e-podpis dla Mistral Business B2B

Dodatek umożliwia w systemie Mistral Business B2B pobieranie faktur VAT w formacie PDF z podpisem cyfrowym.
Informacja o pobraniu faktury VAT wraz z jej obrazem zapisywana jest w systemie B2B w postaci zaszyfrowanej.
Do prawidłowego funkcjonowania dodatku niezbędne jest wykupienie podpisu kwalifikowanego Szafir w KiR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).