrahentów z WF-Mag (B)+(BP)
 • Dodano wyświetlanie informacji o stawce VAT oraz nr PKWiU artykułu na karcie artykułu.(S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.8.6  z dnia  22.12.2010

 • Dodano obsługę zbiorczej prezentacji artykułów określających cechy produktu (np. kolor, rozmiar itd). Teraz wiele artykułów wyświetlanych jest jako jedna pozycja na liście artykułów.
 • Dopiero wejście w artykuł daje możliwość wyboru jego wariantu (konkretnego artykułu z bazy WF-Mag). Grupowanie następuje po polu nazwa oryginalna. (SP)
 • Dodano obsługę wyszukiwania artykułów przy użyciu słów kluczowych. System sam generuje słowa kluczowe na podstawie wybranych pól z artykułu w WF-Mag i przechowuje je w  swojej bazie danych. Dzięki temu uzyskano kilkuset procentowy wzrost szybkości wyszukiwania artykułów (B)+(BP)
 • Dodano możliwość prezentacji ceny netto na liście artykułów/kafelkach (S)+(SP)
 • Dodano możliwość prezentacji ikony stanu na liście artykułów/kafelkach (S)+(SP)
 • W wydrukach zamówień i faktur VAT dodano możliwość automatycznego ukrywania kolumny rabat jeśli żadna pozycja nie jest rabatowana (B)+(BP)
 • Dodano alternatywny układ (luźny układ) prezentowania kategorii wielopoziomowych  (S)+(SP)
 • Dodano możliwość zdefiniowania tła w oknie kategorii  (S)+(SP)
 • Dodano możliwość definiowania własnych tytułów wiadomości w szablonach e-maili  (S)+(SP)
 • Dodano obsługę cen promocyjnych w dodatku Newsletter (BP)
 • Dodano możliwość prezentowania indeksu katalogowego towaru w rozszerzonym potwierdzeniu zamówienia  (B)+(BP)
 • Dodano możliwość wydruku zamówienia bezpośrednio z listy zamówień (S)+(SP)
 • Dodano informację o nr telefonu użytkownika z poziomu przeglądania listy użytkowników (S)+(SP)
 • Dodano możliwość zapytania o cenę bezpośrednio z listy artykułów (dla artykułów z ceną ukrytą)  (BP)
 • W  formularzu zgłoszeniowym  dodano pola:  proponowany login i hasło (B)+(BP)
 • Dodano parametry obligatoryjnego żądania wypełnienia pól NIP oraz telefon (S)+ (SP)
 • Dodano parametr „Minimalna liczba znaków” dla wyszukiwanej frazy (wyszukiwarka) (S)+ (SP)+(B)+(BP)
 • Dodano parametr „Wyświetlaj nazwę oryginalną zamiast nazwy zwykłej”  (B)+ (BP)

Wersja 2.8.0  z dnia  23.11.2010

 • W systemie MiStral Business PRO wprowadzono dodatek „Rozsyłacz faktur VAT”  dzięki któremu system automatycznie może rozsyłać Faktury VAT do Klientów via e-mail. Faktury VAT generowane są w formacie PDF. Wysyłka następuje o zdefiniowanej godzinie. Po każdym wysłaniu Faktur VAT system generuje raport z wysyłki (BP)
 • Dodano konfigurator wyglądu  Faktury VAT. Do wyboru są różne pola z WF-Mag. Istnieje także możliwość dodania logo oraz stopki. (B)+(BP) Poprawiono kilka  drobnych błędów funkcjonalnych oraz przeprowadzono optymalizację wybranych zapytań SQL (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.7.13  z dnia  09.11.2010

 • Dodano obsługę  jednostek miar dla artykułów ze zdefiniowanymi innymi jednostkami w WF-Mag (B)+(BP)
 • Dodano obsługę raportowania błędów po imporcie zamówienia z pliku zewnętrznego (B)+(BP)
 • Dodano obsługę importu zamówienia z pliku tekstowego w różnych jednostkach miary  (B)+(BP)
 • Dodano parametr grupowania / sumowania ilości  tych samych artykułów w różnych rekordach w pliku importu  (B)+(BP)
 • Dodano parametr wyboru indeksu (katalogowy / handlowy) prezentowanego w newsletterze (B)+(BP)
 • Poprawiono kilka  drobnych błędów funkcjonalnych (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.7.10/12  z dnia  04.11.2010

