Monitor zamówień

Mistral Monitor zamówień to aplikacja umożliwiająca stały podgląd i śledzenie stanu zamówień i statusu ich realizacji.

Aplikacja posiada panel informacyjny na którym z wykorzystaniem etykiet zamówień zdefiniowanych w WF-Mag system samodzielnie odświeża informacje na temat zamówień gotowych do realizacji.

Monitor zamówień sprawdza co określony interwał czasowy na podstawie danych o stanie asortymentu w programie WF-Mag możliwości realizacji zamówień niezrealizowanych i samodzielnie ustawia im odpowiednie etykiety.

System posiada elastyczny i konfigurowalny interfejs pozwalający w łatwy sposób zarządzać położeniem i widocznością poszczególnych kolumn, wielkością czcionki oraz wiersza oraz położeniem na ekranie względem innych aplikacji.

Wyświetlacz stanu zamówień ma zastosowanie szczególnie w firmach gdzie informacja o  zamówieniach i możliwości ich realizacji w obecnym momencie jest istotna dla działu handlowego. Aplikacja umożliwia samoczynne odświeżanie się listy oraz wyświetlanie na dużych ekranach (np. telewizory).

Opcje konfiguracyjne Monitora zamówień są ustawiane z poziomu systemu Mistral Business B2B.

Aplikacja może zostać zainstalowana na wielu komputerach licencjobiorcy w ramach posiadanych licencji systemu Mistral oraz systemu Asseco WAPRO WF-Mag dla Windows.

monitor