 • Poprawiono istotny błąd prawidłowego przekazywania do systemów MiStral ID kontrahenta z WF-Mag (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Wprowadzono zmiany w Ofertowaniu (BP)
 • Dodano możliwość wpisywania własnych cen podczas tworzenia oferty (BP)
 • Dodano możliwość nadawania rabatów dla każdej pozycji oferty (BP)
 • Dodano parametr data realizacji na ofercie (BP)
 • Dodano możliwość wstawiania własnego logo na ofercie (BP)
 • Dodano obsługę zdjęć do pozycji oferty  (BP)
 • Dodano informację o handlowcu na ofercie (BP)
 • Zmodyfikowano wydruk oferty (BP)
 • Dodano opcję pokazywania cen tylko dla „Moich Artykułów” gdy pozostałe ceny są ukryte (B)+(BP)
 • Dodano opcję blokowania możliwości tworzenia listy  „Moich Artykułów” przez użytkownika (B)+(BP)
 • Dodano parametr uprawnień do tworzenia listy „Moich Artykułów” dla przedstawicieli handlowych (B)+(BP)
 • Dodano funkcję zapytania o produkt oraz zapytania o cenę (dla artykułów z ukrytą ceną) w formie zapytanie e-mail (B)+(BP)
 • Poprawiono obsługę systemu podczas pracy z certyfikatami SSL (B)+(BP)
 • Poprawiono błąd wysyłania e-mail -i  w dodatku Windykator (BP)
 • Zoptymalizowano system do szybszej pracy w trybie magazynów  zsynchronizowanych (B)+(BP)
 • Dokonano drobnych poprawek w wydrukach (S)+(SP)+ (B)+(BP)
 • Zwiększono rozmiary (kB) bannerów (S)+(SP)
 • Poprawiono kilka  błędów funkcjonalnych (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.7.2/4   z dnia  11.10.2010

 • Dodano parametr ukrywania wszystkich (także kolorystycznych) informacji o stanie magazynowym artykułu (B)+(BP)
 • Dodano parametr ukrywania wyboru kolorystycznego skórki (B)+(BP)
 • Dodano opcję wstawiania zdjęcia artykułu na wydruku oferty (BP)
 • Wprowadzono kosmetyczne zmiany w wydrukach  (B)+(BP)
 • Dodano parametr określający sposób prezentowania (powtarzania) obrazka tła strony (S)+(SP)
 • Dodano pole Nazwa cd do prezentacji na karcie artykułu (S)+(SP)
 • Poprawiono błąd związany  z wysyłaniem wiadomości e-mail z informacją o złożonym zamówieniu do Administratora i handlowców  (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Poprawiono błąd nie prezentowania domyślnego obrazka dla artykułów bez zdjęć (S)+(SP)
 • Poprawiono kilka drobnych błędów funkcjonalnych (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.7.0  z dnia  10.09.2010

 • Dodano obsługę ofert. Podczas tworzenia zamówienia wybieramy czy jest to zamówienie czy oferta. Można także stworzyć ofertę dla swojego Klienta dodając narzut do cen
 • podawanych przez MiStral. Istnieje także możliwość wysłania oferty e-mailem (zał. pdf), niezależnego określenia miejsca docelowego dla ofert w WF-Mag (bufor/rejestr) itd.  (BP)
 • Dodano obsługę zapotrzebowania, a więc ograniczenia wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników końcowego zatwierdzania i złożenia zamówienia. Zamówienie
 • przygotowane przez takiego użytkownika oczekuje na akceptację użytkownika z uprawnieniami do składania zamówień (BP)
 • Dodano obsługę dodatkowego rabatu zależnego od wybranej formy płatności (B)+(BP)
 • Dodano  możliwość definiowania własnej sygnatury dla zamówień trafiających do systemu WF-Mag dla Windows z  programu MiStral (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • W celu poprawy ergonomii i wygody użytkowania przebudowano panel administracyjny (B)+(BP)
 • Dodano  parametr domyślnego ustawienia koloru skórki (B)+(BP)
 • Poprawiono błąd związany z błędnym linkowaniem zdjęcia kategorii asortymentowej na stronie głównej (S)+(SP)
 • Dodano  mechanizm sprawdzania  prawidłowej składni adresów e-mail i pomijania adresów błędnych w Newsletter  (B)+(BP)
 • W szczegółach błędu podczas aktualizacji dodano  informację o wygaśnięciu prawa do bezpłatnej aktualizacji (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Wprowadzono kilka drobnych udogodnień funkcjonalnych (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Poprawiono  błąd generowania prawidłowego pliku wymiany dla Nokaut.pl, jeśli w opisie artykułu pojawiały się elementy graficzne.(S)+(SP)
 • Poprawiono  drobne błędy  zgłoszenie przez użytkowników (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.6.7  z dnia  20.08.2010

 • Zoptymalizowano użycie pamięci przy zapisie i edycji koszyka (B)+(BP)
 • Poprawiono błąd związany z błędną obsługą rabatów ułamkowych (B)+ (BP)
 • Poprawiono błąd edycji i zmiany hasła dla administratora oraz  użytkowników (S)+(SP)
 • Dodano możliwość zmiany loginu (nazwy) administratora (S)+(SP)
 • Dodano obsługę portów SMTP wymagających szyfrowania SSL (S)+(SP)+(B)+(BP)
 • Dodano  blokadę i komunikaty ostrzeżenia podczas podawania wartości ułamkowych ilości dla jednostek niepodzielnych (S)+(SP)
 • Dodano  kontrolę prawidłowego wprowadzenia adresu url sklepu (S)+(SP)
 • Poprawiono kilka drobnych błędów funkcjonalnych (S)+(SP)+(B)+(BP)

Wersja 2.6.1/2  z dnia  06.08.2010

 • W sekcji Pozycjonowanie dodano opcję „Stosuj przyjazne adresy dla produktów i kategorii”. Dzięki temu parametrowi możemy podać link do konkretnej kategorii lub produktu w e-sklepie.  Włączenie tej opcji  korzystnie wpłynie także na pozycjonowanie e-sklepu. (S)+(SP)

Uwaga! Do prawidłowego działania tej funkcji  konieczne są zmiany w pliku web.config lub ponowna instalacja systemu instalatorem w wersji 2.6.1 lub nowszym

 • Poprawiono błąd nie pokazywania nazwy oryginalnej na karcie produktu oraz nie uwzględniania nazwy oryginalnej podczas sortowania po nazwie (przy włączonym parametrze”Pobieraj nazwę artykułu z pola” : Nazwa oryginalna) (S)+(SP)
 • Poprawiono błąd interakcji ustawień administracyjnych dotyczących prezentowania  kategorii i / lub  kategorii wielopoziomowych w licencji typu COMBO (B)+(BP)+(S)+(SP)

Wersja 2.6.0  z dnia  30.07.2010

 • Wprowadzono wersję PRO . W przypadku systemu MiStral Business wersja PRO zastępuje wersję z dodatkiem Newsletter. Określono ceny wersji PRO.  (SP)+(BP)
 • Wprowadzono dodatek Windykator służący do automatycznego wysyłania do Klientów wiadomości e-mail z: informacją o zbliżającym się terminie zapłaty lub wezwaniem do zapłaty (BP)
 • Dodano funkcję „Moje Artykuły”. Teraz każdy użytkownik może utworzyć swoją  listę „ulubionych” artykułów. Taką listę może także utworzyć Administrator dla każdego użytkownika  (B) + (BP)
 • Wprowadzono możliwość wyłączania poszczególnych filtrów (w administratorze)  (B)+(S)+(BP)+(SP)
 • Dodano parametr „Nie pokazuj cen promocyjnych” wyłączający korzystanie z promocji określonych w WF-Mag. Parametr jest niezależnie włączany w administratorze MiStral e-sklep oraz MiStral Business . Szczególnie przydatne dla wersji COMBO lub instalacji wielu systemów MiStral korzystających z tej samej bazy danych WF-Mag (B)+(S)+(BP)+(SP)
 • Dodano parametr – „Maksymalna liczba rekordów w pliku (10-2000)” w funkcji Importu artykułów do koszyka (B) + (BP)
 • Dodano parametr pozwalający na wybór pola nazwa oryginalna z programu WF-Mag dla Windows, która będzie wyświetlana  jako nazwa artykułu w MiStral e-sklep (S)+(SP)
 • Wprowadzono obsługę nazwy i miejsca zapisu plików xml (Nokaut, Google SiteMap) (S)+(SP)
 • Kupony rabatowe – dodano  checkbox  „Kupon jednorazowy” (S)+(SP)
 • Wprowadzono domyślne rozwinięcie  kategorii wielopoziomowych ( pierwszy poziom ) (B)+(S)+(BP)+(SP)
 • Wprowadzono domyślne sortowanie artykułów wg nazwy (S)+(SP)
 • Poprawiono problem związany z uwierzytelnianiem serwera poczty wychodzącej (S)+(SP)
 • Poprawiono błąd związany z możliwością zmiany ilości artykułu w koszyku na ilość niepodzielną (niezależnie od jednostki miary) (S)+(SP)

Wersja 2.5.0  z dnia  30.06.2010

 • Zmieniono instalator programu. Teraz możliwa jest instalacja wielu systemów MiStral na jednym komputerze (S)+(B)
 • Dodano pole nazwa cd  do wyboru pól obsługiwanych przez wyszukiwarkę (B)
 • Poprawiono problem nie dziedziczenia uprawnień dostępu do  magazynów dla Przedstawicieli handlowych (B)
 • Poprawiono problem związany z  prawidłowym uzupełnianiem w bazie danych  kwoty w PLN dla  zamówień walutowych (B)
 • Poprawiono drobne błędy funkcjonalne (S)+(B)

Wersja 2.4.0  z dnia  22.06.2010

 • Dodano możliwość określenia separatora kolumn dla importu koszyka z pliku (B)
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego sposobu  sortowania artykułów na liście (B)
 • Dodano checkbox z opcją „Wyślij” określający czy poinformować nowego użytkownika o nadaniu mu loginu i hasła (podczas dodawania nowego użytkownika ) (B)
 • Dodano opcję „testuj ustawienia” serwera poczty (B)
 • Poprawiono drobne błędy funkcjonalne (S)+(B)

Wersja 2.3.0  z dnia  02.06.2010

 • Dodano parametry „znak specjalny” (domyślnie kropka), oraz „Ignoruj litery” i „Stały człon nazwy” w ustawieniach eksportu faktur VAT (B)
 • Dodano możliwość wyboru formy płatności  zamówienia wraz z administracyjnym  parametrem „włącz” i „wymagaj”  wyboru formy płatności (B)
 • Dodano parametr  „Nie przełączaj na E-Sklep po wylogowaniu z MiStrala B2B” przy pracy systemu w trybie COMBO (B)
 • Dodano możliwość dodawania pola „nazwa cd” do newslettera (B)
 • Dodano informację o stanie uprawnień do kluczowych katalogów systemu oraz informację o nazwie użytkownika systemowego (B)
 • Dodano możliwość zmiany portu SMTP w ustawieniach serwera poczty (B)
 • Dodano możliwość nadania własnego  tytułu strony www (B)
 • Dodano parametr globalny Rezerwacja zamówienia (Ręczna / Automatyczna) (B)
 • Dodano parametr wyszukiwarki „Zawsze szukaj w opisach” (B)
 • Dodano wyróżnienie artykułów (na liście produktów) już znajdujących się w koszyku (B)
 • Dodano parametr umożliwiający wyłączenie prezentacji nieaktywnych ikon statusów artykułu (S)
 • Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wyskakującego okna do podawania ilości zamawianego artykułu (S)
 • Dodano pole  do bezpośredniego wprowadzenia zamawianej ilości artykułu (na karcie artykułu) (S)
 • Dodano ostrzeżenie / informację o posiadaniu przestarzałej wersji przeglądarki, która nie obsługuje poprawnego wyświetlania  systemu  MiStral e-sklep (S)
 • Poprawiono mechanizm składania zamówień walutowych (B)
 • Poprawiono błąd przelicznika ilości i kursu przy składaniu zamówień walutowych (B)
 • Poprawiono mechanizm importu zawartości koszyka z pliku zewnętrznego (B)
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem artykułów do newslettera w trybie magazynów zsynchronizowanych (B)
 • Poprawiono sposób wyświetlania dolnego bannera i skalowania grafiki na stronie logowania (B)

Wersja 2.2.1  z dnia  11.05.2010

 • Zmieniono sposób numeracji wersji. Od teraz zmiana numeru wersji po pierwszej kropce (2.x.0) będzie oznaczała numer wersji, w której wprowadzono nowe funkcje systemu. Numer po drugiej kropce (2.2.x) będzie oznaczał poprawkę do wersji, którą opisuje numer po pierwszej  kropce (S, B)
 • Poprawiono problem związany z importem kategorii podczas startowej konfiguracji e-sklepu (S)

Wersja 2.2.0  z dnia  11.05.2010

 • Rozbudowano  opisy błędów powstających podczas pierwszej konfiguracji systemu  (S)
 • Dodano pola lokalizacja, wyróżnik, SWW/KU jako pola  wyboru  do określenia statusów artykułu (S)

Wersja 2.1.1  z dnia  10.05.2010

 • W sekcji Ustawienia podstawowe w menu Administratora Dodano informację o stanie uprawnień dostępu do kluczowych katalogów systemu MiStral e-sklep (S)
 • Poprawiono kilka drobnych błędów w obsłudze nowych funkcji (B)

Wersja 2.1.0  z dnia  07.05.2010

 • Dodano wersję instalacyjną zawierającą struktury systemu MiStral e-sklep (S)
 • Dodano opcję kasowania pamięci podręcznej obrazków (konieczne przy zmianie obrazka w WF-Mag) (S, B)
 • Dodano grupę użytkowników specjalnych, którzy mogą mieć dostęp do tworzenia newsletterów, opisów artykułów, informacji bieżących, kasowania pamięci podręcznej obrazków (B)
 • Dodano grupy uprawnień kontrahentów i użytkowników. Dzięki grupom dużo szybciej i prościej można przydzielać i zarządzać uprawnieniami użytkowników (zarówno nowych jaki i już wcześniej zdefiniowanych) (B)
 • Dodano handlowcom uprawnienia dostępu do magazynów  (B)
 • Dodano mechanizm exportu umożliwiający użytkownikom pobieranie  pliku  Faktury Vat w różnych formatach  (XML, XLS, TXT, SCV) (B)
 • Dodano prezentację w Administratorze nazwy użytkownika internetowego Windows oraz IIS, który pracuje na aplikacji MiStral (S,B)
 • Dodano możliwość ustawiania parametru składania zamówień (do bufora / rejestru)  na poziomie grupy kontrahentów

Wersja 2.0.47 z dnia  20.04.2010

 • Dodano parametr pokazuj ceny netto / brutto  w newsletterze (B)
 • Poprawiono kilka drobnych błędów (B)
 • Poprawiono jakość wizualną miniatur zdjęć (S,B)

Wersja 2.0.44 z dnia  16.04.2010

 • Poprawiono formatowanie potwierdzenia zamówienia e-mail – problem zawijania  linii w trybie rozszerzonym (B)
 • Dodano ukrywanie zer po przecinku w kolumnie ilość w potwierdzeniu zamówienia  (jeżeli wszystkie art. są liczbami. całkowitymi) (B)
 • Poprawiono prezentację krawędzi  tabeli artykułów w potwierdzeniu zamówienia (e-mail) (B)

Wersja 2.0.37 z dnia  09.04.2010

 • Dodano przycisk „Resetuj”  – ikona X przy informacji o ograniczeniu widoku do danej kategorii (S+B)
 • Dodano funkcję umożliwiającą konfigurację formatu wiadomości e-mail informującej o złożeniu zamówienia przez Klienta (B)
 • Dodano kolumnę zawierającą  adres IP w historii logowań (S+B)
 • Poprawiono i udoskonalono funkcję dodawania i edycji opisów artykułów. Dodano możliwość zapisania pierwszych 1000 znaków do bazy WF-Mag (S+B)
 • Poprawiono prezentację  checkbox’ów w koszyku, umożliwiających zaznaczenie wybranych art. do skasowania (B)
 • Dodano blokadę wielokrotnego wprowadzenia  tego samego kontrahenta jako odbiorcy Newslettera (B)
 • Poprawiono sortowanie na liście artykułów (B)
 • Dodano obsługę klawisza ENTER podczas wprowadzania ilości w okno na liście artykułów. Po wciśnięciu klawisza ENTER wprowadzona ilość dodaje się do koszyka (B)
 • Poprawiono położenie (wyrównanie do prawej)  pola dodatkowego ustawionego  jako dodatkowa kolumna na liście artykułów (B)

Wersja 2.0.33 z dnia  27.03.2010

 • Dodano edytor opisów . Teraz można tworzyć opisy artykułów używając edytora umożliwiającego m.in formatowanie tekstu (kolor, czcionka, rozmiar) dodawać linki url, grafikę itd. Rozmiar pola jest praktycznie nieograniczony. Podstawowy opis importowany jest z dotychczas używanych pól WF-Mag-a) . Opisy są przechowywane w bazie MiStrala
 • Poprawiono błąd występujący w trybie SQL 2005 (kolumna opis_pochodzenie)
 • Dodano komunikaty o liczbie zaimportowanych artykułów do koszyka (przy włączonej funkcji importu zawartości koszyka z zewn. pliku csv)
 • Uporządkowano stronę „Ustawienia stron” w Administratorze
 • Poprawiono błąd występujący  przy zapisywaniu ustawień Administratora, gdy wyłączona jest opcja importu z pliku do koszyka

Wersja 2.0.32 z dnia  24.03.2010

 • Dodano mechanizm importu artykułów do koszyka z pliku zewnętrznego w formacie csv. W Administratorze konfigurujemy włączenie tej funkcjonalności oraz określamy identyfikator artykułu (indeks katalogowy lub kod kreskowy) oraz numery lub nazwy kolumn zawierających identyfikator oraz ilość

Wersja 2.0.31 z dnia  24.03.2010

 • Dodano parametr obsługi i prezentacji cen : Deaktywuj rabat kontrahenta dla cen grupowych i kartotekowych
 • Zmodyfikowano parametry prezentacji cen na: Deaktywuj  rabat kontrahenta dla cen promocyjnych oraz Deaktywuj  rabat kontrahenta dla cen indywidualnych
 • Poprawiono błąd występujący  podczas składania zamówień na artykuły z 0% stawką VAT

Wersja 2.0.30 z dnia  19.03.2010

 • Poprawiono problem związany z wyświetlaniem bannerów

Wersja 2.0.29 z dnia  18.03.2010

 • Poprawiono wewnętrzne mechanizmy aktualizatora

Wersja 2.0.28 z dnia  18.03.2010

 • Dodano możliwość parametryzowania obsługi wyszukiwarki w trybie wyszukiwania „intuicyjne” –  traktowanie spacji „dosłownie”
 • Dodano opcję „pokazuj stany liczbowe” dla Przedstawicieli handlowych
 • Dodano opcję „pokazuj cenę zakupu” dla Przedstawicieli handlowych. System może pokazywać kartotekową cenę zakupu oraz marżę artykułu
 • Dodano wyszukiwanie  zdefiniowanych kontrahentów  (w module Administrator )
 • Dodano łącze pola  „zaległości” w oknie „zalogowany” przenoszące do rozrachunków (gdy są zaległości)
 • Dodano parametry prezentacji cen – uwzględniaj domyślny rabat kontrahenta dla cen promocyjnych / dla cen indywidualnych
 • Poprawiono algorytm  pobierania cen dla kontrahentów z rabatem domyślnym
 • Poprawiono wydruk zestawienia rozrachunków – w nierozliczone ogółem

Wersja 2.0.27 z dnia 04.03.2010

 • Dodano ikonę nowości także na karcie art.
 • Usunięto kolumnę z ikoną lupki z listy art. (działała identycznie jak kliknięcie w artykuł)
 • Poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania formatu daty na liście faktur w niektórych instalacjach na systemach operacyjnych z rodziny MS Windows 2008
 • Poprawiono błąd wyświetlania powiększenia zdjęcia (przy ścieżce instalacji innej niż wwwroot/Mistral)

Wersja 2.0.26 z dnia 02.03.2010

 • Poprawiono błąd podwajania kategorii w oknie rozwijalnym
 • Poprawiono błąd wyświetlania wyników dla kategorii „Wszystkie” z okna rozwijalnego

Wersja 2.0.25 z dnia 25.02.2010

 • Poprawiono błąd  prezentacji faktur VAT (wg kontrahenta a nie płatnika)
 • Poprawiono wewnętrzny mechanizm prezentacji cen
 • Poprawiono błąd prezentowana kolumny Program Partnerski
 • Poprawiono problem z ograniczeniem wprowadzania adresu e-mail zawierającego więcej niż jedną kropkę
 • Poprawiono problem z widocznością kursora w okienku wprowadzania ilości (problem występował w niektórych przeglądarkach IE)
 • Dodano zabezpieczenie przed konwersją nieprawidłowego formatu lub braku daty w polu dodatkowym przypisanym do nowości

Wersja 2.0.24 z dnia 09.02.2010

 • Dodano informację o liczbie wyszukanych elementów w nagłówku listy wyszukanych artykułów (w postaci „wyświetlanie 1-10 z 33 produktów”)
 • Dodano możliwość zdefiniowania rozmiaru list kategorii  – ustawienie w administratorze (liczba wyświetlanych wierszy)
 • Poprawiono prezentację listy kategorii wielopoziomowych – zmniejszono wcięcia i położenie ikonek w widoku kategorii wielopoziomowych
 • Wprowadzono obsługę niestandardowych formatów daty zdefiniowanych na serwerze bazy danych i aplikacji MiStral
 • Wprowadzono ukrywanie okien nowości i promocji na stronie głównej w przypadku, gdy nie ma danych do wyświetlenia
 • Poprawiono problem nie zapamiętywania opcji kolorystycznej
 • Poprawiony problem z nie akceptowaniem przez system adresów e-mail z domeny zaczynającej się od cyfry

Wersja 2.0.23 z dnia 05.02.2010

 • Wprowadzono parametr umożliwiający  przełączenie trybu pracy wyszukiwarki. Parametr „Szukaj tylko po całych słowach” jest dostępny w
 • ustawieniach stron, w sekcji „Pola w wyszukiwarce produktów”. Domyślnie parametr jest wyłączony i aktywne jest wyszukiwanie intuicyjne.
 • Wprowadzono parametr „Pobieraj telefon i email z MiStrala / WF-Maga” dotyczący danych kontaktowych używanych w potwierdzeniach  e- mail-
 • owych zamówienia, wysyłanych do administratora oraz 5 wybranych adresów e-mail oraz handlowca. W przypadku zaznaczenia opcji „Mistral”,
 • adres e-mail i telefon kontrahenta jest pobierany z danych zalogowanego użytkownika systemu MiStral. Gdy zaznaczona jest opcja „WF-Mag”,
 • dane te są pobierane z programu WF-Mag dla Windows (adres e-mail z kartoteki kontrahenta, telefon z pierwszego domyślnego kontaktu
 • kontrahenta)
 • Wprowadzono parametr „Pokazuj tylko z wybranego magazynu” dla zamówień. Gdy parametr jest zaznaczony, oraz aktywny tryb pracy
 • magazynów umożliwia zmianę magazynu przez użytkownika, zalogowany kontrahent widzi historię swoich zamówień  tylko z bieżącego
 • magazynu. W przeciwnym wypadku pokazywane są zamówienia ze wszystkich magazynów
 • Wprowadzono automatyczne zaznaczanie się check-boks-a przy produkcie (na liście artykułów) gdy użytkownik w polu do wprowadzania
 • ilości  zamawianego artykułu wpisze liczbę większą od zera. Aktywne pole tekstowege jest podświetlane na różowo
 • Wprowadzono parametr umożliwiający włączanie pola do wprowadzania zamawianej ilości artykułu (domyślnie wyłączone). Parametr znajduje
 • się w administratorze, w ustawieniach stron, w sekcji „Wyświetlanie dostępności produktów”
 • Usunięto datę graniczną dla Nowości. Od teraz, jako „Nowości” traktowane są te artykuły, które w wybranym polu dodatkowym w systemie WF-Mag dla Winidows
 • mają  zdefiniowaną datę starszą lub równą dacie bieżącej (w WF-Magu należy rozumieć ten parametr jako „Ten artykuł jest nowością do … „)
 • Wyeliminowano problem opóźnionego pojawiania się ikon stanu przy włączonym paramatrze opóźnionego ładowania obrazków
 • Wyeliminowano problem niedziałającego wyszukiwania zaawansowanego w niektórych przeglądarkach. W tej chwili pole „Szukaj również w
 • opisach” jest dostępne bezpośrednio w okienku wyszukiwarki.
 • Naprawiono błąd związany z wyszukiwaniem artykułów na bazach pracujących na MS SQL Server 2000 w trybie „Magazyny zsynchronizowane”
 • Poprawione sprawdzanie statusu zalogowanego użytkownika przy próbie wejścia na stronę administratora

Wersja 2.0.22 z dnia 02.02.2010

 • poprawiono błąd związany z nie wyświetlaniem się zdjęć ze znakami specjalnymi w nazwie
 • poprawiono sposób prezentacji ceny artykułów promocyjnych i polecanych
 • poprawiono błąd związany z kontrolą terminowości rozliczeń zobowiązań
 • usunięto problem  stronicowania na liście wyboru kontrahenta
 • dodano możliwość wysyłania newslettera do kontrahentów niezdefiniowanych w MiStral-u
 • poprawiono błąd nie wyświetlania się indeksów  katalogowych i handlowych na podglądzie zamówień i faktur w kontekście ustawienia parametru globalnego
 • poprawiono błąd związany z  nieprawidłowym  przeliczaniem się ilości w koszyku  przy ukrytych cenach
 • zmieniono domyślne sortowanie faktur, zamówień i rozrachunków: wg daty malejąco
 • zmieniono sposób prezentowania  zamówień na widok zawierający zamówienia złożone we wszystkich magazynach
 • w administratorze dodano wybór pól pokazywanych pod nazwą  i dodatkowe kolumny
 • w wiadomości e-mail- potwierdzenia zamówienia dodano Pole „Uwagi”, nazwa kontrahenta i nazwa magazynu oraz  tel. kontrahenta
 • dodano możliwość definiowania słownika – własne wyrażenia zamiast nazw z WF-Maga
 • dodano graficzny sposób prezentacji stanów – ikonki pokazujące ilość ze definiowaniem progów ilościowych w administratorze
 • dodano możliwość wielokrotnego składania zamówienia z newslettera
 • do pól używanych przez wyszukiwarkę dodano pola dodatkowe WF-Mag oraz kod kreskowy (do zdefiniowania w administratorze)
 • na liście produktów dodano pole do wprowadzenia ilości zamawianych artykułów
 • dodano parametr –  data, przed którą nie pokazujemy dokumentów (faktury VAT , zamówienia, rozrachunki) – parametr administracyjny
 • dodano obsługę nowości . Okno i filtr na stronie głównej
 • zmodyfikowano sposób działania wyszukiwarki z wyszukiwania intuicyjnego na szukanie frazami
 • zamienniki – dodano pokazywanie ceny i stanu
 • dodano parametr administracyjny  „Pokazuj tylko dostępne towary”
 • zwiększono liczbę adresów e-mail z potwierdzeniem  zamówienia z 3 do 5 [administrator]
 • dodano tryby pracy magazynów (zsynchronizowane, niezsynchronizowane)

Wersja 2.0 z dnia 03.08.2009

 • Zmiany  w stosunku do wersji 1.x :
 • system stworzony w  technologii  .NET
 • zmieniony lay-out
 • miniatury zdjęć
 • obsługa zamienników
 • obsługa programu lojalnościowego
 • możliwość wstawienia 3 graficznych bannerów reklamowych
 • możliwość wstawienia własnego logo
 • wersje kolorystyczne
 • rozbudowany moduł administracyjny
 • rozbudowany system uprawnień
 • powiadamianie administratora e-mailem o złożonym zamówieniu
 • wydruki Faktur VAT oraz Faktur PRO Forma
 • wydruki kart produktowych
 • zaimplementowana przeglądarka zdjęć
 • okna „polecamy”
 • zapamiętywanie zawartości koszyka po wylogowaniu
 • zestawienie logowań
 • nowy moduł wyszukiwania
 • rozbudowane i formatowane opisy produktów
 • moduł newslettera – mailing masowy, tworzenie newslettera z możliwością złożenia zamówienia bezpośrednio ze skrzynki e-mail * ( jako moduł dodatkowy )

Wersja 1.1d z dnia 05.02.2008

 • Poprawiono kilka błędów funkcjonalnych, m.in problem z realizacją  zamówień (z bufora) w WF-Mag-u, oraz problem z wyświetlaniem nazw kategorii zawierających  znaki specjalne (błąd LoadXMl – Incorrect XMLkategoria-tree.atx?idAjax=100)

Wersja 1.1c z dnia 25.01.2008

 • Dodaliśmy informację o indeksie katalogowym na wydruku (PDF) oraz na podglądzie zamówień

Wersja 1.1b z dnia 21.01.2008

 • W związku z licznymi sugestiami klientów zrezygnowaliśmy z prezentowania indeksu handlowego w systemie MiStral
 • Zlikwidowano możliwość podglądu faktur, zamówień i rozrachunków przez Przedstawiciela handlowego przed wybraniem Kontrahenta
 • Przebudowano mechanizm przeliczania cen walutowych

Wersja 1.1a  z dnia 31.12.2007

 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas współpracy MiStrala z  niektórymi  bazami danych WF-Mag,  polegający na nie zapisywaniu zamówień do bazy WA-PRO. Błąd sygnalizowany był komunikatem: Nie złożono zamówienia, wystąpił błąd”

Wersja 1.1 z dnia 12.12.2007

 • Wybór z poziomu instalatora miejsca składania zamówień w systemie WF-Mag dla Windows (bufor lub rejestr główny)
 • Możliwość włączenia podglądu stanów liczbowych
 • Okno „Nowości” na stronie głównej (na podstawie analizy handlowych dokumentów zakupu)
 • Obsługa przedstawicieli handlowych (na podstawie definicji użytkowników i tras definiowanych w systemie WF-Mag)- tylko zamówienia
 • Obsługa cen zależnych
 • Czasowe blokowanie loginu (checkbox – „Aktywny”)
 • Filtry (w przeglądzie artykułów) –  stany (dostępność) >0, tylko nowości
 • Wyświetlanie informacji o limicie kupieckim
 • W celu ułatwienia kontaktu z klientem poprzez uwagi w zamówieniach, w przeglądzie zamówień dodano ikonkę U dla szybkiego podglądu uwag
 • Dostosowanie do WF-Mag dla Windows v 7.30.x ; m.in- wykorzystanie parametru „Artykuł widoczny w systemach zewnętrznych”
 • Szereg zmian kosmetycznych : poprawiono : wydruki, opisy, statusy

Wersja ML

 • wersja językowa pol/angielska
 • obsługa walut i zamówień walutowych
 • wersja niemiecka w opracowaniu